มหาวิทยาลัยขอยกเลิกการให้บริการตอบคำถามทาง Q&A Boards ซึ่งท่านสามารถสอบถามได้ที่

Facebook STOU CallCenter

 
     ขอวุฒิการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
จบการศึกษามานานแล้วค่ะ และมีความจำเป็นต้องใช้วุฒิเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อไปประกอบการขอวีซ่าค่ะ สามารถขอออกใหม่ได้หรือไม่คะ และต้องดำเนินการเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะ ขอบคุณค่ะ

ตอบ:

สวัสดีค่ะคุณพันวรรษา สงวนเชื้อ

ดิฉันขอเรียนให้ท่านทราบว่า กรณีของท่านสามารถยื่นคำร้องไปยังมหาวิทยาลัยได้โดยดำเนินการตามแบบฟอร์มมสธ.30 ดาวน์โหลดได้จากhttp://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/PDF/STOU30_Form.pdf

ขอบคุณและยินดีให้บริการค่ะ
จารุวรรณ ยิ้มจำรัส

ศูนย์สารสนเทศ
Tel 02-504-7788
เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.30 น.
และ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.

ตอบวันที่ 13-09-2017 เวลา 16:26 น.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th