มหาวิทยาลัยขอยกเลิกการให้บริการตอบคำถามทาง Q&A Boards ซึ่งท่านสามารถสอบถามได้ที่

Facebook STOU CallCenter

 
     การเทียบโอนวิชา
ผทอยากทราบว่าผมมีความประสงค์ที่จะเรียนกฏหมายไทยเพิ่ม 1กฏหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์ 2กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สำหรับรัฐศาสตร์ และได้ทำการสมัครในหลักสูตรโครงการปริญญาตรี พร้องทั้งได้สอบผ่านแล้ว อยากทราบว่าผมสามารถเทียบโอนวิชาเหล่านี้ไปเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้หรือไม่ครับ หมายเหตุ:ผมสมัครไปผิดโครงการครับ จุดประสงค์ต้องการกฏหมายไทยเพิ่มครับ ผมต้องทำอย่างไรครับ ขอความกรุณาแนะนำแนวทางผมด้วยครับ ขอบพระคึณครับ

ตอบ:

สวัสดีค่ะสิบตำรวจตรีเดชา ถือชัย

ดิฉันขอเรียนให้ท่านทราบว่า กรณีของท่านหากสอบผ่านชุดวิชา 81427 และ 81428 แล้ว ที่สมัครระดับปริญญาตรี ซึ่งท่านไม่ต้องดำเนินการสมัครในโครงการสัมฤทธิบัตรแล้วและขอให้ยื่นคำร้องขอเป็นใบรายงานผลการศึกษา (กรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา) ได้โดยดำเนินการตามแบบฟอร์มมสธ30 ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์และจัดส่งคำร้องไปยังสำนักทะเบียนและวัดผล เพื่อดำเนินการให้ต่อไปค่ะ

ขอบคุณและยินดีให้บริการค่ะ
จารุวรรณ ยิ้มจำรัส

ศูนย์สารสนเทศ
Tel 02-504-7788
เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.30 น.
และ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.

ตอบวันที่ 14-09-2017 เวลา 10:00 น.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th