มหาวิทยาลัยขอยกเลิกการให้บริการตอบคำถามทาง Q&A Boards ซึ่งท่านสามารถสอบถามได้ที่

Facebook STOU CallCenter

 
     ต้องการกลับเข้าศึกษาใหม่ในภาคปลายปีการศึกษา2560
เนื่องจากดิฉันได้เคยลงทะเบียนเรียนในสาขานิติศาสตร์(วิชาเอกนิติศาสตร์4ปี)และได้สอบผ่านหมวดศึกษาทั่วไป5ชุดวิชาและหมวดวิชาแกน2ชุดวิชาแต่ดิฉันประสบปัญหาจึงหยุดการศึกษาไปโดยไม่ได้ลาพักการศึกษาโดยปัจจุบันดิฉันมีความพร้อมที่จะกลับเข้ารับการศึกษาในสาขานิติศาสตร์(วิชาเอกนิติศาสตร์4ปี)ดิฉันจะต้องทำอย่างไรและจะสามารถตรวจสอบชุดวิชาที่สอบผ่านแล้วกับทางมหาวิทยาลัยฯเพื่อจะนำไปโอนเข้าศึกษาในภาคปลายปีการศึกษา2560ได้หรือไม่เพราะทางมหาวิทยาลัยฯแจ้งว่าฟรีค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าโอนชุดวิชาสำหรับศิษย์เก่าที่จะกลับมาเรียนใหม่หากต้องการติดต่อกลับกรุณาโทร0818526925หรือ0813777087เวลา15.00น.เป็นต้นไปขอบคุณค่ะ

ตอบ:

สวัสดีค่ะคุณพัชรินทร์ เจือจาน

ดิฉันขอตอบคำถามให้ท่านทราบดังนี้ค่ะ

1. จากการตรวจสอบพบว่า ท่านได้สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษาแล้วตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2555 กรณีของท่านหากประสงค์จะศึกษาต่อสามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ตามปกติ โดยดำเนินการเช่นเดียวกับผู้สมัครใหม่ทั่่ว ๆไป และในการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ขอให้ท่านยื่นคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา 2552 ไปพร้อมกับเอกสารด้วย เพื่อดำเนินการให้ต่อไปค่ะ

2. ภายหลังจากได้รับการตอบรับเป็นนักศึกษาใหม่แล้วสามารถยื่นคำร้องขอโอนชุดวิชาที่สอบผ่านจากหลักสูตรเดิมเข้าในหลักสูตรที่สมัครใหม่ได้ได้โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการขอโอนชุดวิชา

3. ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคต้น/2560 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กันยายน 2560 ซึ่งระเบียบการสมัครมีจำหน่ายที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาและที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่้วประเทศค่ะ ทั้งนี้หากท่านสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมจำนวน 1,400 บาท ให้ค่ะ

ขอบคุณและยินดีให้บริการค่ะ
จารุวรรณ ยิ้มจำรัส

ศูนย์สารสนเทศ
Tel 02-504-7788
เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.30 น.
และ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.

ตอบวันที่ 14-09-2017 เวลา 10:19 น.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th