มหาวิทยาลัยขอยกเลิกการให้บริการตอบคำถามทาง Q&A Boards ซึ่งท่านสามารถสอบถามได้ที่

Facebook STOU CallCenter

 
     หยุดพักการเรียน
อยากหยุดพักการเรียนไว้ก่อนคะ..ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ..ต้องมีเขียนเอกสารอะไรด้วยไหมค่ะ..ถ้าต้องเขียนรบกวนขอเอกสารในการพักการเรียนหน่อยค่ะ

ตอบ:

สวัสดีค่ะคุณวรรณ์นิภา

ดิฉันขอเรียนให้ท่านทราบว่า จากการตรวจสอบพบว่า มหาวิทยาลัยรับลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 15205 ,15233 และ 15336 ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 ให้ท่านเรียบร้อยแล้ว กรณีของท่านหากประสงค์จะขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2560 ไม่ต้องดำเนินการไปยังมหาวิทยาลัยนะคะ หากไม่พร้อมที่จะศึกษาต่อเนื่องจากตอนที่ลงทะเบียนเรียนได้ชำระค่าบำรุงการศึกษาจำนวน 500 บาท ไปพร้อมกับการลงทะเบียนเรียนแล้ว

ขอบคุณและยินดีให้บริการค่ะ
จารุวรรณ ยิ้มจำรัส

ศูนย์สารสนเทศ
Tel 02-504-7788
เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.30 น.
และ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.

ตอบวันที่ 14-09-2017 เวลา 10:23 น.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th