มหาวิทยาลัยขอยกเลิกการให้บริการตอบคำถามทาง Q&A Boards ซึ่งท่านสามารถสอบถามได้ที่

Facebook STOU CallCenter

 
     การจบการศึกษา
กระผมได้ทำการส่งใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (มสธ.10) ไปยังมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว กระผมจึงอยากสอบถามว่า (1) ทางมหาวิทยาลัยได้รับใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (มสธ.10) ของผมเรียบร้อยแล้วหรือไม่ครับ และ (2) ทางมหาวิทยาลัยต้องใช้เวลาในการอนุมัติการจบการศึกษาของผมนานเท่าใดครับ ช่วยบอกช่วงเวลาได้ไหมครับ พอดีกระผมต้องการที่จะสมัครเรียนต่ออีกใบครับ ขอบพระคุณครับ

ตอบ:

สวัสดีค่ะคุณสุทธิสักก์ สารี

ดิฉันขอเรียนให้ท่านทราบว่า จากการตรวจสอบพบว่า มหาวิทยาลัยได้รับเอกสารการขอสำเร็จการศึกษา (มสธ.10) ของท่านเรียบร้อยแล้ว กรณีของท่านสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาให้ท่านเรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา (มสธ.14) พร้อมกับเอกสารการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต (มสธ16.) มาให้ทางไปรษณีย์นะคะ

ขอบคุณและยินดีให้บริการค่ะ
จารุวรรณ ยิ้มจำรัส

ศูนย์สารสนเทศ
Tel 02-504-7788
เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.30 น.
และ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.

ตอบวันที่ 14-09-2017 เวลา 11:12 น.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th