มหาวิทยาลัยขอยกเลิกการให้บริการตอบคำถามทาง Q&A Boards ซึ่งท่านสามารถสอบถามได้ที่

Facebook STOU CallCenter

 
     อยากทราบว่าลงทะเบียนสำเร็จหรือไม่
เนื่องจากในวันที่ 14/09/2560 ดิฉันได้ทำการลงทะเบียนเรียนของภาคเรียนที่ 1/2560 3 รายวิชา คือ 10161,10151,60120 และ ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาคเรียนที่ 2/2559 3 รายวิชา คือ 10103, 30211, 30250 ซึ่งได้ชำระเงินผ่านทาง SCB easy net และได้หักเงินเรียบร้อยแล้ว เป็นยอด 3,700 บาท และ 600 บาท ตามลำดับ แต่ในขั้นตอนสุดท้ายที่กด "back to merchant" เกิด error page จึงอยากทราบว่าการลงทะเบียนเรียนและลงทะเบียนสอบซ่อมนี้สำเร็จหรือไม่และทาง มสธ. ได้รับข้อมูลหรือไม่ ขอบคุณค่ะ

ตอบ:

สวัสดีค่ะคุณสุภาพร บัวพา

ดิฉันขอเรียนให้ท่านทราบว่า กรณีของท่านขอให้เก็บหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบซ่อมในภาคการศึกษาที่ 2/2559 และ การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2560 ซึ่งจะสามารถตรวจสอบได้ภายหลังจากชำระเงินไปยังมหาวิทยาลัยแล้ว 2 สัปดาห์ค่ะ

ขอบคุณและยินดีให้บริการค่ะ
จารุวรรณ ยิ้มจำรัส

ศูนย์สารสนเทศ
Tel 02-504-7788
เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.30 น.
และ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.

ตอบวันที่ 14-09-2017 เวลา 14:04 น.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th