มหาวิทยาลัยขอยกเลิกการให้บริการตอบคำถามทาง Q&A Boards ซึ่งท่านสามารถสอบถามได้ที่

Facebook STOU CallCenter

 
     โอนชุดวิชา
ใบแจ้งผลสอบหายต้องทำยังไงค่ะ

ตอบ:

สวัสดีค่ะคุณกรชนก โถปั้น

ดิฉันขอเรียนให้ท่านทราบว่า กรณีของท่านสามารถยื่่นคำร้องขอเป็นใบรายงานผลการศึกษา (กรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา)ได้โดยดำเนินการไปยังมหาวิทยาลัยดังนี้ค่ะ

1. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนในใบคำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา (มสธ.30/2) ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

2. แนบรูปถ่ายแต่งกายสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว ฉบับละ 2 รูป
3. ไปชำระค่าธรรมเนียม ฉบับละ 50 บาท ณ ที่ทำการไปรษณีย์ผ่านระบบ Pay at Post (เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อให้)
4. ส่งเอกสารข้อ 1-3 ไปที่สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตู้ ปณ.333 ปท.หลักสี่ กทม.10210 เพื่อดำเนินการต่อไป


ขอบคุณและยินดีให้บริการค่ะ
จารุวรรณ ยิ้มจำรัส

ศูนย์สารสนเทศ
Tel 02-504-7788
เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.30 น.
และ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.

ตอบวันที่ 14-09-2017 เวลา 14:29 น.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th