มหาวิทยาลัยขอยกเลิกการให้บริการตอบคำถามทาง Q&A Boards ซึ่งท่านสามารถสอบถามได้ที่

Facebook STOU CallCenter

 
     อยากทราบว่าการโอนชุดวิชาที่ยื่นคำร้องแล้วทางมหาวิทยาลัยได้รับหรือยังค่ะ
เนื่องจาก ดิฉัน ได้ยื่นคำร้องขอโอนชุดวิชาที่ศึกษาจาก มสธแล้ว 4 ชุดวิชาคือ 20303 10121 70301 20304 วันที่ 19/7/2560 ดิฉันอยากทราบว่าทางมหาวิทยาลัยได้รับคำร้องแล้วหรือยังค่ะ และได้ดำเนินการตอบรับการโอนชุดวิชาเข้าระบบเรียบร้อยหรือยังค่ะ ขอบคุณค่ะ

ตอบ:

สวัสดีค่ะคุณนุชนาฎ ทองนู

ดิฉันขอเรียนให้ท่านทราบว่า จะทำการตรวจสอบการโอนชุดวิชาและขอให้เข้ามาสอบถามอีกครั้งในวันที่ 18 กันยายน 2560 เพื่อจะได้แจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไปค่ะ


ขอบคุณและยินดีให้บริการค่ะ
จารุวรรณ ยิ้มจำรัส

ศูนย์สารสนเทศ
Tel 02-504-7788
เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.30 น.
และ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.

ตอบวันที่ 14-09-2017 เวลา 15:28 น.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th