มหาวิทยาลัยขอยกเลิกการให้บริการตอบคำถามทาง Q&A Boards ซึ่งท่านสามารถสอบถามได้ที่

Facebook STOU CallCenter

 
     ขอทราบผลการสอบวิชาประสบการณ์ไทยคดีศึกษา 12409
ขอทราบผลการสอบวิชาประสบการณ์ไทยคดีศึกษา12409 เนื่องจากเช็คจากเว็ปมสธ.ไม่ได้

ตอบ:

สวัสดีค่ะคุณเขมจิรา ศรีมงคล

ดิฉันขอเรียนให้ท่านทราบว่า กรณีของท่านผลการสอบชุดวิชา 12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการและขอให้รอตรวจสอบจากเว็บไซต์อีกครั้งนะคะ

ขอบคุณและยินดีให้บริการค่ะ
จารุวรรณ ยิ้มจำรัส

ศูนย์สารสนเทศ
Tel 02-504-7788
เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.30 น.
และ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.

ตอบวันที่ 14-09-2017 เวลา 15:03 น.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th