มหาวิทยาลัยขอยกเลิกการให้บริการตอบคำถามทาง Q&A Boards ซึ่งท่านสามารถสอบถามได้ที่

Facebook STOU CallCenter

 
     แจ้งการชำระเงินลงทะเบียน1/60
ผมได้ลงทะเบียนเรียน1/2560 วิชา 32477,32481 =6,300 บาทและบำรุงการศึกษา 500บาท รวม 6,800บาท เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ทางธ.กรุงไทย ขอบคุณครับ

ตอบ:

สวัสดีค่ะคุณณัฏฐชัย อินต๊ะเขียว

ดิฉันขอเรียนให้ท่านทราบว่า นักศึกษาที่จะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯ จะต้องเหลือ 1-3 ชุดวิชา สุดท้าย จากการตรวจสอบพบว่า ท่านยังไม่มีสิทธิลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 32481 ประสบการณ์วิชาชีพฯ ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 จากการตรวจสอบตามโครงสร้างหลักสูตรมหาวิทยาลัยกำหนดให้ท่านจะต้องศึกษาจำนวน 24 ชุดวิชาค่ะ

ขอบคุณและยินดีให้บริการค่ะ
จารุวรรณ ยิ้มจำรัส

ศูนย์สารสนเทศ
Tel 02-504-7788
เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.30 น.
และ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.

ตอบวันที่ 15-09-2017 เวลา 08:43 น.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th