กลับไปหน้าหลัก | ตั้งคำถาม  | login เจ้าหน้าที่
     ลงทะเบียนซ่อมภาคเรียนที่ 2/59
ลงทะเบียนซ่อมภาคเรียนที่ 2 / 59 2 วิชา แต่ทางระบบโชร์ว่าลงได้แค่วิชาเดียว อยากทราบว่านับรวมกับที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/60 รึไม่ ที่บอกว่า 1 เทอมนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้แค่ ไม่เกิน 3 วิชา

ตอบ:

สวัสดีค่ะคุณศิโรรัตน์ ดอนพิมพา

ดิฉันขอเรียนให้ท่านทราบว่า กรณีของท่านสามารถลงทะเบียนสอบซ่อมในภาคการศึกษาที่ 2/2559 ได้ทั้งหมดจำนวน 2 ชุดวิชา ซึ่งในภาคการศึกษาที่ 1/2560 เป็นคนละภาคการศึกษากันค่ะ

ขอบคุณและยินดีให้บริการค่ะ
จารุวรรณ ยิ้มจำรัส

ศูนย์สารสนเทศ
Tel 02-504-7788
เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.30 น.
และ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.

ตอบวันที่ 15-09-2017 เวลา 09:12 น.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th