มหาวิทยาลัยขอยกเลิกการให้บริการตอบคำถามทาง Q&A Boards ซึ่งท่านสามารถสอบถามได้ที่

Facebook STOU CallCenter

 
     จากคำถามID23314การโอนชุดวิชาเมื่อสมัครเป็นนักศึกษาใหม่
อยากทราบว่าการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ต้องยื่นคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา2552ไปพร้อมเอกสารการสมัครในปี2560แต่ดิฉันไม่มีเอกสารยืนยันจากทางมหาวิทยาลัยฯว่าดิฉันได้สอบผ่านจริงมีแต่บันทึกผลการเรียนที่ดิฉันจดบันทึกไว้เองดิฉันต้องยื่นคำร้องขอตรวจสอบผลการเรียนที่ผ่านมาทั้งหมดก่อนหรือไม่หรือทางมหาวิทยาลัยฯจะดำเนินการเก็บข้อมูลผลการเรียนไว้ให้ดิฉันเมื่อมีการตอบรับดิฉันเข้าเป็ยนักศึกษาใหม่แล้วดิฉันจึงสามารถยื่นคำร้องขอโอนรายวิชาที่สอบผ่านเข้าไปในหลักสูตรที่สมัครใหม่ได้ใช้ไหมค่ะดิฉันกังวลใจกลัวว่าจะไม่สามารถตรวจสอบผลการเรียนที่ผ่านมาได้เพราะได้ยื่นคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา2552ก่อนที่จะมีการยื่นคำร้องขอโอนชุดวิชาที่สอบผ่านเข้าไปในหลักสูตรที่สมัครเรียนใหม่ในปีการศึกษา2560นี้ค่ะขอบคุณค่ะ

ตอบ:

สวัสดีค่ะคุณพัชรินทร์ เจือจาน

ดิฉันขอเรียนให้ท่านทราบว่า

1. ในการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2560 ขอให้ท่านยื่นคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา 2552 ไปพร้อมกับเอกสารการสมัครด้วยดาวน์โหลดแบบฟอร์มมสธ20 ได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

2 ชุดวิชาที่สอบผ่านท่านสามารถยื่นคำร้องขอเป็นใบรายงานผลการศึกษา (กรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา) ได้โดยดำเนินการตามแบบฟอร์มมสธ.30 ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และจัดส่งคำร้องไปยังสำนักทะเบียนและวัดผล เพื่อดำเนินการให้ต่อไปค่ะ

ขอบคุณและยินดีให้บริการค่ะ
จารุวรรณ ยิ้มจำรัส

ศูนย์สารสนเทศ
Tel 02-504-7788
เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.30 น.
และ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.

ตอบวันที่ 15-09-2017 เวลา 09:30 น.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th