กลับไปหน้าหลัก | ตั้งคำถาม  | login เจ้าหน้าที่
     ส่ง มสธ15
ทางมหาลัย ส่ง มสธ15มาให้แล้วยังครับ

ตอบ:

สวัสดีค่ะ ส.ต.ต. โชคชัย ศิรินุพงศ์

จากการตรวจสอบพบว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างดำเนินการแก้ไขภาคการศึกษาและปีการศึกษาในใบรายงานผลการศึกษาให้คุณนะคะ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะจัดส่งให้โดยด่วนต่อไปค่ะ

ขอบคุณและยินดีให้บริการค่ะ
จารุวรรณ ยิ้มจำรัส

ศูนย์สารสนเทศ
Tel 02-504-7788
เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.30 น.
และ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th