กลับไปหน้าหลัก | ตั้งคำถาม  | login เจ้าหน้าที่
ค้นหา  คำค้น     | ตั้งคำถามใหม่
IDหัวข้อกระทู้ประเภทคำถามสถานะการตอบ
23486 ลงประสบการณ์วิชาชีพไม่ได้
 ชื่อ สุทัศน์ รหัสนักศึกษา 5970008xxx วันที่ส่ง 26-09-2017 10:30
การฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติ/ประสบการณ์วิชาชีพ ยังไม่มีผู้ตอบ
23485 สอบถามผลการลงทะเบียนซ่อมภาค 2 ปี 2559
 ชื่อ กันตพิชญ์ ใจเย็น รหัสนักศึกษา 5640002xxx วันที่ส่ง 26-09-2017 10:21
การลงทะเบียนเรียน ยังไม่มีผู้ตอบ
23484 อ้างถึงคำถามที่ 23424
 ชื่อ พรอนันต์ มานะศุภกานต์ รหัสนักศึกษา 5050033xxx วันที่ส่ง 26-09-2017 09:45
การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ยังไม่มีผู้ตอบ
23483 บัตรโครงการสัมฤทธิ์หายแต่ยังไม่ได้โอนชุดวิชา
 ชื่อ นางสุมาลี ศรีสุขภู่ รหัสนักศึกษา 5940031xxx วันที่ส่ง 26-09-2017 09:09
อื่นๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
23482 ช่วยชี้แจงเหตุผลว่าทำไมระบบสารสนเทศออนไลน์ใช้งานไม่ได้สักทีครับ
 ชื่อ ณัฐวุฒิ ดวงแดง รหัสนักศึกษา 5840046xxx วันที่ส่ง 25-09-2017 23:42
ข้อเสนอแนะการให้บริการ ยังไม่มีผู้ตอบ
23481 อยากทราบผลการลงทะเบียนเรียน
 ชื่อ นาย พร้อมพงศ์ จอมดวง รหัสนักศึกษา 5980023xxx วันที่ส่ง 25-09-2017 22:14
การลงทะเบียนเรียน ยังไม่มีผู้ตอบ
23480 ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท
 ชื่อ จิรวรรณ เทพประสิทธิ์ รหัสนักศึกษา 2593002xxx วันที่ส่ง 25-09-2017 20:24
การลงทะเบียนเรียน ยังไม่มีผู้ตอบ
23479 กระผม นักศึกษา รหัส 5750037474 ได้ส่งเอกสาร มสธ.10 ไปทางไปรษณีย์ อยากทราบว่า ทางมหาวิทยาลัย ได้รับเอกสารหรือยังครับ ขอบคุณครับ
 ชื่อ นายพานทอง โพธิหล้า รหัสนักศึกษา 5750037xxx วันที่ส่ง 25-09-2017 19:44
การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ยังไม่มีผู้ตอบ
23478 ยังไม่ได้รับหนังสือ
 ชื่อ ประไพ คำพิละ รหัสนักศึกษา 5180059xxx วันที่ส่ง 25-09-2017 17:05
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
23477 สอบถาม อยากใช้สิทธิโอนชุดวิชา เลยอยากทราบผลการเรียนที่เคยลงทะเบียนไว้ค่ะ
 ชื่อ น.ส.ภัคจิรา มุงเมือง รหัสนักศึกษา 5230016xxx วันที่ส่ง 25-09-2017 16:44
อื่นๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
23476 ยื่นเอกสารขอจบ
 ชื่อ ปาริสา พูนศักดิ์สร้อย รหัสนักศึกษา 5720017xxx วันที่ส่ง 25-09-2017 16:35
การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ยังไม่มีผู้ตอบ
23475 ผมลงสอบวิชาสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 98 ไปจำนวน 2 รายวิชา ปรากฎว่าสอบไม่ผ่าน ผมสามารถลงทะเบียนเพื่อสอบซ่อม พร้อมกับภาคปกติ 2/2559 ในวันที่ 4-5 พ.ย.60 นี้เลยได้หรือไม่ครับ ทันหรือไม่ครับ แล้วผมต้องทำอย่างไรบ้าง ค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไร รบกวนให้คำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
 ชื่อ สิริวัฒน์ ศรีสุดใจ รหัสนักศึกษา 5920012xxx วันที่ส่ง 25-09-2017 14:17
การลงทะเบียนเรียน มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
23474 ยื่นเอกสารขอจบ
 ชื่อ ปาริสา พูนศักดิ์สร้อย รหัสนักศึกษา 5720017xxx วันที่ส่ง 25-09-2017 13:18
การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
23473 รบกวนขอแบบกรอกคะแนนสีส้มด้วยค่ะ
 ชื่อ ร.ต.อ.หญิงอัญชิษฐา สิริโภคินกุล รหัสนักศึกษา 6030038xxx วันที่ส่ง 25-09-2017 13:07
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
23472 ยังไม่ได้รับเอกสารการเรียนชุดวิชา 96304
 ชื่อ ศาสวัต บุญธรรม รหัสนักศึกษา 5996012xxx วันที่ส่ง 25-09-2017 12:14
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
23471 ผลการเทียบโอนชุดวิชา
 ชื่อ นายสมบุญ โมจนกุล รหัสนักศึกษา 6060000xxx วันที่ส่ง 25-09-2017 11:53
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
23470 ความเคลื่อนไหวในการย้ายสาขาวิชา
 ชื่อ นางดาราณี เดี่ยวตระกูล รหัสนักศึกษา 5910022xxx วันที่ส่ง 24-09-2017 19:20
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
23469 ขอทราบรหัสนักศึกษา
 ชื่อ นายอาทิตย์ ทวีเกษมสิริ รหัสนักศึกษา 5930082xxx วันที่ส่ง 24-09-2017 18:10
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
23468 โอนชุดวิชา
 ชื่อ สุฮายาตี จูมะ รหัสนักศึกษา 5950024xxx วันที่ส่ง 24-09-2017 13:22
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
23467 จัดส่งหนังสือชุดลงทะเบียนเรียนเพิ่ม
 ชื่อ จตุพร พลการ รหัสนักศึกษา 5840041xxx วันที่ส่ง 24-09-2017 11:09
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
23466 หมดเขตลงทะเบียนสอบซ่อมแล้วลงไม่ทันจะลงทีหลังได้รึปว่าค่ะ
 ชื่อ นริศรา นิลบุรี รหัสนักศึกษา 5690000xxx วันที่ส่ง 23-09-2017 21:32
การลงทะเบียนเรียน มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
23465 อยากจะให้เช็ครหัสนักศึกษาเก่าเพื่อขอรับรองผลการเรียน
 ชื่อ นางภัทริกา วรายุทธสกุล รหัสนักศึกษา 5940048xxx วันที่ส่ง 23-09-2017 21:31
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
23464 โครงการสัมฤทธิบัตร
 ชื่อ นางสาวสิริการย์ สุขกันตะ รหัสนักศึกษา 5930000xxx วันที่ส่ง 23-09-2017 20:45
การลงทะเบียนเรียน มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
23463 ขอทราบผลการตอบรับเป็นนักศึกษา
 ชื่อ กัญจน์ชญา บัวตอง รหัสนักศึกษา 0000000xxx วันที่ส่ง 23-09-2017 18:53
การสมัครเป็นนักศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
23462 เรื่องมสธ.14
 ชื่อ ชมพูนุช รหัสนักศึกษา 5710034xxx วันที่ส่ง 23-09-2017 17:52
การสำเร็จการศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
23461 โครงการสัมฤทธิบัตร
 ชื่อ นายวรรณพล มะลิวัลย์ รหัสนักศึกษา 6030044xxx วันที่ส่ง 23-09-2017 15:48
การลงทะเบียนเรียน มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
23460 หมดเขตลงทะเบียนแล้วลงไม่ทันจะลงตอนนี้ได้รึปว่าค่ะ
 ชื่อ นริศรา นิลบุรี รหัสนักศึกษา 5690000xxx วันที่ส่ง 23-09-2017 14:20
การลงทะเบียนเรียน มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
23459 อยากรู้ว่าดิฉันพ้นสภาพนักศึกษาหรือยังค่ะ
 ชื่อ ตะวัน เปรมใจ รหัสนักศึกษา 5510036xxx วันที่ส่ง 23-09-2017 14:12
การลงทะเบียนเรียน มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
23458 การลงทะเบียนเรียน
 ชื่อ นายวรรณพล มะลิวัลย์ รหัสนักศึกษา 6030044xxx วันที่ส่ง 23-09-2017 12:21
การลงทะเบียนเรียน มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
23457 การสอนเสริมแบบเข้ม
 ชื่อ สุฮายาตี จูมะ รหัสนักศึกษา 5950024xxx วันที่ส่ง 23-09-2017 11:21
การฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติ/ประสบการณ์วิชาชีพ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
23456 ได้ยื่น มสธ.19 โอนชุดวิชา ไม่ทราบว่าอนุมัติหรือยังค่ะ
 ชื่อ น.ส.กนกอร ไพศาลวรัญญู รหัสนักศึกษา 6010001xxx วันที่ส่ง 23-09-2017 08:01
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
23455 ดิฉันยังไม่ได้รับหนังสือ 10141 รบกวนด้วยค่ะ (เพราะวิชาอื่นๆ ได้มาครบแล้วค่ะ)
 ชื่อ น.ส.กนกอร ไพศาลวรัญญู รหัสนักศึกษา 6010001xxx วันที่ส่ง 23-09-2017 07:39
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
23454 เงินค่าลงทะเบียนเกิน
 ชื่อ ประเทือง กองศรี รหัสนักศึกษา 5770004xxx วันที่ส่ง 23-09-2017 07:10
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
23453 การประกาศรายชื้อ การฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพ
 ชื่อ ประเทือง กองศรี รหัสนักศึกษา 5770004xxx วันที่ส่ง 23-09-2017 00:32
การฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติ/ประสบการณ์วิชาชีพ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
23452 ต่อคำถาม กระทู้ ที่ 23428 ค่ะ (สอบถามเพิ่มเติม)
 ชื่อ Payom Khruaekhrut รหัสนักศึกษา 5730027xxx วันที่ส่ง 22-09-2017 21:54
การสำเร็จการศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
23451 ไม่สะดวกสอบซ่อมภาคเรียนที่2/2559
 ชื่อ พันธชา ไทยสังคม รหัสนักศึกษา 5920012xxx วันที่ส่ง 22-09-2017 19:43
การสอบ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
23450 โครงการสัมฤทธิบัตร
 ชื่อ ชนัญญาณี ดารี รหัสนักศึกษา 5940053xxx วันที่ส่ง 22-09-2017 18:04
การลงทะเบียนเรียน มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
23449 จากคำถามID23335เรื่องยื่นคำร้องมสธ.30/2ขอใบรายงานผลการศึกษา(ตรวจสอบผลการเรียน)
 ชื่อ นางสาวพัชรินทร์ เจือจาน รหัสนักศึกษา 5240049xxx วันที่ส่ง 22-09-2017 17:59
การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
23448 ลงทะเบียนเรียนเพิ่มชุดวิชา 32481
 ชื่อ ไปรยา รหัสนักศึกษา 5330112xxx วันที่ส่ง 22-09-2017 17:47
การฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติ/ประสบการณ์วิชาชีพ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
23447 ส่งเอกสารเทียบโอนวิชา
 ชื่อ นวลปราง ทำชอบ รหัสนักศึกษา 5920011xxx วันที่ส่ง 22-09-2017 17:46
การลงทะเบียนเรียน มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
23446 ผลสอบ1/59
 ชื่อ รัตนา คำมา รหัสนักศึกษา 5830050xxx วันที่ส่ง 22-09-2017 17:26
การสอบ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
23445 รอรหัสโครงการสัมฤทธิบัตรเพื่อสมัครสอบwalk in exam
 ชื่อ มงคล มีแสง รหัสนักศึกษา 5796004xxx วันที่ส่ง 22-09-2017 15:20
การลงทะเบียนเรียน มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
23444 จากคำถาม23435
 ชื่อ นางสาวแสงเดือน ลั่นศิลป์ รหัสนักศึกษา 5410041xxx วันที่ส่ง 22-09-2017 15:04
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
23443 ผมได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว 2 ชุดวิชา และได้ลงเพิ่มชุดวิชาไปอีก 1 ชุดวิชา คือ รหัสวิชา 20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ ได้ชำระเงินเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ชำระเงินกับทางธนาคารทหารไทย เป็นจำนวนเงิน 1000 บาท เวลา 18:37:43 น. ครับ ไม่ทราบว่าทางมหาลัยได้รับเรื่องรึเปล่าครับ ?
 ชื่อ ทักษิณ แสนสาร รหัสนักศึกษา 6020013xxx วันที่ส่ง 22-09-2017 14:04
การลงทะเบียนเรียน มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
23441 กิจกรรมประจำชุดวิชาสามารถส่งไปในชองเดียวกันได้ไหมค่ะ
 ชื่อ นิตยา ผาจ้ำ รหัสนักศึกษา 6020019xxx วันที่ส่ง 22-09-2017 12:06
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
23440 ขอทราบผลสอบ
 ชื่อ รัตนา คำมา รหัสนักศึกษา 5830050xxx วันที่ส่ง 22-09-2017 11:37
การสอบ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
23439 ยังไม่ได้รับเอกสารการสอน
 ชื่อ วิษณุ มีชัย รหัสนักศึกษา 2608001xxx วันที่ส่ง 22-09-2017 11:05
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
23438 เอกสารการเรียนผมจะส่งมาตอนไหนครับ
 ชื่อ ชัยณรงค์ ไทยอ่อน รหัสนักศึกษา 5940037xxx วันที่ส่ง 22-09-2017 10:50
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
23437 สวัสดีค่ะ ดิฉันได้สมัครเรียนสาขานิติศาสตร์ ได้ชำระเงืนค่าสมัครผ่านทางที่ทำการไปรษณีย์ และได้ส่งใบสมัครในวันที่24/08/2017 เลขที่ใบสมัครคือ1110020000007075 เลขบัตรปชช.1101800825002 ถึงตอนนี้ยังไม่ได้แบบตอบรับการเป็นนักศึกษาและหนังสือและบัตรนักศึกษาจากทางมหาวิทยาลัยเลยค่ะ
 ชื่อ ฐิติกานต์ เพียโคตรแก้ว รหัสนักศึกษา xxx วันที่ส่ง 22-09-2017 08:56
การสมัครเป็นนักศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
23436 หนูได้ลงเพิ่มชุดวิชา 1 ชุดวิชา รหัส 20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ชำระเงินกับทางธนาคารทหารไทย จำนวนเงิน 1000 บาท เวลา 18:34 น. ค่ะ ไม่ทราบว่าลงทะเบียนสำเร็จยังคะ
 ชื่อ โสภิญา ไชยขวัญ รหัสนักศึกษา 6020013xxx วันที่ส่ง 22-09-2017 08:19
การลงทะเบียนเรียน มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
    
12345678910...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th