กลับไปหน้าหลัก | ตั้งคำถาม  | login เจ้าหน้าที่
ค้นหา  คำค้น     | ตั้งคำถามใหม่
IDหัวข้อกระทู้ประเภทคำถามสถานะการตอบ
24627 เรื่องการโอนชุดวิชา
 ชื่อ ประจักษ์ศรี ปัดภัย รหัสนักศึกษา 6010023xxx วันที่ส่ง 19-01-2018 21:46
การลงทะเบียนเรียน ยังไม่มีผู้ตอบ
24626 เรื่องเงินค่าลงทะเบียนเกิน
 ชื่อ ประเทือง กองศรี รหัสนักศึกษา 5770004xxx วันที่ส่ง 19-01-2018 21:08
อื่นๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
24625 เรื่องเงินค่าลงทะเบียนเกิน
 ชื่อ ประเทือง กองศรี รหัสนักศึกษา 5770004xxx วันที่ส่ง 19-01-2018 21:05
อื่นๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
24624 การลงทะเบียนเรียน
 ชื่อ นางสาวนิดดา บุตรสงกา รหัสนักศึกษา 5810031xxx วันที่ส่ง 19-01-2018 19:25
การสอบ ยังไม่มีผู้ตอบ
24623 กำหนดการสอบ
 ชื่อ จุฑามาศ แสงรัศมี รหัสนักศึกษา 5910008xxx วันที่ส่ง 19-01-2018 16:06
การสอบ ยังไม่มีผู้ตอบ
24622 สอบถามการลงทะเบียนสัมฤทธิบัตร101(รุ่น602)
 ชื่อ นายณัฐพล คงรัตน์ รหัสนักศึกษา 6040039xxx วันที่ส่ง 19-01-2018 15:39
การลงทะเบียนเรียน ยังไม่มีผู้ตอบ
24621 สถานะการลงทะเบียนเรียนผ่านทางออนไลน์
 ชื่อ พีรพิชญ์ ซ้อนนเพชร รหัสนักศึกษา 5940039xxx วันที่ส่ง 19-01-2018 15:26
การลงทะเบียนเรียน ยังไม่มีผู้ตอบ
24620 การตรวจสอบรายวิชาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
 ชื่อ อาภัสรา จิบทอง รหัสนักศึกษา 5950004xxx วันที่ส่ง 19-01-2018 13:25
การลงทะเบียนเรียน มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24619 กรณีเพิ่มชุดวิชาในระบบออนไลน์ไม่ได้
 ชื่อ ศศิปภา พุ่มพวง รหัสนักศึกษา 6010022xxx วันที่ส่ง 19-01-2018 11:59
การลงทะเบียนเรียน มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24618 ตรวจสอบผลการสมัครเรียนภาคเรียน 2/2560
 ชื่อ กรรณิการ์ ประเสริฐประดิษฐ รหัสนักศึกษา 4830029xxx วันที่ส่ง 19-01-2018 10:55
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24617 การระบุ"กลุ่มผู้สมัคร"
 ชื่อ ณัฐณิชา ชะนา รหัสนักศึกษา 5430197xxx วันที่ส่ง 19-01-2018 10:53
การสมัครเป็นนักศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24616 การจ่ายค่าบำรุงการศึกษา
 ชื่อ ศศิปภา พุ่มพวง รหัสนักศึกษา 6010022xxx วันที่ส่ง 19-01-2018 10:24
การลงทะเบียนเรียน มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24615 เรื่องการลงทะเบียนเรียน เทอม 2
 ชื่อ กรรณิกา กำไรทอง รหัสนักศึกษา 6020017xxx วันที่ส่ง 19-01-2018 10:09
การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24614 ติดตามเรื่องการโอนชุดวิชา
 ชื่อ วราภรณ์ วรวงษ์ รหัสนักศึกษา 6015002xxx วันที่ส่ง 19-01-2018 00:01
ข้อเสนอแนะการให้บริการ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24613 การเทียบโอนชุดวิชา
 ชื่อ ไปรยา อินทร์คง รหัสนักศึกษา 5330112xxx วันที่ส่ง 18-01-2018 17:56
การวัดผลการศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24612 มสธ 14 15
 ชื่อ เรือโท ศุภประวัติ ศิริพิพัฒนกุล รหัสนักศึกษา 5710034xxx วันที่ส่ง 18-01-2018 17:37
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24611 บัตรประจำตัวนักศึกษา
 ชื่อ นางสาวอริศรา สองนา รหัสนักศึกษา 5920017xxx วันที่ส่ง 18-01-2018 16:25
การลงทะเบียนเรียน มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24610 สอบถาม
 ชื่อ นางสาวชัญญภัทร ธารไสว รหัสนักศึกษา 5810010xxx วันที่ส่ง 18-01-2018 13:31
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24609 ขอทราบรหัสสาขาวิชา
 ชื่อ นางสาวชัญญภัทร ธารไสว รหัสนักศึกษา 5810010xxx วันที่ส่ง 18-01-2018 13:23
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24608 สอบถามผลการลงทะเบียนเรียนภาค 2 ปี 2560
 ชื่อ กันตพิชญ์ ใจเย็น รหัสนักศึกษา 5640002xxx วันที่ส่ง 18-01-2018 12:56
การลงทะเบียนเรียน มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24607 บัตรประจำตัวนักศึกษา
 ชื่อ อรพรรณ อินทะขันธ์ รหัสนักศึกษา 5940035xxx วันที่ส่ง 18-01-2018 12:26
การลงทะเบียนเรียน มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24606 อยากลงทะเบียนเรียน มสธ.ปตรี ครัยเคยเรียน มสธ.รัฐศาสตร์ แต่ไม่รู้ผ่านกี่วิชาแล้วจำไม่ได้นานมาก
 ชื่อ จ.ต.เกรียงศักดิ์ ปทุมนันท์ รหัสนักศึกษา 4180045xxx วันที่ส่ง 18-01-2018 12:02
การสมัครเป็นนักศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24605 หลักสูตรเก่า-ใหม่
 ชื่อ วิศาล จ้อยสูงเนิน รหัสนักศึกษา 5610022xxx วันที่ส่ง 18-01-2018 11:52
การสำเร็จการศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24604 การโอนชุดวิชา
 ชื่อ นายภาณุ บุปผาพิบูลย์ รหัสนักศึกษา 6060002xxx วันที่ส่ง 17-01-2018 23:14
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24603 ไม่ได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สามารถเข้าสอบภาคทฤษฎี 1/2560 ได้หรือไม่?
 ชื่อ นัทธพงศ์ นันทสำเริง รหัสนักศึกษา 5610024xxx วันที่ส่ง 17-01-2018 21:08
การฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติ/ประสบการณ์วิชาชีพ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24602 สวัสดีคะ พอดีไม่ได้ลงทะเบียนนานแล้ว อยากทราบว่า ต้องทำยังไง และสอบผ่านแล้วกี่วิชา และเหลือวิชาอะไรบ้างที่ต้องลงทะเบียนเรียนค่ะ ขอบคุณค่ะ
 ชื่อ อนัญญา อาษาคติ รหัสนักศึกษา 5750024xxx วันที่ส่ง 17-01-2018 20:36
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24601 สอบถามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับปริญญาตรี เอกบริหารท้องถิ่น
 ชื่อ นายไพโรจน์ คำจันต๊ะ รหัสนักศึกษา 5530026xxx วันที่ส่ง 17-01-2018 16:58
หลักสูตรการศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24600 ต้องการข้อมูลรายวิชาที่ต้องเรียนจนจบหลักสูตรสอบตามได้ที่ไหน
 ชื่อ รัตนาพร สุขเจริญ รหัสนักศึกษา 6020047xxx วันที่ส่ง 17-01-2018 16:07
หลักสูตรการศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24599 สอบถามเรื่องการโอนชุดวิชา
 ชื่อ วราภรณ์ วรวงษ์ รหัสนักศึกษา 6015002xxx วันที่ส่ง 17-01-2018 15:26
ข้อเสนอแนะการให้บริการ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24598 รอ มสธ 15
 ชื่อ นายพิชคุณ อรรถเวชาสกุล รหัสนักศึกษา 5910009xxx วันที่ส่ง 17-01-2018 14:37
การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24597 รอเอกสาร มสธ 14 15
 ชื่อ เรือโท ศุภประวัติ ศิริพิพัฒนกุล รหัสนักศึกษา 5710034xxx วันที่ส่ง 17-01-2018 14:29
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24596 การใช้สิทธิฟรีค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าโอนชุดวิชา สำหรับผู้ที่เคยเป็นนักศึกษา มสธ.
 ชื่อ วันทนา ฉัตรทันต์ รหัสนักศึกษา 6080003xxx วันที่ส่ง 17-01-2018 09:06
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24595 เช็คเงินค่าขึ้นทะเบียน
 ชื่อ ปาริสา พูนศักดิ์สร้อย รหัสนักศึกษา 5720017xxx วันที่ส่ง 17-01-2018 06:47
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24594 วิชาพื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์ 20304
 ชื่อ ปริยากร รหัสนักศึกษา 6020002xxx วันที่ส่ง 16-01-2018 20:05
การสอบ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24593 ยังไม่ได้เอกสารลงทะเบียนเรียน2/60เลย แต่ลงทะเบียน2/60 40101 ผ่านเคาร์เตอร์ธ.กรุงเทพตั้งแต่วันที่9มค61อยากทราบว่าได้หนังสือวันไหนครับ
 ชื่อ พระภาวพุท แซ่ด่าน รหัสนักศึกษา 6040005xxx วันที่ส่ง 16-01-2018 16:58
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24592 การโอนชุดวิชา
 ชื่อ วณัฐชยา ผลไธสง รหัสนักศึกษา 6020015xxx วันที่ส่ง 16-01-2018 15:20
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24591 จาก 24590
 ชื่อ ปริยากร รหัสนักศึกษา 6020002xxx วันที่ส่ง 16-01-2018 15:13
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24590 จาก 24291 และ 24313
 ชื่อ ปริยากร รหัสนักศึกษา 6020002xxx วันที่ส่ง 16-01-2018 15:07
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24589 ขอตรวจสอบการสมัครและลงทะเบียนสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 101 ค่ะ
 ชื่อ จีรนันท์ รหัสนักศึกษา 5840011xxx วันที่ส่ง 16-01-2018 12:07
การลงทะเบียนเรียน มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24588 ลงทะเบียนเทรอม 2/60
 ชื่อ นางสาวเพชรรัตน์ สีเหมือน รหัสนักศึกษา 5930004xxx วันที่ส่ง 16-01-2018 11:36
การลงทะเบียนเรียน มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24587 สวัสดีค่ะพอดีไม่ได้เป็นนักศึกษามสธ เพิ่งเคยลงทะเบียนเรียนเป็นครั้งแรก ลงโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่น 101 ส่งเอกสารไปวันที่ 26 ธันวาคม 2560 อยากทราบว่า จะได้หนังสือและบัตรนักศึกษาเมื่อไหร่คะ
 ชื่อ อภิญญา ต้องไกรเลิศ รหัสนักศึกษา xxx วันที่ส่ง 16-01-2018 11:35
การสมัครเป็นนักศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24586 ลงทะเบียนเรียน 2/60
 ชื่อ สุพจน์ เนตรนุช รหัสนักศึกษา 5910015xxx วันที่ส่ง 16-01-2018 11:05
การลงทะเบียนเรียน มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24585 การลงทะเบียน
 ชื่อ พีรภัทร แสงสว่าง รหัสนักศึกษา 6050006xxx วันที่ส่ง 16-01-2018 10:48
การลงทะเบียนเรียน มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24584 การลงทะเบียน
 ชื่อ พีรภัทร แสงสว่าง รหัสนักศึกษา 6050006xxx วันที่ส่ง 16-01-2018 09:53
การลงทะเบียนเรียน มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24583 ไม่ได้ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ วิชา 97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและการบํารุงรักษาในอุตสาหกรรม ต้องการลงซ่อม 1/60 แต่จะลง 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอตุสาหกรรม * ใน 2/60 ด้วย แต่ไม่แน่ใจวันที่ฝึกปฏิบัติจะชนกันไหม
 ชื่อ รุ่งโรจน์ มั่งคั่ง รหัสนักศึกษา 5996015xxx วันที่ส่ง 15-01-2018 23:28
การฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติ/ประสบการณ์วิชาชีพ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24582 การลงทะเบียนภาคเรียนที่2/60
 ชื่อ ภูษิต สมศรี รหัสนักศึกษา 5780024xxx วันที่ส่ง 15-01-2018 21:24
การลงทะเบียนเรียน มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24581 ลงทะเบียนเรียนเรียบร้อย (2/60) จ่ายเงินเรียบร้อย แต่ไม่มีข้อมูลขึ้น
 ชื่อ นายบดินทร์ ยืนยงแสน รหัสนักศึกษา 5870007xxx วันที่ส่ง 15-01-2018 21:23
การลงทะเบียนเรียน มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24580 โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 102
 ชื่อ เมธาวัตน์ กาวิลเครือ รหัสนักศึกษา 5996008xxx วันที่ส่ง 15-01-2018 20:49
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24579 อยากทราบข้อมูลการสอบไล่วันที่27-28มกราคม2561ที่จะถึงนี้ ยังไม่มีเอกสารรายละเอียดของการสอบมาที่บ้านค่ะ
 ชื่อ ปิยะนุช กุลภา รหัสนักศึกษา 6050007xxx วันที่ส่ง 15-01-2018 20:04
การสอบ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
24578 การยื่นแบบฟอร์มขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาเนื่องจากบัตรหมดอายุ
 ชื่อ กัลยา แนวบุญมี รหัสนักศึกษา 5470001xxx วันที่ส่ง 15-01-2018 18:55
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
    
12345678910...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th