มหาวิทยาลัยขอยกเลิกการให้บริการตอบคำถามทาง Q&A Boards ซึ่งท่านสามารถสอบถามได้ที่

Facebook STOU CallCenter

 
ค้นหา  คำค้น     | ตั้งคำถามใหม่
IDหัวข้อกระทู้ประเภทคำถามสถานะการตอบ
25886 ผมจบ1/59แต่บัตรนักศึกษาจะหมดอายุปี63จะสมัครเรียนต่อ
 ชื่อ ขาญชัย ปงคำเฟย รหัสนักศึกษา 5630153xxx วันที่ส่ง 20-07-2018 17:44
การสมัครเป็นนักศึกษา ยังไม่มีผู้ตอบ
25885 ลงทะเบียน 1/61
 ชื่อ ทวีกิจ ขอดหล้า รหัสนักศึกษา 5670010xxx วันที่ส่ง 20-07-2018 16:15
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
25884 มีคำถามสองข้อ
 ชื่อ เรืองชัย เปรมปราชญ์ รหัสนักศึกษา 5780025xxx วันที่ส่ง 20-07-2018 15:01
การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ยังไม่มีผู้ตอบ
25883 ขอโอนสัมฤทธิบัตร
 ชื่อ เพชรพิทักษ์ วิเศษหมื่น รหัสนักศึกษา 5920009xxx วันที่ส่ง 20-07-2018 13:19
อื่นๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
25882 บัตรประจำตัวนักศึกษาหมดอายุ
 ชื่อ คำพันธ์ เจริญรัตน์ รหัสนักศึกษา 5340091xxx วันที่ส่ง 17-07-2018 16:42
การสอบ ยังไม่มีผู้ตอบ
25881 โอนชุดวิชา
 ชื่อ น.ส.วันเพ็ญ วรรณแก้ว รหัสนักศึกษา 5830083xxx วันที่ส่ง 17-07-2018 14:24
อื่นๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
25880 ใบแจ้งกำหนดสอบ
 ชื่อ ทวีกิจ ขอดหล้า รหัสนักศึกษา 5670010xxx วันที่ส่ง 16-07-2018 17:07
การสอบ ยังไม่มีผู้ตอบ
25879 สอบเสร็จภาค2/60 ลงทะเบียนอีกทีเดือนไหนครับ
 ชื่อ สุทธิพัฒน์ แก้วชิงดวง รหัสนักศึกษา 6096000xxx วันที่ส่ง 15-07-2018 18:50
อื่นๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
25878 การขอเอกสารนับหน่วยกิตเอกแนะแนวเพื่อใช้สมัครสอบครูผูช่วยประถมวั
 ชื่อ นางสาวศุภธิดา ศรีนวล รหัสนักศึกษา 5720020xxx วันที่ส่ง 12-07-2018 12:27
การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ยังไม่มีผู้ตอบ
25877 อยากทราบการศึกษาทางไกลของคณะรัฐศาสตร์คะ
 ชื่อ คนิลเตร รหัสนักศึกษา 1234567xxx วันที่ส่ง 11-07-2018 13:59
การสมัครเป็นนักศึกษา ยังไม่มีผู้ตอบ
25876 เพิ่มชุดวิชาเรียนแต่ยอดชำระไม่ตรงกับที่ขาด
 ชื่อ จตุโรจน์ รัตนไชยศี รหัสนักศึกษา 6140004xxx วันที่ส่ง 09-07-2018 22:43
การลงทะเบียนเรียน ยังไม่มีผู้ตอบ
25875 มสธ.9
 ชื่อ ชนกนันท์ วงศ์จรัสเกษม รหัสนักศึกษา 5910035xxx วันที่ส่ง 09-07-2018 15:46
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา ยังไม่มีผู้ตอบ
25874 กาขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 ชื่อ นางสาวสุดารัตน์ จำนงค์บุญ รหัสนักศึกษา 5720021xxx วันที่ส่ง 09-07-2018 15:24
การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ยังไม่มีผู้ตอบ
25873 ช่วยปรับเปลี่ยนตารางสอบในภาค 1/2561 ให้หน่อยได้หรือไม่คะ
 ชื่อ ปริยากร รหัสนักศึกษา 6020002xxx วันที่ส่ง 09-07-2018 13:33
การสอบ ยังไม่มีผู้ตอบ
25872 ลงทะเบียนภาค 3/2560 ล่าช่า
 ชื่อ ปริยากร รหัสนักศึกษา 6020002xxx วันที่ส่ง 09-07-2018 13:21
การลงทะเบียนเรียน ยังไม่มีผู้ตอบ
25871 เป็นนักศึกษาพ้นสภาพ จะสมัครใหม่ โดยเทียบโอนหน่วยวิชาที่ผ่านแล้วได้หรือไม่
 ชื่อ นายเกียรติชัย ยศปัญญา รหัสนักศึกษา 5040028xxx วันที่ส่ง 06-07-2018 19:44
การสมัครเป็นนักศึกษา ยังไม่มีผู้ตอบ
25870 ต่ออายุบัตรนักศึกษา
 ชื่อ วรรณา พิทาทอง รหัสนักศึกษา 5430156xxx วันที่ส่ง 06-07-2018 08:09
อื่นๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
25869 สอบถามการลงทะเบียนโครงการสมฤทธิ์ รุ่นที่103
 ชื่อ นายสุภชัย มุ่งดี รหัสนักศึกษา 5930049xxx วันที่ส่ง 05-07-2018 21:29
การลงทะเบียนเรียน ยังไม่มีผู้ตอบ
25868 เอกสารขอโอนชุดวิชา
 ชื่อ นิรมล วัดแย้ม รหัสนักศึกษา 5880004xxx วันที่ส่ง 05-07-2018 14:31
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
25867 ขอผลการศึกษาเพื่อโอนชุดวิชา
 ชื่อ พงศ์เทพ ดวงอินทร์ รหัสนักศึกษา 6090010xxx วันที่ส่ง 04-07-2018 11:53
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา ยังไม่มีผู้ตอบ
25866 สอบ ถาม แนวทาง การลงทะเบียน
 ชื่อ นาย ชวลิต หนูกระบิล รหัสนักศึกษา 5380061xxx วันที่ส่ง 03-07-2018 15:15
การลงทะเบียนเรียน ยังไม่มีผู้ตอบ
25865 มีอบรมเข็มพิเศษ ชุดวิชา 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์ ในเทอมนี้บ้างมั้ยคะ
 ชื่อ นางสุกัญญา ศรีสุบัติ รหัสนักศึกษา 5290007xxx วันที่ส่ง 03-07-2018 14:52
การฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติ/ประสบการณ์วิชาชีพ ยังไม่มีผู้ตอบ
25864 โอนชุดวิชา
 ชื่อ ศุวพิชญ์ เกษตรชัยรัฐ รหัสนักศึกษา 6040035xxx วันที่ส่ง 03-07-2018 07:36
อื่นๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
25863 เคยลงทะเบียนเรียน รปศ.เเต่เเจ้งในใบทรานสคิปไม่หมด
 ชื่อ ยงยุทธ องวารัมย์ รหัสนักศึกษา 6040022xxx วันที่ส่ง 02-07-2018 23:46
อื่นๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
25862 จะสมัครโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่น 103 ซึ่งหมดเขตตั้งแต่ 30 มิ.ย.61 หากจะสมัครตอนนี้ยังทันหรือไม่ค่ะ
 ชื่อ Chadaporn Boongam รหัสนักศึกษา 5930069xxx วันที่ส่ง 02-07-2018 12:14
การสมัครเป็นนักศึกษา ยังไม่มีผู้ตอบ
25861 เปลี่ยนคณะ
 ชื่อ นางสาวหนึ่งฤทัย สมสิงห์ รหัสนักศึกษา 6020059xxx วันที่ส่ง 01-07-2018 11:00
หลักสูตรการศึกษา ยังไม่มีผู้ตอบ
25860 อยากทราบว่าจะลงทะเบียนรหัสวิชา27794 และ27796 ในภาคการศึกษาที่2/2561 ลงทะเบียนได้วันไหนคะและต่าลงทะเบียนเท่าไหร่
 ชื่อ นางนราธิป วิชัยดิษฐ รหัสนักศึกษา 2592700xxx วันที่ส่ง 01-07-2018 07:34
การลงทะเบียนเรียน ยังไม่มีผู้ตอบ
25859 นักศึกษาไม่ประสงค์รับพระราชทานปริญญาบัตรต้องส่งใบจำนงการสั่งสิ่งของหรือไม่คะ
 ชื่อ นาวพาตีเมาะ ละแมะ รหัสนักศึกษา 5410040xxx วันที่ส่ง 30-06-2018 16:46
อื่นๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
25858 จบตรี สบ อาชีวอนามัยฯ ต้องการเทียบวุฒิ เป็น วทบ.อาชีวอนามัยฯ ต้องทำอย่างไรบ้างครับ
 ชื่อ นายสมภพ พัทณเกียรติ รหัสนักศึกษา 5250056xxx วันที่ส่ง 29-06-2018 12:59
หลักสูตรการศึกษา ยังไม่มีผู้ตอบ
25857 ภาคการศึกษาพิเศษ/2560 นี้ผมจะลงทะเบียนวิชานอกหลักสูตรได้ไหมเพื่อจะได้โอนเข้าเมื่อได้สมัครหลักสูตรใหม่
 ชื่อ ศิริมงคล กุศล รหัสนักศึกษา 5530194xxx วันที่ส่ง 29-06-2018 01:58
การลงทะเบียนเรียน ยังไม่มีผู้ตอบ
25856 ชุดวิชา 24406
 ชื่อ นวลปราง ทำชอบ รหัสนักศึกษา 5920011xxx วันที่ส่ง 28-06-2018 20:33
การลงทะเบียนเรียน ยังไม่มีผู้ตอบ
25855 การลงทะเบียนเรียน 1/60 วิชาเลือกเสรี
 ชื่อ นางสาวมัฑณษ ทินจอง รหัสนักศึกษา 5930079xxx วันที่ส่ง 26-06-2018 10:30
การลงทะเบียนเรียน ยังไม่มีผู้ตอบ
25854 ติดตามผลการโอนชุดวิชา
 ชื่อ Wongyos Keardsri รหัสนักศึกษา 6050012xxx วันที่ส่ง 21-06-2018 17:15
การวัดผลการศึกษา ยังไม่มีผู้ตอบ
25853 สมัครเรียนป.บัณฑิตจะทราบผลการสมัครช่วงใด
 ชื่อ เทิดชัย บัวอาจ รหัสนักศึกษา 5340058xxx วันที่ส่ง 21-06-2018 16:02
การสมัครเป็นนักศึกษา ยังไม่มีผู้ตอบ
25852 ลงทะเบียนเรียนประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
 ชื่อ อนุพงศ์ สินเปียง รหัสนักศึกษา 5840033xxx วันที่ส่ง 21-06-2018 10:39
การลงทะเบียนเรียน ยังไม่มีผู้ตอบ
25851 ผมส่งเอกสารไปขอใบรายงานการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
 ชื่อ ชรินทร์ ไกรมณี รหัสนักศึกษา 5350032xxx วันที่ส่ง 21-06-2018 09:40
การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ยังไม่มีผู้ตอบ
25850 ลงสมัครโครงการสัมฤทธิบัตรไว้ แต่ยังไม่ทราบสถานะของการสมัคร
 ชื่อ นายสรรพสิทธิ์ เลี้ยงวงศ์ถาวร รหัสนักศึกษา 5610014xxx วันที่ส่ง 20-06-2018 09:11
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
25849 การจัดส่งหนังสือวิชาเรียน 21328 นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
 ชื่อ นางสาว บานาน เจ๊ะเลาะ รหัสนักศึกษา 6020030xxx วันที่ส่ง 19-06-2018 20:56
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
25848 การเทียบโอน
 ชื่อ วรรณรัตน์ สมใจ รหัสนักศึกษา 6040055xxx วันที่ส่ง 19-06-2018 09:47
อื่นๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
25847 ขอทราบผลการศึกษา รายวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน 41231
 ชื่อ นางสาวอภิญญา โยธาปิยเดชากุล รหัสนักศึกษา 5740056xxx วันที่ส่ง 18-06-2018 15:10
การวัดผลการศึกษา ยังไม่มีผู้ตอบ
25846 ตรวจสอบผลการเรียนโครงการสัมฤธิบัตรรุ่น601เลขประจำตัวผู้เรียน9601028005
 ชื่อ นางสาวภรณ์สิร เมืองแก้ว รหัสนักศึกษา 9601028xxx วันที่ส่ง 18-06-2018 14:49
การสอบ ยังไม่มีผู้ตอบ
25845 อยากทราบว่าสอบผ่านทั้งหมดกี่ชุดแล้วคะ
 ชื่อ พรพรรณ ตะวันแสงทอง รหัสนักศึกษา 5970008xxx วันที่ส่ง 18-06-2018 13:54
การลงทะเบียนเรียน ยังไม่มีผู้ตอบ
25844 ถ้าเกิดปัญหาวันสอบรายวิชาเวลาตรงกันควรทำอย่างไร
 ชื่อ สนิท แก่นชัยภูมิ รหัสนักศึกษา 6040009xxx วันที่ส่ง 17-06-2018 20:23
การสอบ ยังไม่มีผู้ตอบ
25843 เรื่องส่ง มสธ 10
 ชื่อ ประเทือง กองศรี รหัสนักศึกษา 5770004xxx วันที่ส่ง 17-06-2018 09:05
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
25842 ยังไม่ได้รับหนังสือค่ะ
 ชื่อ นภาดา มหาลวเลิศ รหัสนักศึกษา 6170001xxx วันที่ส่ง 16-06-2018 18:48
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
25841 จำนวนชุดวิชากับหน่วยกิตไม่ตรง
 ชื่อ นางสลักจิต อิ่นศิริ รหัสนักศึกษา 5830099xxx วันที่ส่ง 15-06-2018 20:40
การวัดผลการศึกษา ยังไม่มีผู้ตอบ
25840 สอบถามลงทะเบียนล่าช้า
 ชื่อ นางสาวสุภัสสร กิ่งมะทา รหัสนักศึกษา 5630013xxx วันที่ส่ง 15-06-2018 14:13
การลงทะเบียนเรียน ยังไม่มีผู้ตอบ
25839 ได้รับใบตอบรับการอบรมบัณฑิตที่มีคุณภาพหรือยังค่ะ
 ชื่อ วราลักษณ์. ววัฒนเจริญ รหัสนักศึกษา 5870002xxx วันที่ส่ง 15-06-2018 08:01
อื่นๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
25838 10121 อารยธรรมมนุษย์ เคยลงสัมฤทธิ์แล้วได้ U ถ้าลงสัมฤทธิ์ใหม่ รุ่นที่ 103 รหัสรุ่น 604 จะต้องจ่ายเท่าไรครับ
 ชื่อ รุ่งโรจน์ มั่งคั่ง รหัสนักศึกษา 5996015xxx วันที่ส่ง 14-06-2018 22:46
การลงทะเบียนเรียน ยังไม่มีผู้ตอบ
25837 ขอสอบถามผลการโอนชุดวิชา
 ชื่อ นายวรันณ์ธร ลุนคำดี รหัสนักศึกษา 6040047xxx วันที่ส่ง 14-06-2018 16:46
การวัดผลการศึกษา ยังไม่มีผู้ตอบ
    
12345678910...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th