มหาวิทยาลัยขอยกเลิกการให้บริการตอบคำถามทาง Q&A Boards ซึ่งท่านสามารถสอบถามได้ที่

Facebook STOU CallCenter

 
ค้นหา  คำค้น     | ตั้งคำถามใหม่
IDหัวข้อกระทู้ประเภทคำถามสถานะการตอบ
25927 ย้ายสนามสอบ
 ชื่อ ชฎาพร หุ่นเจริญ รหัสนักศึกษา 5650039xxx วันที่ส่ง 10-10-2018 14:51
การสอบ ยังไม่มีผู้ตอบ
25926 ติดตามการส่ง มสธ .10
 ชื่อ นาย กำจาย ประจญกาญจน์ รหัสนักศึกษา 5540023xxx วันที่ส่ง 03-10-2018 12:48
การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ยังไม่มีผู้ตอบ
25925 การลงทะเบียนต่อหลังจากจากการลงทะเบียนหลายปี
 ชื่อ พจนารถ วานิจจะกูล รหัสนักศึกษา 4940085xxx วันที่ส่ง 28-09-2018 09:09
การลงทะเบียนเรียน ยังไม่มีผู้ตอบ
25924 ลงทะเบียนสำเร็จหรือไม่
 ชื่อ คุณภีมสิ รหัสนักศึกษา 5910019xxx วันที่ส่ง 27-09-2018 09:21
การลงทะเบียนเรียน ยังไม่มีผู้ตอบ
25923 ได้รับหนังสือชุดวิชา 21001 แต่ยังไม่ได้รับแบบฝึกหัดค่ะ ปกติต้องมีแบบฝึกแนบมาแต่ไม่เห็นมีมาค่ะ
 ชื่อ นางสาวกรรณิการ์ เกร็ดพลอย รหัสนักศึกษา 6020038xxx วันที่ส่ง 23-09-2018 16:22
การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ยังไม่มีผู้ตอบ
25922 พอดีดิฉันยังไม่ได้ลงวิชาเรียนเลยค่า อยากทราบว่าหมดกำหนดเวลาหรือยังค่า
 ชื่อ นางสาวกรรณิกา กำไรทอง รหัสนักศึกษา 6020017xxx วันที่ส่ง 19-09-2018 14:22
การลงทะเบียนเรียน ยังไม่มีผู้ตอบ
25921 ส่ง มสธ 10 และ เอกสาร ขอ มสธ 13 วันที่ 6/9/61
 ชื่อ ศิริชัย แมงมีนาม รหัสนักศึกษา 5940001xxx วันที่ส่ง 13-09-2018 10:12
การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ยังไม่มีผู้ตอบ
25920 จำชุดวิชาที่เคยสอบผ่านไม่ได้ครับ
 ชื่อ จ่าสืบเอก อรัญ แตงมาก รหัสนักศึกษา 6010027xxx วันที่ส่ง 10-09-2018 21:52
อื่นๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
25919 การทำบันทึกแจ้งต่อประธานกรรมการประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
 ชื่อ นางสาวนันทารัตน์ ทองคำ รหัสนักศึกษา 2618001xxx วันที่ส่ง 06-09-2018 09:35
การฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติ/ประสบการณ์วิชาชีพ ยังไม่มีผู้ตอบ
25918 ระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงสาขาในระบบ
 ชื่อ นายณรรช หลักชัยกุล รหัสนักศึกษา 5930050xxx วันที่ส่ง 05-09-2018 13:49
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา ยังไม่มีผู้ตอบ
25917 ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่1/2561
 ชื่อ จิณณา. สะอาด รหัสนักศึกษา 5830068xxx วันที่ส่ง 05-09-2018 10:56
การลงทะเบียนเรียน ยังไม่มีผู้ตอบ
25916 อยากทราบรายละเอียดลงเรียน ป.โท
 ชื่อ จ.อ. สรพงษ์ ปาลี รหัสนักศึกษา 4970026xxx วันที่ส่ง 03-09-2018 14:22
การลงทะเบียนเรียน ยังไม่มีผู้ตอบ
25915 การสอบวิชา 60310 สถิติเศรษสตร์ เอาเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบได้ไหม
 ชื่อ ฤทธิเดช วูวงศ์ รหัสนักศึกษา 6060003xxx วันที่ส่ง 29-08-2018 09:57
การวัดผลการศึกษา ยังไม่มีผู้ตอบ
25914 เรื่องต่ออายุสภาพนักศึกษา
 ชื่อ ภรัณยา อนุจร รหัสนักศึกษา 4930001xxx วันที่ส่ง 28-08-2018 12:00
อื่นๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
25913 สวัสดีค่ะอาจารย์ ดิฉันจบ1/59 อยากทราบว่าทางมสธ.ได้ส่งเอกสารข่าวบัณฑิตฉบับที่1ให้หรือยังคะโทรไปหลายครั้งแล้วไม่มีคนรับ ขอบคุณมากค่ะ
 ชื่อ ศุภิกา พลายละหาร รหัสนักศึกษา 5610014xxx วันที่ส่ง 27-08-2018 11:28
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
25912 สอบผ่าน
 ชื่อ วารินทร์ รหัสนักศึกษา 5830103xxx วันที่ส่ง 27-08-2018 10:24
อื่นๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
25911 สอบผ่าน
 ชื่อ วารินทร์ รหัสนักศึกษา 5830092xxx วันที่ส่ง 27-08-2018 09:02
อื่นๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
25910 ตรวจสอบ กิจกรรมประจำชุดวิชา
 ชื่อ กันย์ ดีพึ่งตน รหัสนักศึกษา 6010004xxx วันที่ส่ง 25-08-2018 17:00
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
25909 รหัส 5830022959 สอบถามว่าจะได้รับมสธ.15. เมื่อไหร่คะ
 ชื่อ ดวงพร สูหา รหัสนักศึกษา 5830022xxx วันที่ส่ง 23-08-2018 16:11
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
25908 ยังไม่ได้รับเอกสารการเรียน
 ชื่อ ธันวา ลีลาเชษฐวงศ์ รหัสนักศึกษา 5996001xxx วันที่ส่ง 14-08-2018 16:40
อื่นๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
25907 ขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
 ชื่อ นายจีรณัฐ วงศ์สุทธิเนตร รหัสนักศึกษา 6096001xxx วันที่ส่ง 14-08-2018 13:58
อื่นๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
25906 ยังไม่ได้รับเอกสารการเรียนเลยค่ะ
 ชื่อ ชนากานต์ อิงคะวระ รหัสนักศึกษา 6180005xxx วันที่ส่ง 12-08-2018 22:45
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
25905 ผมอยากทราบว่าผมไม่ได้ไปเรียนและสอบนานแล้ว ผมจะกลับมาสมัคเรียนใหม่ได้เปล่าคับ
 ชื่อ นาย ณัฐธิดา คล้อยนาค รหัสนักศึกษา 5880027xxx วันที่ส่ง 11-08-2018 18:40
การลงทะเบียนเรียน ยังไม่มีผู้ตอบ
25904 มีปัญหาเบิกจ่ายเรื่องทุนการศึกษา
 ชื่อ Korrakot CHARMNIAN รหัสนักศึกษา 4571500xxx วันที่ส่ง 09-08-2018 16:03
การลงทะเบียนเรียน ยังไม่มีผู้ตอบ
25903 มีปัญหาเบิกจ่ายเรื่องทุนการศึกษา
 ชื่อ Korrakot CHARMNIAN รหัสนักศึกษา 4571500xxx วันที่ส่ง 09-08-2018 16:03
การลงทะเบียนเรียน ยังไม่มีผู้ตอบ
25902 ขอเอกสารการรับรองการเป็นนักศึกษา
 ชื่อ เสาวลักษณ์ เชื้อกุดรู รหัสนักศึกษา 5750000xxx วันที่ส่ง 08-08-2018 16:03
การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ยังไม่มีผู้ตอบ
25901 ทำอย่างไรจึงจะได้เรียนต่อป.โท ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาแต่เหลือแค่ เล่มสุดท้ายเล่มเดียวก็จบ
 ชื่อ วิภาพร สีโร รหัสนักศึกษา 2548001xxx วันที่ส่ง 07-08-2018 14:55
อื่นๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
25900 เวปบอร์ด เสียหรือคับ ไม่มีใครตอบ
 ชื่อ สงสัย รหัสนักศึกษา 1111111xxx วันที่ส่ง 06-08-2018 19:21
ข้อเสนอแนะการให้บริการ ยังไม่มีผู้ตอบ
25899 การส่งใบ มสธ. 15
 ชื่อ รจนา นันทิชุติมา รหัสนักศึกษา 5930065xxx วันที่ส่ง 02-08-2018 15:00
การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ยังไม่มีผู้ตอบ
25898 ต่ออายุสถานภาพหน้กศึกษา ไปติดต่อมี
 ชื่อ รัตนา รหัสนักศึกษา 5510028xxx วันที่ส่ง 30-07-2018 20:41
อื่นๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
25897 ต่ออายุสถานภาพหน้กศึกษา ไปติดต่อมี
 ชื่อ รัตนา รหัสนักศึกษา 5510028xxx วันที่ส่ง 30-07-2018 20:41
อื่นๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
25896 ลงทะเบียนผ่านธนาคารไปแล้ว แต่เข้าไปเช็คสถานะการลงทะเบียนยังใม่ขึ้นอะใรเลยครับ
 ชื่อ สุทธิพัฒน์ แก้วชิงดวง รหัสนักศึกษา 6096000xxx วันที่ส่ง 28-07-2018 09:51
การลงทะเบียนเรียน ยังไม่มีผู้ตอบ
25895 สอบถามใบรายงานผลการศึกษา (มสธ.30)
 ชื่อ นัดติยากร สมพงษ์ รหัสนักศึกษา 4840094xxx วันที่ส่ง 27-07-2018 22:06
การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ยังไม่มีผู้ตอบ
25894 สอบถามผลการลงทะเบียนเรียน ภาค 1 ปี 2561
 ชื่อ กันตพิชญ์ ใจเย็น รหัสนักศึกษา 5640002xxx วันที่ส่ง 27-07-2018 18:41
การลงทะเบียนเรียน ยังไม่มีผู้ตอบ
25893 การลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
 ชื่อ นาย อนุมัติ โกญจนันท์ รหัสนักศึกษา 5950003xxx วันที่ส่ง 27-07-2018 10:30
อื่นๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
25892 ค่าลงทะเบียน
 ชื่อ นายจำลอง คชายุทธ รหัสนักศึกษา 5750029xxx วันที่ส่ง 26-07-2018 13:48
การลงทะเบียนเรียน ยังไม่มีผู้ตอบ
25891 ค่าลงทะเบียนเรียน
 ชื่อ อดีนัน มูดีนุ้ย รหัสนักศึกษา 6080026xxx วันที่ส่ง 26-07-2018 12:09
การลงทะเบียนเรียน ยังไม่มีผู้ตอบ
25890 ต้องลงทะเบียนปีสองเทอมของวิทยาการคอมพิวเตอร์ครับแต่ชุดวิชา 99201ไม่เปิดให้ลงผมต้องทำยังไงครับ
 ชื่อ สุทธิพัฒน์ แก้วชิงดวง รหัสนักศึกษา 6096000xxx วันที่ส่ง 23-07-2018 15:31
การลงทะเบียนเรียน ยังไม่มีผู้ตอบ
25889 การเทียบโอน
 ชื่อ อรทัย แสนสีแก้ว รหัสนักศึกษา 6020033xxx วันที่ส่ง 22-07-2018 22:12
ข้อเสนอแนะการให้บริการ ยังไม่มีผู้ตอบ
25888 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ ภาคเรียนที่ 1/2561..
 ชื่อ นางกานต์วฬุจีมาศ เหล่าสีนาท รหัสนักศึกษา 5870007xxx วันที่ส่ง 22-07-2018 14:07
การลงทะเบียนเรียน ยังไม่มีผู้ตอบ
25887 อยากทราบว่าในการสอบวิชาบัญชีทุกวิชา สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้หรือไม่ ถ้าไม่ให้ใช้จะสอบได้ด้วยวิธีใด
 ชื่อ น้ำฝน ผลประกอบ รหัสนักศึกษา 5830124xxx วันที่ส่ง 22-07-2018 12:37
การสอบ ยังไม่มีผู้ตอบ
25886 ผมจบ1/59แต่บัตรนักศึกษาจะหมดอายุปี63จะสมัครเรียนต่อ
 ชื่อ ขาญชัย ปงคำเฟย รหัสนักศึกษา 5630153xxx วันที่ส่ง 20-07-2018 17:44
การสมัครเป็นนักศึกษา ยังไม่มีผู้ตอบ
25885 ลงทะเบียน 1/61
 ชื่อ ทวีกิจ ขอดหล้า รหัสนักศึกษา 5670010xxx วันที่ส่ง 20-07-2018 16:15
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
25884 มีคำถามสองข้อ
 ชื่อ เรืองชัย เปรมปราชญ์ รหัสนักศึกษา 5780025xxx วันที่ส่ง 20-07-2018 15:01
การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ยังไม่มีผู้ตอบ
25883 ขอโอนสัมฤทธิบัตร
 ชื่อ เพชรพิทักษ์ วิเศษหมื่น รหัสนักศึกษา 5920009xxx วันที่ส่ง 20-07-2018 13:19
อื่นๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
25882 บัตรประจำตัวนักศึกษาหมดอายุ
 ชื่อ คำพันธ์ เจริญรัตน์ รหัสนักศึกษา 5340091xxx วันที่ส่ง 17-07-2018 16:42
การสอบ ยังไม่มีผู้ตอบ
25881 โอนชุดวิชา
 ชื่อ น.ส.วันเพ็ญ วรรณแก้ว รหัสนักศึกษา 5830083xxx วันที่ส่ง 17-07-2018 14:24
อื่นๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
25880 ใบแจ้งกำหนดสอบ
 ชื่อ ทวีกิจ ขอดหล้า รหัสนักศึกษา 5670010xxx วันที่ส่ง 16-07-2018 17:07
การสอบ ยังไม่มีผู้ตอบ
25879 สอบเสร็จภาค2/60 ลงทะเบียนอีกทีเดือนไหนครับ
 ชื่อ สุทธิพัฒน์ แก้วชิงดวง รหัสนักศึกษา 6096000xxx วันที่ส่ง 15-07-2018 18:50
อื่นๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
25878 การขอเอกสารนับหน่วยกิตเอกแนะแนวเพื่อใช้สมัครสอบครูผูช่วยประถมวั
 ชื่อ นางสาวศุภธิดา ศรีนวล รหัสนักศึกษา 5720020xxx วันที่ส่ง 12-07-2018 12:27
การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ยังไม่มีผู้ตอบ
    
12345678910...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th