กลับไปหน้าหลัก | ตั้งคำถาม  | login เจ้าหน้าที่
ค้นหา  คำค้น     | ตั้งคำถามใหม่
IDหัวข้อกระทู้ประเภทคำถามสถานะการตอบ
22711 ถ้าลงทะเบียนออนไลน์ ต้องทำยังไงบ้างค่ะ และเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง และต้องเอาเอกสารอะไรไปจ่ายที่ไหนอีกบ้างค่ะ
 ชื่อ บงกชพร ไกรสุกาย รหัสนักศึกษา 5930073xxx วันที่ส่ง 24-07-2017 08:35
การลงทะเบียนเรียน ยังไม่มีผู้ตอบ
22710 ลงทะเบียนซ้ำกัน
 ชื่อ กฤษฎา กิจธุระวาณิช รหัสนักศึกษา 6040009xxx วันที่ส่ง 23-07-2017 21:57
การลงทะเบียนเรียน ยังไม่มีผู้ตอบ
22709 พ้นสภาพยังครับ
 ชื่อ ทนงศักดิ์ สุขสนิท รหัสนักศึกษา 5080046xxx วันที่ส่ง 23-07-2017 21:19
การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ยังไม่มีผู้ตอบ
22708 ถ้าเคยเป็นนักศึกษา มสธ. แล้วไม่ได้ลงทะเบียนเป็นเวลานาน 5 ปี อยากทราบว่าขณะนี้พ้นสถาพการเป็นนักศึกษาแล้วหรือไม่ค่ะ หากพ้นแล้ว จะสามารถกลับไปเรียนต่อในสาขาเดิมได้อย่างไร คือ ลืม รหัส นศ. ไปแล้ว รบกวนตรวจสอบให้หน่อยนะคะ อยากกลับไปเรียนต่อ เลขบัตรประชาชน 1909800472436
 ชื่อ สโรชา รหัสนักศึกษา 5930024xxx วันที่ส่ง 23-07-2017 20:57
การสมัครเป็นนักศึกษา ยังไม่มีผู้ตอบ
22707 ผมสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรือยังครับ
 ชื่อ นายพงศ์เทพ. ดวงอินทร์ รหัสนักศึกษา 5230233xxx วันที่ส่ง 23-07-2017 20:11
อื่นๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
22706 ลงทะเบียนเรียน ภาคพิเศษ 2/59
 ชื่อ ศรไกร หินนอก รหัสนักศึกษา 5890015xxx วันที่ส่ง 23-07-2017 18:27
การลงทะเบียนเรียน ยังไม่มีผู้ตอบ
22705 ข้อมูลรหัสนักศึกษา
 ชื่อ ภวดล วังกาวรรณ์ รหัสนักศึกษา 9999999xxx วันที่ส่ง 23-07-2017 11:33
การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ยังไม่มีผู้ตอบ
22704 ต้องการสำเนาปริญญาบัตรก่อน
 ชื่อ สายบัว สิงหาเวช รหัสนักศึกษา 5640002xxx วันที่ส่ง 23-07-2017 08:20
การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ยังไม่มีผู้ตอบ
22703 สมัครหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โตน
 ชื่อ เสนีย์ ชาติสุทธิพันธุ์ รหัสนักศึกษา 6030018xxx วันที่ส่ง 22-07-2017 23:05
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา ยังไม่มีผู้ตอบ
22702 ติดตามการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 ชื่อ ศุภิกา พลายละหาร รหัสนักศึกษา 5610014xxx วันที่ส่ง 22-07-2017 20:48
การสำเร็จการศึกษา ยังไม่มีผู้ตอบ
22701 ตามเรื่องมสธ.14และมสธ.15
 ชื่อ วราสิทธิ์ ราชตา รหัสนักศึกษา 5790004xxx วันที่ส่ง 22-07-2017 20:23
การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ยังไม่มีผู้ตอบ
22700 ต่อเนื่องจากคำถาม 22612 เรื่อง 1. ชำระ มสธ.16 แปดร้อยบาท เรียบร้อยแล้ว 2. ขอทราบรายละเอียด ที่จะขอรับเงินคืน
 ชื่อ ชรินทร์ธร ปารักษา รหัสนักศึกษา 5310057xxx วันที่ส่ง 22-07-2017 17:20
การสำเร็จการศึกษา ยังไม่มีผู้ตอบ
22699 ขอทราบผลการลงทะเบียนเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่น100
 ชื่อ ธีระภาพ หน่อเทพ รหัสนักศึกษา 5940030xxx วันที่ส่ง 22-07-2017 16:40
การลงทะเบียนเรียน ยังไม่มีผู้ตอบ
22698 อยากได้กิจกรรมประจำชุดวิชาคะ
 ชื่อ ชญาญ์พัฏฐ์ รอดสมบูรณ์ รหัสนักศึกษา 6080004xxx วันที่ส่ง 22-07-2017 15:48
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
22697 การบันทึกผลการลงทะเบียน และผลการสอบไม่ตรงตามเอกสารที่ได้รับ
 ชื่อ วสันต์ ลุนสิน รหัสนักศึกษา 5640030xxx วันที่ส่ง 22-07-2017 14:56
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา ยังไม่มีผู้ตอบ
22696 อยากทราบว่าผมมีรายชื่อขึ้นทะเบียนบันฑิตแล้วรึยังครับช่วยดูให้หน่อยนะครับ
 ชื่อ สุธน นิมาลา รหัสนักศึกษา 5530175xxx วันที่ส่ง 22-07-2017 14:06
การสำเร็จการศึกษา ยังไม่มีผู้ตอบ
22695 สอบถามเรื่องหนังสือ
 ชื่อ น.ส.รัตนาภรณ์ ศรีฟอง รหัสนักศึกษา 6020002xxx วันที่ส่ง 22-07-2017 11:28
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
22694 ติดตามการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 ชื่อ นายบัณฑิต สดกลาง รหัสนักศึกษา 5580043xxx วันที่ส่ง 22-07-2017 10:41
การสำเร็จการศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
22693 ขอตรวจสอบชุดวิชาที่สอบผ่าน
 ชื่อ รสสุคนธ์ ครองยุติ รหัสนักศึกษา 6020017xxx วันที่ส่ง 21-07-2017 22:53
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
22692 ขอถามผลเทียบโอน
 ชื่อ จตุพร พลการ รหัสนักศึกษา 5840041xxx วันที่ส่ง 21-07-2017 19:40
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
22691 จากกระทู้22686แจ้งเบอร์โทรศัพท์ 0807915189
 ชื่อ พระเอกชัย แก้วบุญเรือง รหัสนักศึกษา 4880060xxx วันที่ส่ง 21-07-2017 17:30
การสำเร็จการศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
22690 ยังไม่ได้รับหนังสือวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตเลยคะ
 ชื่อ ชญาญ์พัฏฐ์ รอดสมบูรณ์ รหัสนักศึกษา 6080004xxx วันที่ส่ง 21-07-2017 17:07
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
22689 ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
 ชื่อ โกลัญญา รหัสนักศึกษา 5420017xxx วันที่ส่ง 21-07-2017 15:14
การลงทะเบียนเรียน มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
22688 จากกระทู้22667
 ชื่อ นายเทพพิทักษ์ พืชผักหวาน รหัสนักศึกษา 5290033xxx วันที่ส่ง 21-07-2017 13:00
การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
22687 อยากทราบว่า มหาลัยได้อนุมัติจบหลักสูตรหรือยังค่ะ
 ชื่อ นางสุมาลี ดวงคำ รหัสนักศึกษา 5530185xxx วันที่ส่ง 21-07-2017 10:59
การสำเร็จการศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
22686 อยากทราบว่ารูปถ่ายในการขอสำเร็จการศึกษา มสธ.10-14-15 ถ้าเป็นพระต้องใช้รูปถ่ายแบบไหน
 ชื่อ พระเอกชัย แก้วบุญเรือง รหัสนักศึกษา 4880060xxx วันที่ส่ง 21-07-2017 08:55
การสำเร็จการศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
22685 ติดตามการจัดส่งเอกสารมสธ14
 ชื่อ นางสาวชโรธร บุญญกรัมภะ รหัสนักศึกษา 5420030xxx วันที่ส่ง 21-07-2017 04:10
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
22684 จากกระทู้ที่ 22555
 ชื่อ ญาณทิพย์ สุทธิโสภณ รหัสนักศึกษา 5496016xxx วันที่ส่ง 20-07-2017 23:20
การสำเร็จการศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
22683 ลืมรหัสนักศึกษาค่ะ และตรวจสอบสถานภาพค่ะ
 ชื่อ Wiphada รหัสนักศึกษา 5530111xxx วันที่ส่ง 20-07-2017 22:27
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
22682 ขอสอบถามเรื่องการจัส่งเอกสารค่ะ
 ชื่อ นางสาวดวงกมล อินทประเสริฐ รหัสนักศึกษา 5420024xxx วันที่ส่ง 20-07-2017 20:40
การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
22681 ขอเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะ
 ชื่อ นางสาวกฤษณา เข็มทอง รหัสนักศึกษา 2599002xxx วันที่ส่ง 20-07-2017 18:37
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
22680 ชุดพระราชทานนักศึกษาอิสลามหญิง
 ชื่อ ขนิตย์ดา หวาหาบ รหัสนักศึกษา 5230225xxx วันที่ส่ง 20-07-2017 16:40
การสำเร็จการศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
22679 เคยลงทะเบียนภาค 1/2559 แต่สอบไม่ผ่าน
 ชื่อ อภิสิทธิ์ ธิมะดี รหัสนักศึกษา 5880031xxx วันที่ส่ง 20-07-2017 16:18
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
22678 อัางถึงกระทู้ที่ 22644 ขอสอบถามการจัดส่งบัตรประจำตัวสอบ STOU-EPT
 ชื่อ นายสมบุญ โมจนกุล รหัสนักศึกษา 6060000xxx วันที่ส่ง 20-07-2017 15:00
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
22677 อยากทราบผลการเรียนเดิมที่พ้นสภาพนักศึกษาไปแล้ว
 ชื่อ นายจีรณัฐ วงศ์สุทธิเนตร รหัสนักศึกษา 6096001xxx วันที่ส่ง 20-07-2017 14:53
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
22676 อ้างอิง คำถาม 22662 หนังสือการสอน 13311 หน้าหนังสือหายไป 4 หน้า
 ชื่อ กาญจนา ทรงหมู่ รหัสนักศึกษา 5810029xxx วันที่ส่ง 20-07-2017 14:23
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
22675 สอบถามผลการลงทะเบียนเรียนภาค 1 ปี 2560
 ชื่อ กันตพิชญ์ ใจเย็น รหัสนักศึกษา 5640002xxx วันที่ส่ง 20-07-2017 12:56
การลงทะเบียนเรียน มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
22674 ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
 ชื่อ โกลัญญา รหัสนักศึกษา 5420017xxx วันที่ส่ง 20-07-2017 11:49
การลงทะเบียนเรียน มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
22673 อยากทราบว่าถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วการรับปริญญาขอเปลี่ยนคำนำหน้าจากพระเป็นนายได้มั้ยครับและต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง
 ชื่อ พระเอกชัย แก้วบุญเรือง รหัสนักศึกษา 4880060xxx วันที่ส่ง 20-07-2017 11:42
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
22672 สอบถามเกี่ยวกับระเบียบการแต่งกายเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญา
 ชื่อ ขนิตย์ดา หวาหาบ รหัสนักศึกษา 5230225xxx วันที่ส่ง 20-07-2017 11:32
การสำเร็จการศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
22670 ซ้อมใหญ่
 ชื่อ อนัญญา กลางวัง รหัสนักศึกษา 5330190xxx วันที่ส่ง 20-07-2017 09:58
การสำเร็จการศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
22669 จากคำถามเดิม 22651
 ชื่อ กมลรัตน์ กองแก้ว รหัสนักศึกษา 5530007xxx วันที่ส่ง 20-07-2017 09:48
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
22668 ขอคำตอบจากคำถาม 22642 ค่ะ เรื่องการโอนชุดวิชา
 ชื่อ สมฤดี ผาบจันดา รหัสนักศึกษา 5820017xxx วันที่ส่ง 20-07-2017 09:37
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
22667 จากกระทู้ID22646
 ชื่อ นายเทพพิทักษ์ พืชผักหวาน รหัสนักศึกษา 5290033xxx วันที่ส่ง 19-07-2017 21:35
การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
22666 สอบถามผลการลงทะเบียน
 ชื่อ จ่าสิบเอกพงษ์ศักดิ์ สวนแก้ว รหัสนักศึกษา 5980023xxx วันที่ส่ง 19-07-2017 20:33
การลงทะเบียนเรียน มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
22665 เหลือสองวิชาสุดท้ายจะสอบวันที่29-30กรกฎาคมนี้จะต้องลงทะเบียนหรือไม่เพราะไม่มีวิชาที่จะลงหรือจะต้องดำเนินการยังงัยครับ
 ชื่อ พระเอกชัย แก้วบุญเรือง รหัสนักศึกษา 4880060xxx วันที่ส่ง 19-07-2017 16:40
การลงทะเบียนเรียน มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
22664 การขอโอนชุดวิชา
 ชื่อ โกลัญญา รหัสนักศึกษา 5420017xxx วันที่ส่ง 19-07-2017 14:07
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
22663 คู่มือนักศึกษาใหม่ ปี2560 ต้องมีการสอบวัดภาษาอังกฤษก่อนจบ
 ชื่อ กาญจนา ทรงหมู่ รหัสนักศึกษา 5810029xxx วันที่ส่ง 19-07-2017 11:57
การสำเร็จการศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
22662 แจ้งเรื่องหนังสือการสอนวิชา13311 หน้าหาย หน่วยที่7-24แลบะ 7-25
 ชื่อ กาญจนา ทรงหมู่ รหัสนักศึกษา 5810029xxx วันที่ส่ง 19-07-2017 11:43
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
22661 ลงทะเบียน online โดยใช้รหัสนักศึกษาที่เป็นสัมฤทธิบัตร จะมีผลให้ลงทะเบียนไม่สำเร็จหรือไม่ครับ
 ชื่อ นายสุวพัต สุขทัศน์ รหัสนักศึกษา 5940038xxx วันที่ส่ง 19-07-2017 10:03
การลงทะเบียนเรียน มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
    
12345678910...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th