เนื่องจากระบบภายในขัดข้อง

ส่งผลให้เข้าใช้งานระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษาไม่ได้ในขณะนี้
 

ขออภัยในความไม่สะดวก