กำหนดการสอบออนไลน์
สอบกลางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นักศึกษาระดับปริญญาตรี เฉพาะนักศึกษาที่เลือกแผน ก2กรุณาใส่เลขประจำตัวนักศึกษาหรือผู้เรียน 10 หลัก   
  
update 06/05/2565

 

คลิก! เพื่อดูกำหนดวันเวลาการเข้าทดสอบเสมือนจริงการสอบออนไลน์
จัดทำโดย
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537