ผลสอบโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 116 รหัสรุ่น 641
กรุณาใส่เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ 10 หลัก
 


update 20/04/2565
     
จัดทำโดย
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Webmaster@stou.ac.th