การสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา /2565  

กรุณาใส่เลขประจำตัวนักศึกษาหรือผู้เรียน 10 หลัก
  
Update 02/11/66

Link ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาหรือผู้เรียน ที่มีสิทธิ์เข้าสอบทดแทนการสอบออนไลน์ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

จัดทำโดย
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Webmaster@stou.ac.th