การสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา /2565  

กรุณาใส่เลขประจำตัวนักศึกษาหรือผู้เรียน 10 หลัก
  
Update 13/03/66

จัดทำโดย
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Webmaster@stou.ac.th