การสอบอบรมเข้มพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา/2563  

กรุณาใส่เลขประจำตัวนักศึกษาหรือผู้เรียน 10 หลัก
  
Update 03/03/2565

"การสอบอบรมเข้ม(พิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 1/2563 หากนักศึกษาสอบ ผ่านในภาคไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2563
ชุดวิชาที่อบรมเข้ม(พิเศษ) จะไม่ถูกประกาศผลสอบครั้งนี้ "

จัดทำโดย
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537