ผลการสอบอบรมเข้ม(พิเศษ)ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565  

กรุณาใส่เลขประจำตัวนักศึกษาหรือผู้เรียน 10 หลัก
  
Update 18/10/2566

"หากนักศึกษาสอบผ่านชุดวิชาที่อบรมเข้ม(พิเศษ) ในภาคไล่ 2/2565
หรือภาคการศึกษาอื่น ชุดวิชาที่อบรมเข้ม(พิเศษ) จะไม่ถูกประกาศผลการสอบในครั้งนี้"

จัดทำโดย
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537