อบรมเข้มพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา/2564  

กรุณาใส่เลขประจำตัวนักศึกษาหรือผู้เรียน 10 หลัก
  
Update 04/04/2565

"หากนักศึกษาสอบผ่านชุดวิชาอบรมเข้ม(พิเศษ)ในภาคไล่ 1/2564 หรือภาคการศึกษาอื่น
ชุดวิชาที่อบรมเข้ม(พิเศษ)จะไม่ถูกประกาศผลการสอบในครั้งนี้"

จัดทำโดย
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537