อบรมเข้ม(พิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  

กรุณาใส่เลขประจำตัวนักศึกษาหรือผู้เรียน 10 หลัก
  
Update 18/04/2567

"หากนักศึกษาสอบผ่านชุดวิชาที่อบรมเข้ม(พิเศษ) ในภาค 1/2566
หรือภาคการศึกษาอื่น ชุดวิชาที่อบรมเข้ม(พิเศษ) จะไม่ถูกประกาศผลการสอบในครั้งนี้"

จัดทำโดย
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537