หน้าหลัก :: Home

 


ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับพระราชทานปริญญาบัตร   
กำหนดการซ้อมใหญ่และวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จะส่งไปพร้อมกับจดหมายข่าวบัณฑิตฉบับที่ 2 วันซ้อมย่อยให้แต่งกายสุภาพ ผู้ชายห้ามสวมกางเกงยีนส์ ผู้หญิงให้สวมกระโปรงสุภาพและใส่รองเท้าคู่เดียวกันกับที่ใช้ในวันจริง

  กรอกรหัสประจำตัวนักศึกษา       
 
 

   

 

 

© 2002-2008 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
Comments & Suggestions