ภาคซ่อม 2 และภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา/2563  

กรุณาใส่เลขประจำตัวนักศึกษาหรือผู้เรียน 10 หลัก
  
Update 24/05/2565

NA = รอผลการสอบภาคปฏิบัติ

"การประกาศผลการสอบครั้งนี้นักศึกษาที่ลงทะเบียนแผนการศึกษา ก1 จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่เข้าสอบเท่านั้น"
"ส่วนแผนการศึกษา ก2 จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่เข้าสอบ กลางภาค - ปลายภาค เท่านั้น"

จัดทำโดย
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537