ข้อมูลการติดต่อ

อาคารสถานที่

อาคารสถานที่

 
 
 
1. อาคารบริการ 1
2. อาคารบริการ 2
3. อาคารบริหาร
4. อาคารวิชาการ 1
5. อาคารวิชาการ 2
6. อาคารบรรณสาร
7. อาคารศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์
8. อาคารสัมมนา 1
9. อาคารสัมมนา 2
10. อาคารวิชาการ 3
11. อาคารพิทยพัฒน์
12. อาคารวิทยทัศน์
13. อาคารอเนกนิทัศน์
14. อาคารบริภัณฑ์ และศูนย์หนังสือ มสธ.
15. อาคารตรีศร
16. อาคารพุ่มข้าวบิณฑ์
17. พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7
18. อาคารสุโขสโมสร
19. อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

:: หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ

 

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์. 0-2504-7777
โทรสาร 0-2503-3607
Email: ic.proffice@stou.ac.th


แผนที่ มสธ.

แผนที่ มสธ.

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยายใหญ่


 
ติดต่อศูนย์สารสนเทศ มสธ. (Call Center)
 • โทรศัพท์ 0-2504-7788
  วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-19.10 น.
  วันเสาร์-อาทิตย์ 08.30-16.30 น.

 • โทรสาร 0-2503-3547
  E-mail: ic.proffice@stou.ac.th

Follow STOU
twitter
 • STOU Live Twitter
 • STOU e-Learning Twitter

 •  

  Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th