ข้อมูลการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี

สมัคร sms         กระดานสนทนา มสธ.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์สารสนเทศ (Call Center)
โทรศัพท์ 0-2504-7788
วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 19.20 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ 08.30 - 16.30 น.

โทรสาร : 0-2503-3547
E-mail : ic.proffice@stou.ac.thCopyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University.