หน้าหลัก
 

ลงข้อความแสดงความยินดี
ภาพบรรยากาศการรับพระราชทานปริญญาบัตร via STOU Facbook Fan Page

 

สมุดแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มสธ. ประจำปีการศึกษา 2558

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2558

congratulations^-^

 

 
 จาก Napak   por.napakqz@gmail.com
วันที่ 23/6/2561 7:16:00
 

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2558

ขอแสดงความยินดีด้วยครับทุกๆท่าน

 

 
 จาก ธีรพงศ์ เอี่ยมบริสุทธิ์   5730047346@g.stou.ac.th
วันที่ 17/3/2561 15:01:30
 

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2558

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านค่ะ

 

 
 จาก ศิรินทร์นภา   :)
วันที่ 6/3/2561 13:10:17
 

ขอแสดงความยินดีแก่ ทุกคนคราฟที่สำเร็จ

สำเร็จแล้วขอให้ได้งานดีเจริญๆ,

 

 
 จาก ธนณัฏฐ์​   nut2125ats42@gmail.com
วันที่ 15/2/2561 18:18:02
 

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2558

ยินดีด้วยนะครับทุกท่าน

 

 
 จาก ครูกษิดิ์เดช   bb09.lao@gmail.com
วันที่ 2/2/2561 11:52:10
 

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2558

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน

 

 
 จาก พุฒ ขำคมเขตร   :)4960000406@g.stou.ac.th
วันที่ 27/8/2560 10:58:48
 

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2558

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน

 

 
 จาก พุฒ ขำคมเขตร   :)4960000406@g.stou.ac.th
วันที่ 27/8/2560 10:55:17
 

ขอแสดงความยินดีแก่ บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา

ขอแสดงความยินดีในการสำเร็จการศึกษาและการเข้ารับปริญญาบัตรครับ

 

 
 จาก สามัคคี ดวงคำ   :)
วันที่ 19/8/2560 8:43:52
 

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2558

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยครับ

 

 
 จาก ศิษย์น้อง   :)
วันที่ 17/8/2560 8:29:48
 

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2558

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มสธ.รุ่นที่ 34 ด้วยครับ
จาก มสธ.27 การเงินการธนาคาร

 

 
 จาก มสธ.27   :)
วันที่ 10/8/2560 7:47:22
 
Page No. 1 | 2

ลงข้อความแสดงความยินดี


จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.