คลิ๊กเพื่อดูเมนู
สอบถามกำหนดการสอนเสริม
 
ข้อมูลการจัดสอนเสริม  ภาคการศึกษาที่ 1/2564
 
สอนเสริมประจำภาค (ตอบรับแล้ว 4620 ราย)

สอนเสริมแบบเข้ม (ตอบรับแล้ว 627 ราย)

สอนเสริมแบบเก็บคะแนน (ตอบรับแล้ว 1141 ราย)

สอนเสริมนัดหมาย (ตอบรับแล้ว 15 ราย)

สอนเสริม วชช. (ตอบรับแล้ว 0 ราย)
จำนวนการเข้าใช้งานฐานข้อมูล : 29913