กลับหน้าแรก มสธ.
Office of finance
| ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | ข้อมูลบุคลากร | ผลงาน/โครงการ | การประกันคุณภาพ | ข่าวและสาระน่ารู้ |
Administrator
ยินดีต้อนรับสู่ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
ยินดีต้อนรับสู่ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
 

ข้อมูลงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
  ดูรายละเอียด
   
ข้อมูลงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
  ดูรายละเอียด
   
ข้อมูลงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
  ดูรายละเอียด
   
รายงานต้นทุนผลผลิตตามเกณฑ์กรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561
  ดูรายละเอียด
   
ติดต่อสอบถามข้อมูล

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี                                                                                                                                                                                                                9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-504-7092-4
โทรสาร 02-982-9751

Email: ...office@stou.ac.th
จำนวนผู้เข้าชม 15823 คน

footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.