กลับหน้าแรก มสธ.
Office of finance
| ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | ข้อมูลบุคลากร | ผลงาน/โครงการ | การประกันคุณภาพ | ข่าวและสาระน่ารู้ |
Administrator
ยินดีต้อนรับสู่ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
ยินดีต้อนรับสู่ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

http://www.stou.ac.th/Offices/Opr/finance/upload/แผนที่ยุทธศาสตร์กองคลัง_ปี53_57%20ฉบับแก้ไขล่าสุด.ppt

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2553-2557) กองคลัง

 

 

 
   
 
   
ติดต่อสอบถามข้อมูล

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี                                                                                                                                                                                                                9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-504-7092-4
โทรสาร 02-982-9751

Email: ...office@stou.ac.th
จำนวนผู้เข้าชม 6003 คน

footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.