กลับหน้าแรก มสธ.
| ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | ข้อมูลบุคลากร | แผนงาน/โครงการ/คู่มือการปฎิบัติงาน | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  | ประกันคุณภาพ  | ข่าวและสาระน่ารู้ | คำถาม/คำตอบ  | กระดานสนทนา
Administrator
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง

รายงานการประเมินตนเอง
    

รายงานการประเมินตนเอง ปี  2556

รายงานการประเมินตนเอง ปี 2557

รายงานการประเมินตนเองปี 2558

รายงานการประเมินตนเองปี 2559 

รายงานการประเมินตนเองปี 2560

 


 
 
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.