การขอเปลี่ยนคณะ

ตามที่ได้ส่งมสธ9เพื่อขอย้ายสาขาวิชาเอกไปนั้นเจ้าหน้าที่ขอชี้แจงว่าต้องการใช้โครงสร้างหลักส.....

 

การขอเปลี่ยนคณะ

ตามที่ได้แจ้งและส่งมสธ.9เรื่องการย้ายสาขาเอกไปแล้วนั้นทางมหาทิทยาลัยให้ชีแจงยืนยันการใช้โค.....

 

เทียบโอนสัมฤทธิบัตร

ยื่นเรื่องเทียบโอนสัมฤทธิบัตร ไปเมื่อเดือนที่แล้ว อยากสอบถามว่าใช้เวลาในการเทียบโอนกี่วัน .....

 

ขอสอบถามการครบกำหนด 3 เท่าของหลักสูตร

สวัสดีครับ ผมนายธิติสรรค์ สิงหนันท์ รหัส นศ. 5760001999 เริ่มเรียนภาคการศึกษา 1/2557 อยากท.....

 

สอนเสริมย้อนหลัง

สอนเสริมย้อนหลังสามารถดูได้จากที่ไหนคะ👉🏼👈🏻

 

สอบถามเรื่องการต่ออายุสภาพนักศึกษา

ได้รับเมลล์ใบคำร้องขอต่ออายุนักศึกษา มสธ.25 หรือยังคะ

 

การคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/64

การคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา มันขึ้นสถานะ โอนเงินไม่สำเร็จกรุณาตรวจสอบบัญชี… มันติดปัญหา.....

 

วิธีดูว่าเราลง ก1,ก2,3

เราจะเช็คว่าวิชาที่เราลงเป็นก1หรือก2ได้อย่างไรคะ

 

หลักสูตรการเรียน

ตอนสมัครเรียนครั้งแรกปี59ด้วยวุฒิ ม.6(เรียน20ชุดวิชา) แต่ต่อมาปี61สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปวส.ใ.....

 

ย้ายวิชาเอก

กรณีถ้าย้ายเอก เเล้วบางรายวิชาไม่ได้จำเป็นสำหรับเอกใหม่ เเต่ไม่ได้ทำการถอนรายวิชาที่ต้องใช.....

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
11%
การสำเร็จการศึกษา