รายวิชา 11311 // ถามรอบที่สองแล้วค่ะ รบกวนตอบหน่อ

สวัสดีค่ะ คือดิฉันลงทะเบียนวิชา 11311 ภาษาอังกฤษสำหรับคณุสอนภาษา เป็นวิชาเลือกเสรี ปกติใน.....

 

เรียนเอกอาหาร ปีที่ 2 เทอม1 ต้องการย้ายไปเอกวิทยาก

เรียนเอกอาหาร ปีที่ 2 เทอม 1 ต้องการย้ายไปเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถทำได้มั้ยคะ หากสา.....

 

ย้ายสาขาวิชาและแขนงวิชา

1. อยากทราบว่าถ้าจะขอย้ายสาขาจากนิติศาสตร์ ไปสาขารัฐศาสตร์บัญฑิต หรือ รัฐประศาสนศาตรบัญฑิต.....

 

วุฒิอนุปริญญาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเทียบโอนรัฐศาสตร

ขอสอบถามหน่อยค่ะ อยากทราบว่าวุฒิอนุปริญญาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถเทียบโอนเรียนรัฐศาสตร.....

 

รหัสวิชาเอก

ขอสอบถามรหัสวิชาเอก การ
บริหารท้องถิ่นค่ะ <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 26 มีนาคม>

 

วิชาการอ่านภาษาอังกฤษ 1

เนื่องจากดิฉันได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การเขียนภาษาอังกฤษ1 และการอ่านภาษาอังกฤษ1 ซึ่งจะต..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 02 เมษายน>

 

สอบถามครับ รายวิชา 54115 กับ 54131 เป็นชุดวิชาเดีย

สอบถามครับ รายวิชา 54115 กับ 54131 เป็นชุดวิชาเดียวกันมั้ยครับ พอดีผมลงเรียนชุดวิชา 54115 .....

 

ลงทะเบียน20ชุดวิชาจะจบไหมครับ

ผมลงทะเบียน18ชุดวิชา และถ้าลงเพิ่มอีก2ชุดวิชาจะจบไหมครับ <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 23 มีนาคม>

 

วิชาเลือกเสรี

สวัสดีค่ะ
ขอสอบถามเรื่องวิชาเลือเสรี
เราสามารถเลือกวิชาไหนได้บ้างค่ะ เเล้วเราค..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 23 มีนาคม>

 

การย้ายสาขาวิชานิติศาสตร์ไปศึกษาศาสตร์ วิชาเลือก 1

แล้วจะทราบได้ว่าการย้ายสาขาสำเร็จเป็นทางการ <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 13 มีนาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

38%
การลงทะเบียนเรียน
12%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
12%
การสำเร็จการศึกษา