เข้าสอบออนไลน์

เข้าสอบออนไลน์

 

การลงทะเบียนเรียน

ช่วยเชคห้หน่อยคะว่าตอนนี้ยังเหลืออีกกี่วิชาจะจบการศึกษาคะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 19 กันยายน>

 

สอบถามเกี่ยวกับชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนค่ะ

ปัทมา ปลั่งกลาง รหัสนักศึกษา 6610009539
ขอสอบถามเรื่องการเลือกชุดวิชาค่ะ
จากกา..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 15 กันยายน>

 

เปลี่ยนจากประกาศนียบัตรเป็นปริญญาตรี

ถ้าจะเปลี่ยนจากเรียนประกาศนียบัตร1ปีเป็นเรียนปริญญา4ปีได้ไหมคะ? ถ้าได้สามารถยื่นเอกสารขอเป..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 15 กันยายน>

 

ลงทะเบียนเรียน

สวัสดีค่ะอยากสอบถามเกี่ยวกับหน่วยกิตที่ต้องเรียนให้จบหลักศูตร ไม่ทราบว่าจะต้องเรียนกี่ชุดว..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 15 กันยายน>

 

วิชาตลอดหลักสูตร

สามารถดูวิชาที่ต้องลงตลอดหลักสูตรได้ที่ไหนคะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 15 กันยายน>

 

สอบถามเรื่องการสมัครสอบครับ

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ กพ รับรองไหมครับ สามารถสมัครสอบข้าราชการได้ไหม <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 14 กันยายน>

 

เกี่ยวกับหลักสูตรปี 2558 และวุฒิการศึกษา

สวัสดีครับ

รบกวนสอบถาม
- ผมได้ลงทะเบียนเรียนเมื่อปี 2558
สาขาวิช..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 14 กันยายน>

 

การศึกษา

อีกกี่วิชาถึงจะจบการศึกษาค่ะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 06 กันยายน>

 

เหลือสอบกี่วิชาถึงจบการศึกษา

6310018269 เหลือเรียน/สอบอีกกี่วิชาจะจบการศึกษา เมื่อใกล้จบมหาลัยจะแจ้งไหมคะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 06 กันยายน>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา