อยากทราบว่า หลักสูตรรหัส 6301B0120002 เป็นทาง "จิ

อยากทราบรายละเอียดการรับรองหลักสูตร ศศ.บ.(การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา) ว่าในแต่ล..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 09 เมษายน>

 

สอบถามวิชาที่ต้องลงทะเบียน

สอบถาม วิชาที่เหลือค่ะ ก่อนหน้ามีการเปลี่ยนวิชาเอกโอนวิชาที่สอบผ่าน เลยไม่แน่ใจว่าวิชาที่เ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 01 เมษายน>

 

สอบถามหลักสูตรลงทะเบียน

สอบถามหน่อยค่ะ จำนวนวิชาที่สอบผ่านทั้งหมดต้องมี14วิชา ตอนนี้เหลือ2 วิชา แล้วลงทะเบียน2วิช..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 21 มีนาคม>

 

การลงทะเบียนวิชาเลือกบังคับ

ขอสอบถามเรื่องหลักเกณฑ์การลงทะเบียนวิชาเลือกบังคับ

วิชาเลือกบังคับ 2 วิชา สาม..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 08 มีนาคม>

 

99312​​จะเปิดให้ลงทะเบียน​เรียน​เทอมไหนคะ

วิชา​99312​จะเปิดให้ลงทะเบียน​เรียน​เทอมไหนคะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 04 มีนาคม>

 

ย้ายหลักสูตร

หนูสมัครเรียนไปเมื่อปี 65 วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตอนที่หนูสมัครตามโครงสร้างหลักสูตรต้อ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 01 มีนาคม>

 

วิชาเรียน

ทำไมรายวิชา 32328 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง และ 32448 การศึกษาความเป็นไปได้และการ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 22 กุมภาพันธ์>

 

หาชุดวิชาที่จะลงเรียนไม่เจอ 32345 การจัดการการเงิ

ค้นหาไม่เจอครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 09 กุมภาพันธ์>

 

ต่อเนื่องจากคำถามที่แล้วเกี่ยวกับเกียรตินิยม

1. กำหนดเวลาของหลักสูตรนิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการสื่อสารดิจิตัลคือ 3 ปีครึ่งใช่มั้ยคะ ถ้าเรีย..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 08 กุมภาพันธ์>

 

วิชาที่ไม่เปิดสอน

รอลงทะเบียนวิชา 71308 71309 71310 มา3ภาคการศึกษาแล้วค่ะ แต่ยังไม่เปิดสอน และต้องลาพักการศึ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 05 กุมภาพันธ์>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา