โอนสัมฤทธิบัตรเข้าหลักสูตร

ผมนาย วัชเรนทร์ ฆารโสภณ ได้ส่งเอกสารการขอโอนชุดวิชา90305 ที่สอบผ่านจากสัมฤทธิบัตรเข้าหลักส.....

 

เช็คหลักสูตรการศึกษาที่เราลงทะเบียนได้ยังไง

เราจะเช็คหลักสูตรที่เราลงเรียนได้ยังไงบ้างครับ

 

อยากเปลี่ยนคณะที่เรียนครับ

อยากเปลี่ยนคณะที่เรียนจากนิติศาสตร์เป็นรัฐศาสตร์ ต้องใช้อะไรบ้างครับ แล้วสำเนาวุฒิการศึกษา.....

 

การลงทะเบียนเรียนในเทอม 1/2567

สอบถามหน่อยครับ ผมเรียน นิติศาสตร์ ปี2560 แต่พอดูโครงสร้างหลักสูตร ปี2567 มีบางวิชาที่ไม่เ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 11 กรกฎาคม>

 

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

รบกวนสอบถามครับวิชา 41317 กฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีและกฎหมายล้มละลาย ไม่มีเปิดให้ลงทะเบี..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 08 กรกฎาคม>

 

วิชาที่เปิดลงทะเบียน

รบกวนสอบถามคะ
รายวิชา 91201 ผู้นำ มนุษย์สัมพันธ์และจิตวิทยาในการส่งเสริมและพัฒนาการเ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 08 กรกฎาคม>

 

ปี56สมัครเรียนไทยคดีศึกษารหัส10224

ดิฉันไม่ได้ติดตามหรือทราบว่าหลักสูตรที่สมัครตรั้งแรกนั้นศึกษาไทยคดีศึกษารหัส10224มาตลอดลงท..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 03 กรกฎาคม>

 

ลงทะเบียนเรียน

แต่วิชา 10141 ผมลงเรียนและสอบผ่านไปแล้ว หากวิชา10131ไม่สมารถลงเป็นวิชาเลือกเสรีได้ ผมจะได้..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 27 มิถุนายน>

 

การโอนหน่วยกิต กรณีย้ายสาขา

สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามกรณีย้ายสาขาวิชาสำเร็จแล้ว แต่อยากทราบว่าได้รับโอนหน่วยกิตมายังสาขาให..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 21 มิถุนายน>

 

สอบถามหลักสูตร วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และส

สวัสดีค่ะ เป็นนักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร วิชาเอกการจัดการก..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 14 มิถุนายน>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา