วิชาที่ลงทะเบียนแล้วและวิชาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน

มีกี่วิชาที่ต้องลงทะเบียนเพื่อให้ครบหลักสูตร

 

จะเลือกแผนได้อย่างไรค่ะ

จะเลือกแผนการเรียนได้อย่างไร

 

สอบถามเรื่องรหัสวิชาเอกค่ะ

ดิฉัน เรียนสาขาวิทยาการจัดการ (รปศ.) เรียน 2ปีค่ะ อยากทราบ
-รหัสของวิชาเอก ค่ะ

 

ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา

ผมนาย ฮากิม ดอกา 5880005045 ผมได้ลงศึกษาปี2557 ครับ ผมอยากสอบถาม ปีที่ผมพ้นสถานภาพนักศึกษา..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 08 กรกฎาคม>

 

ขอทราบการรลงสมัครสาขารัฐประศาสตร มสธ

จบ ป.ตรี ศบ.บ สาขาไทยคดีศึกษา มสธ สามารถลงสมัครเรียน สาชา รัฐประศาสตร์ มสธ.ได้มั้ย ขอทราบ.....

 

สอบถามวิชาที่เหลือ

ขอสอบถามหน่อยครับวิชาที่เลือมีอีกกี่วิชาถึงจะจบหลักสูตรครับ

 

ศึกษาเกินระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ทราบมาว่าสามารถศึกษาได้จนถึง เทอม 1/2568 และต่อสามารถยืดระยะเวลาการไปอีก 1 ปี
หากภาย.....

 

สงสัยว่าตัวเองลงวิชาถูกตามโครงสร้างหลักสูตรหรือไม่

สวัสดีค่ะ ดิฉันมีข้อสงสัยเรื่องโครงสร้างหลักสูตร
ไม่ทราบว่าตนเองลงเรียนตามหลักสูตร .....

 

ลงทะเบียน

90303 พืชเศรษฐกิจ ไม่เปิดให้ลงทะเบียน เเล้วใช่ไหมครับ สามารถลงทะเบียนวิชาไหนเเทนได้ <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 10 กรกฎาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
12%
การสำเร็จการศึกษา
12%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ