วันเวลาที่ฝึกประสบการณ์

ถ้าเทอม1/63 ลง 21426 ประสบการณ์วิชาชีพ จะต้องไปอบรมที่ มสธ ประมาณวันที่เท่าไรค่ะ กลัวชนกับ.....

 

ขอรับเงินค่าสมัครสอบคืน

ลงทะเบียนขอรับเงินคืนค่าสมัครสอบ STOU-Test จะเริ่มดำเนินการโอนเงินคืนเข้าบัญชีเมื่อไหร่ครั.....

 

การฝึกปฏิบัติ ชุดวิชา 54125 การตรวจวัดและประเมินทา

ลงทะเบียนชุดวิชา 54125 เทอม 2/62 อยากทราบว่าจะมีการแจ้งกำหนดการ รายละเอียดการฝึกปฏิบัติทาง.....

 

เหลือ 1 ชุดวิชาจะจบ

รบกวนสอบถามค่ะ
ลงทะเบียนเรียน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
50101และทำการสอบหลายรอบแ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 30 มิถุนายน>

 

วิชา 54125 การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์

ลงทะเบียน ภาค2/62 วิชา54125 ที่มีกำหนดให้อบรมฝึกปฏิบัติ ต้องทำอย่างไรคะ <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 01 กรกฎาคม>

 

กิจกรรมทดแทนการอบรมประสบการณ์วิชาชีพ

อยากทราบว่ากิจกรรมทดแทน อบรมประสบการณ์วิชาชีพ ต้องเข้าไปดาวน์โหลดเองหรือทางมหาลัยฯจะส่งมาใ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 25 มิถุนายน>

 

การทำกิจกรรม

การทำกิจกรรมเสริมแทนการไปเข้าร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย ต้องทำอย่างไรค่ะ

 

ลงทะเบียนประสบการณ์วิชาชีพเทอม1/63

ตอนนี้ลงทะเบียนรวมภาคพิเศษเป็น21ชุดวิชาปีการศึกษาที่1/63ที่จะลงทะเบียนในเดือนหน้าสามารถลงไ..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 01 กรกฎาคม>

 

ข้อสอบ

สวัสดีครับ
ผมเป็นพี่ชายของ วิษณุ งามเกียรติทรัพย์
รหัส 5840006679
น้องผม..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 25 มิถุนายน>

 

ข้อสอบ

สวัสดีครับ
ผมเป็นพี่ชายของ วิษณุ งามเกียรติทรัพย์
รหัส 5840006679
น้องผม..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 25 มิถุนายน>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
12%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
12%
การสำเร็จการศึกษา