สอบ

ดิฉันขอไป อบรมเข้ม วิชา 71304 เทอม 2/63 พอจะมีวิธีอื่นให้จบไวไว
ใหมค่ะช่วย เหลือตัวเ.....

 

การส่งกิจกรรมทดแทนประสบการณ์วิชาชีพ

ตอนนี้ เกรดของเทอม ซ่อม 1/2563 ออกครบแล้วค่ะ ได้ลงทะเบียน วิชา 41444
ในเทอม 1/2564 ส.....

 

วิชา99429 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ฝึกว

วิชา99429 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ฝึกวันไหนครับ

 

ผลสอบออนไลน์ประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 1/63

ขอทราบผลการสอบออนไลน์ ครั้งที่3 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 1/63 ออกหรือยังครับ

 

ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาปสก.

ผลสอบ1/63ผ่านแล้ว ลงทะเบียนเพิ่มชุดปสก.ได้ไหมค่ะ ของเทอม 1/64

 

การลงทะเบียนเรียนประสบการณ์วิชาชีพ

สืบเนื่องจากเมื่อกลางเดือน ส.ค ทางมหาลัยไม่ลงทะเบียนประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมายให้กับผมให้ผ.....

 

จะเบิกค่าเล่าเรียนราชการ

จะเบิกค่าเล่าเรียนกับราชการ ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ครับ
เอกสารสำเนาประกาศเรื่องกำหนด.....

 

การอบรมวิชาฝึกปฏิบัติและประสบการวิชาชีพ

การอบรมวิชาฝึกปฏิบัติและประสบการณ์วิชาชีพ ตอนนี้กำหนดการแล้วเสร็จหรือยัง ถ้ายังจะได้ข้อสรุ.....

 

สอบถามเรื่องการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะค่ะ

คือการฝึกปฏิบัติปรับเปลี่ยนจากเดิมต้องไปที่มหาวิทยาลัย เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบออนไลน์ แต่เสียค.....

 

ขอทราบผลการศึกษาชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ

เนื่องจากผลการสอบชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจไม่ผ่าน ผมอยากทราบว่าไม่ผ่านในส่วนกิจ..... <ตอบโดยเตือนตา...เมื่อ 30 พฤศจิกายน>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
11%
การสำเร็จการศึกษา