การอบรมวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 1/65

ไม่ทราบตอนนี้กลับมาจัดอบรมแบบอบรมจริงเดิม หรือจัดเป็นรูปแบบให้ทำรายงานส่ง หรือ จะเปลี่ยนไ.....

 

ลงทะเบียน

วิชา54118ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ที่เปิดในเทอม1/2565 ต้องเข้าไปเรียนที่มหาลัยไหมคพ??? ขอบคุณ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 04 กรกฎาคม>

 

การลงทะเบียน

ขออนุญาตสอบถามค่ะ วิชา 54118ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ปี1/2565 ต้องเข้ามหาวิทยาลัยไหมคะปีนี้ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 04 กรกฎาคม>

 

กิจกรรมประจำชุดวิชา

ส่งกิจกรรมประจำชุดวิชาประสบการณ์ไทยคดีศึกษา 12409
พร้อมกับเอกสารประเมินแบบสอบถาม..แต..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 22 มิถุนายน>

 

ส่งกิจกรรมประสบการณ์วิชาชีพ

ส่งเอกสารไปทางขนส่ง kerry ได้ไหมครับ พอดีส่งไปแล้วเพิ่งเห็นว่าให้ส่งทาง ปณ.ครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 22 มิถุนายน>

 

สอบถามสถานะการส่งกิจกรรมทดแทน21426

ส่งเอกสารไปแล้วเป็นกิจกรรมทดแทน ไม่ทราบว่าเช็คสถานะว่าเอกสารส่งถึงแล้วหรือไม่ ได้ทางไหนคะ ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 20 มิถุนายน>

 

ไม่ได้เข้าสอนเสริม

ไม่ได้เข้าเรียนสอนเสริมเลยสักครั้งวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส่งผลอะไรมั้ยคะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 14 มิถุนายน>

 

อบรมเสริมทักษะการผลิดพืช

ผมนายสาริน สาหะ 6310019119 ได้ตอบรับการอบรมชุดวิชา เสริมทักษะการผลิดพืช ซึ่งจะมีการอบรม..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 14 มิถุนายน>

 

การลงทะเบียน

ได้ลงทะเบียนประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายในภาคการศึกษา 2/2564ไปแต่พอเข้าไปตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 09 มิถุนายน>

 

สวัสดีครับ ผมสอบชุดประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ สอบ

ชุดนี้มีอบรมเข้มไหม <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 30 พฤษภาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ