การขอเปลี่ยนแปลงวันและเวลาอบรมชุดประสบการ์ณวิชาชีพ

เนื่องจากดิฉันมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงวัน-เวลาอบรมประสบการ์ณวิชาชีพ และได้ส่งe-mailไปยังฝ่..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 13 พฤษภาคม>

 

การอบรมวิชา 99409 ประสบการณ์วิชาชีพ

1.สอบถามกำหนดการ อบรมวิชา 99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่เท่า..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 14 พฤษภาคม>

 

เรียนออนไลน์เพิ่มเติม

ในระหว่างที่รอสอบ หนูต้องการอยากเรียนออนไลน์เพิ่มเติมคะ ทำอย่างไรได้บ้างคะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 09 พฤษภาคม>

 

อบรมวิชาภาษาอังกฤษ

อยากลงอบรมเข้มชุดวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ทราบว่าทางมหาลัยมีเปิดอบรมหรือยังคะ
ดิฉันลงทะเบีย..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 07 พฤษภาคม>

 

การอบรมฯ วิชา 21426 ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาเด็กปฐมว

การอบรมวิชาชีพฯ วิชา 21426 ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาเด็กปฐมวัย ในวันที่ 27- 31
พฤษภา..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 02 พฤษภาคม>

 

การสอบของนักศึกษาพยาบาล ป.ตรี (ภาคทฤษฎี)

ผมเป็นนักศึกษาพยาบาล ป.ตรี หากเทอมนี้มีการลงทะเบียนไปแล้ว 2 ชุดวิชาที่มีการฝึกและ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 26 เมษายน>

 

ก1 เข้าไปฟังสอนเสริมยังไง

ถ้าพึ่งลงทะเบียนวิชาเรียนภาค 2/2566 ไปในวันนี้ จะเป็นแผนการเรียน ก1 ใช่ไหมคะ?
แล้วแผ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 19 เมษายน>

 

สอบถามการลงทะเบียนวิชา52405 ฝึกประสบการณ์

รายละเอียดของวิชาฝึกประสบการณ์ อยากทราบข้อมูลว่าหากลงทะเบียนวิชานี้แล้ว อยากทราบกำหนดการต้..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 17 เมษายน>

 

การเข้าฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพ

อยากทราบว่าชุดวิชา33401ประสบการฌ์วิชาชีพ ปีการศึกษา2/66 มีเปิดอบรมกี่รอบ เนื่องจากอาตมาภาพ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 09 เมษายน>

 

ขอสอบค่ะ เรื่องกำหนดการอบรมเข้ม พิเศษ

เนื่องจากทางนักศึกษาเพิ่งได้รับเอกสารกำหนดการอบรมเข้มของวิชา 97315 เครื่องมือและเครื่องจัก..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 09 เมษายน>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา