สอบถามการลงทะเบียน ชุดประสบการณ์

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 63 ที่ผ่านมาผมได้ทำการลงทะเบียนชุดสิชาประสบการณ์ 41444 แต่ยังไม่ทรา.....

 

อบรมเข้ม​(พิเศษ)​

อยากจะสอบถามเกี่ยวกับการชำระเงินค่าอบรมเข้มวิชา10111​ ดิฉันได้ตอบรับและจ่ายค่าอบรมผ่านทางแ.....

 

ค่าอบรมเข้มชุดวิชา26301เท่าไรค่ะ

ค่าอบรมเข้มชุดวิชา26301เท่าไรค่ะ <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 04 เมษายน>

 

สอบถามค่าอบรมเข้ม(พิเศษ)

สอบถามค่าอบรมเข้ม(พิเศษ) 32208 การบัญชีขั้นกลาง2และการรายงานทางการเงิน
มีค่าอบรมที่..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 03 เมษายน>

 

การเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ

สรุปแล้วทางมหาวิทยาลัยได้เลื่อนการเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการวิชาชีพจริงรึเปล่าครับ ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 01 เมษายน>

 

เข้าไปดู​งานที่จะให้ทำแทนการอบรมเข้ม

ตามที่ได้รับข่าสารเลื่อนการอบรมอย่างเข้มงวด​เปลี่ยน​เป็น​การทำรายงานหรือกิจกรรมต้องเปิดหาข..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 31 มีนาคม>

 

อบรมประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 19-23 พฤษภาคม 2563

เนื่องจากมีการระบาดของโรค COVID 19 จะสอบถามว่ามีการอบรมในวันดังกล่าวปกติ หรือมีการเลื่อนกา..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 31 มีนาคม>

 

สอบถามเรื่องการงดการสอนเสริมแบบเข้ม

สวัสดีครับ ผมขอสอบถามหน่อยครับ เนื่องจากมีการระบาดโรคโควิด19 จึงทำให้มีการงดการเรียนการสอน..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 02 เมษายน>

 

เรื่องการอบรมประสบการณ์วิชาชีพ

ไม่ทราบว่า มสธ. ได้เลื่อนการอบรมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย ช่วงเดือนพฤษภาคมหรือป่าวครับ ถ้าเล..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 28 มีนาคม>

 

ฝึกปฏิบัติ การโปรแกรมเชิงวัตถุ เลื่อนไหมคะ

การฝึกปฏิบัติการโปรแกรมเชิงวัตถุเลื่อนไหมคะ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 30 มีนาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

38%
การลงทะเบียนเรียน
12%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
12%
การสำเร็จการศึกษา