ขอเลื่อนการฝึกปฏิบัติ

ดิฉัน นางสาวรุ่งรัตติกาล ม่วงไหม รหัสนักศึกษา 6596007986
ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 9..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 08 ธันวาคม>

 

บัตรนักศึกษาหายแต่ต้องไปอบรมเข้ม 1/65

สวัสดีค่ะ พอดีว่าทำบัตรนักศึกษาหายแต่ต้องไปอบรมวันที่ 12 ธันวาคม 2565 นี้แล้ว สามารถใช้บัต..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 06 ธันวาคม>

 

การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ

ขอทราบช่างทางการชำระเงินชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพหน่อยค่ะ เนื่องจากได้เลื่อนอบรมไปช่วงวันที..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 02 ธันวาคม>

 

อบรมเข้มชุดวิชา กฎหมายระหว่างประเทศ

อยากจะสอบถามเรื่อง อบรมเข้มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ พอดีสอบมาหลายครั้งแล้วไม่ผ่าน หากต้องกา..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 01 ธันวาคม>

 

อบรมเข้มชุดวิชา กฎหมายระหว่างประเทศ

อยากจะสอบถามเรื่อง อบรมเข้มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ พอดีสอบมาหลายครั้งแล้วไม่ผ่าน หากต้องกา..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 01 ธันวาคม>

 

ลงทะเบียนติววิชาไทยศึกษา หมดเขตเมื่อไหร่

ลงทะเบียนติววิชาไทยศึกษา หมดเขตเมื่อไหร่ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 01 ธันวาคม>

 

ขอสอบถามการอมรมวิชาสัมมนาบัญชี

ขอสอบถามเนื่องจากได้รับข้อความทาง sms. ว่าให้เข้าอบรมชุดวิชา 32483 สัมมนาบัญชีการเงินและกา..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 29 พฤศจิกายน>

 

ลงทะเบียนใหม่ชุดวิชา 14111

ดิฉันลงทะเบียนเรียน 14111 ไป แต่สอบไม่ผ่านปีการศึกษา 1/2564
ถ้าลงในภาคการศึกษา 1/25..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 28 พฤศจิกายน>

 

ระบบ d4lp

สอบถามค่ะ ลงซ่อม วิชา 14111 ภาค 2/64 ไป แล้วสอบปฏิบัติผ่าน แต่สอบทฤษฎีไม่ผ่าน เจ้าหน้าที่แ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 28 พฤศจิกายน>

 

การเข้ารับการอบรมประสบการณ์วิขาชีพ

ข้อเสนอแนะในหลักสูตการอบรมให้มีการยกเลิกหรือปรับเวลาให้น้อยลงจาก5วัน
เนื่องจากทางนัก..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 25 พฤศจิกายน>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ