ลงทะเบียนเรียน

ดิฉันได้ลงทะเบียนเรยนวิชา 14213 English reading 1ไป แต่รายวิชานี้ไม่ปรากฎขึ้นในห้องการเรีย..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 03 เมษายน>

 

การคืนเงินกรณียกเลิกการสอบE-Testing

ขอสอบถามกมรคืนเงินค่ะ
ส่งเอกวารการขอคืนเงินให้แล้วนะคะ
รบกวนตรวจสอบด้วยค่ะ

 

เข้า STOU Student Web Service ไม่ได้ครับ

ไม่ทราบว่าจะใช้ได้ตอนไหนครับ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 18 มีนาคม>

 

เข้า STOU Student Web Service ไม่ได้ครับ

ไม่ทราบว่าจะใช้ได้ตอนไหนครับ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 18 มีนาคม>

 

สมัคร​ รด.หญิง​ ชั้นปี1

อยากทราบคะว่า​ สามารถสมัคร​ รด.ชั้นปีที่1ได้ไหมคะ​ แล้วทาง​ มสธ.สามารถทำเอกสารยื่นขอฝึก​ ร..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 20 กุมภาพันธ์>

 

ลงชื่อเข้าใช้ห้องสมุดออนไลน์ เพื่อสืบค้นงานวิจัย

ลงชื่อเข้าใช้ห้องสมุดออนไลน์ เพื่อสืบค้นานวิจัย สำหรับ ป.ตรี ยังไงค่ะ <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 20 กุมภาพันธ์>

 

การสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข

เนื่องด้วยทางสภาการสาธารณสุขจะเปิดสอบใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 2..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 31 มกราคม>

 

ปัญหาการลงทะเบียนเรียน

ก่อนหน้านี้มีปัญหาการลงทะเบียนที่ไปรษณีย์ คือ ยอดไม่ตรงกับผลคำนวนของไปรษณีย์ค่ะ ทางมหาวิทย..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 29 มกราคม>

 

หนังสือเรียน มสธ

หนังสือเรียน มสธ ที่ไม่ได้ใช้แล้ว สภาพดีมากๆ สามารถส่งต่อให้รุ่นต่อไปได้ไหมคะ หรือว่าบริจา..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 17 มกราคม>

 

ฝนรหัสนักศึกษาผิดบนกระดาษคำตอบ สามารถแก้ไขได้อย่าง

เนื่องจาก กระผม นายธนาทรัพย์ โรจนลิ้มสกุล นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 6040037795 ได้สอบกลางภาค ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 08 มกราคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

38%
การลงทะเบียนเรียน
12%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
12%
การสำเร็จการศึกษา