ติวเข้มวิชาประวัติศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจไทยมีวั

ติวเข้มวิชาประวัติศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจไทยวันและเวลาวันไหนอีกคะ

 

สอบออนไลน์

เข้าทดสอบ สอบออนไลน์ตามอัธยาศัย ไม่ได้คับ
ใส่รหัสไป ขึ้นว่า รหัสผิด

 

เข้าดูกล่องข้อความ ใน อีเมล นศ ได้อย่างไร

จะเข้าสู่ระบบ อีเมล นศ และดูข้อความ ในอีเมล ได้ วิธีใดบ้าง

 

ขอให้ มสธ. เปิดการสอบแบบ TAKE. HOME EXAM

ขอให้ มสธ. เปิดการสอบแบบ TAKE HOME. EXAM ให้กับนักศึกษา หรือ ผู้เรียน เพื่อเป็นทางเลื.....

 

สวัสดีครับ อยากทราบว่าทางมหาวิทยาลัยดำเนินการเรื่อ

เนื่อจากกระผมได้ขอรับเงินคืนเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว จึงอยากทราบว่าทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ.....

 

ทำไมยังไม่ได้รับค่าส่วนลดผ่านบัญชีธนาคารเลยคับ

ตรวจสอบข้อมูลแล้วครบถ้วนคับ แต่เงินยังไม่เข้าบัญชีธนาครเลยคับ

 

แจ้งผลตรวจสอบการลงทะเบียนสอบซ่อม

ได้รับการแจ้งตรวจสอบผลการลงทะเบียนสอบซ่อม ว่ามีเงินคงเหลือ จะขอเงินคืนต้องทำยังไงคะ

 

ขออนุญาต ครับ ขอแสดงความคิดเห็น เรื่อง การสอบ

เนื่องจากผมและเพื่อนๆ อีกหลายคน ที่เรียน มสธ. ได้สอบ แบบ TAKE HOME. EXAK ต่างมีความพ.....

 

ระบบสอบถามนักศึกษได้ลงสอบออนไลน์สัมฯ 115 จะมีการสอ

นักศึกษาได้ลงสอบออนไลน์โครงการสัมฯ 115 และได้ทำการเข้าทดสอบตามอัธยาศรัยแล้วเข้ารหัสนุักศึก.....

 

การตรวจสอบการคืนส่วนลดค่าธรรมเนียม

เนื่องจากได้ตรวจสอบการคืนส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยกรอกรหัสประจำตัวนักศึกษา และเลขบัตร.....

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
11%
การสำเร็จการศึกษา