วีดีโอการสอน

ใน STOU Channel Youtube ไม่เห็นมีสอนวิชา 32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนเเละการควบคุมทาง..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 28 พฤศจิกายน>

 

การสอนเสริมออนไลน์ผ่าน Microsoft teams

การสอนเสริมออนไลน์ผ่าน Microsoft teams มีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะ และสามารถเรียนผ่านไอแพดได้ไห..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 21 พฤศจิกายน>

 

เข้าอ่าน e-book ไม่ได้

สมัครเข้าอ่าน e-book ไม่ได้ ขึ้นว่ารหัสนักศึกษาหรือ e-mail เคยลงทะเบียนเข้าใช้แล้ว
แ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 14 พฤศจิกายน>

 

E-book

อยากจะขอ E-book การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง 30105 หน่อยครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 27 ตุลาคม>

 

60228 e-book

จะขอ e-book วิชา 60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ ตามที่ลงทะเบียนเพิ่มเติม 1/65 ไว้แต่ไม่มีใน e-..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 27 ตุลาคม>

 

วิชา ไทยศึกษา ไม่มี e-book หรือคะ

ลงทะเบียนเรียนวิชา ไทยศึกษา ไว้เห็นว่ามีแบบ e-book ด้วยจะเข้าไปอ่านแต่หนังสือไม่มีอยู่ในชั..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 26 ตุลาคม>

 

มีกลุ่มไลน์ของสาขาวิชาไหมค่ะ

การแจ้งเตือนรายงานหรือเรียนเสริม <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 21 ตุลาคม>

 

เข้าสู่ระบบ STOU e-book ไม่ได้

เข้าสู่ระบบ STOU e-book ด้วย รหัสนักศึกษา@stou.ac.th แล้วระบบแจ้งว่า “เข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 20 ตุลาคม>

 

ขออนุญาติอ่านe-book

ขอคำแนะนำในการขออนุญาติเข้าอ่านe-bookชุดวิชาต่างๆครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 19 ตุลาคม>

 

วิธีการส่งคำถาม

เมื่อถามคำถามแล้ว จะส่งคำถามใช้บันทึกคำถาม ใช่ไหมคะ อย่างนี้ถือว่าส่งแล้วหรือยัง เพราะเคย..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 17 ตุลาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ