สมัครออนไลน์ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ไปแล้วต้องส่งเอ

พอดีเพิ่งสมัครออนไลน์ ภาคต้นปีการศึกษา 2565 เลยอยากสอบถามว่าต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครไปท..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 23 กันยายน>

 

โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 120

ผมจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนไปแล้ว จำนวน 3 ชุดวิชา ตอนนี้เช็คแล้วยังไม่เข้าระบบเลยครับ เกิดข้อผ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 04 ตุลาคม>

 

สถานะการสมัคนเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร

สวัสดีค่ะ
ชื่อนางมณีวรรณ ดียะตาม
ได้ไปสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 120 ที..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 20 กันยายน>

 

สมัครนศ. คุณวุฒิไม่ตรง

สมัครนักศึกษาใหม่ 1/2565
วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ไว้ค่ะ ใช้วุฒิ ป.ตรี(เอ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 30 กันยายน>

 

ลงทะเบียนสัมฤทธิ์

ได้รับการลงทะเบียนเรียน โครงการ สัมฤทธิ์หรือยังค่ะ นักศึกษาจะได้รับหนังสือเมื่อไหร่ค่ะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 29 กันยายน>

 

การสมัครเรียน

สวัสดีค่ะต้องการสมัครเรียนใหม่สามารถโอนหน่วยกิตเดิมที่เคยสอบผ่านแล้วมาได้ไหมคะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 23 กันยายน>

 

สอบถามเกี่ยวกับการเรียนสัมฤทธิ์บัตรและ ประสบการณ์ว

ลงสมัครเรียนของสัมฤทธิ์บัตร รุ่น 119 ไปค่ะ ต้องการทราบว่า
1. สัมฤทธิ์บัตรเป็นการเรีย..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 23 กันยายน>

 

การลงทะเบียนเรียน

ทำไมสาขาแพทย์แผนไทยถีงไม่เปิดกว้างให้ทุกคนได้ศึกษาทั้งที่ท่านอธิการบดี ได้กล่าวไว้ว่าทุกเพ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 22 กันยายน>

 

เทียบวุฒิ

คือผมอยากทราบว่า ถ้าจบป.ตรี แล้วได้ใบวุฒิแล้ว. เอาวุฒิป.ตรีที่จบแล้วไปสมัคร สาขาวิชาอื่นใ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 07 กันยายน>

 

ยังไม่ได้รับหนังสือครับ

สมัครลงเรียนเเล้วครับ1/65 สามวิชาได้มาเเค่วิชาเด่วครับ เหลืออีก อังกฤษ กับวิทยาศาสตร์ ที่ย..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 06 กันยายน>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
10%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ