อยากรู็ผลการสมัครสัมฤิทธิบัตรรุ่น 111 ของผมครับ

ผลการสมัครสัมฤิทธิบัตรผมเป็นไงบ้างครับ

 

สอบสมัครเรียนใหม่

ผมเรียนสาขาสาธารณสุข แต่ได้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และจะสมัครใหม่ ผมสงสัยว่าผมจะลงทะเบียน อ.....

 

บัตรน/ศ หมดอายุ

ไม่แน่ใจ ว่า ต้องลงทะเบียนกี่เล่มถึง จะจบหลักสูตรคะ

 

ตรวจสอบการลงทะเบียน โครงการสัมฤทธิบัตร

ตรวจสอบการลงทะเบียนโครงการสัมฤทธิ์บัตร รุ่น111 รหัสรุ่น624
เลขประจำตัวประชาชน 120090..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 10 กรกฎาคม>

 

การต่ออายุการเปนนักศึกษา

ขอสอบถาม ด้วยมีรุ่นน้องที่ เคยเป็นนักศึกษา มสธ. เมื่อ ปี 2554 และเคยสอบผ่านแล้ว 4 รายวิชา .....

 

สมัครเรียนภาคต้นปี63 ไม่ทราบว่าจะเลือกแผนการเรียนไ

คือสมัครเรียนไปไม่นานของภาคต้นปี63 แล้วดอฉันเข้าไปเช็ควันสอบมี2วิชาจากทั้งหมดที่ในระบบขึ้น.....

 

ลาออก

ผมเหลือเวลาเรียนไม่พอจะขอลาออกแล้วสมัครเรียนใหม่ของคนพิการต้องทำอย่างไรบ้างครับ
ยังส..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 02 กรกฎาคม>

 

ลาออกแล้วสมัครใหม่

รหัสนักศึกษา 5540069167
ต้องการขอลาออกแล้วสมัครเรียนใหม่ในสาขาเดิมต้องทำอย่างไรบ้างค..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 01 กรกฎาคม>

 

สมัคเรียน

ผมต้องการสมัคเป็นนักศึกษาเพื่อเรียนเอก สือสารต่อของปี 63 แต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับเอกสาร มสธ.1..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 01 กรกฎาคม>

 

ส่งใบสมัครสัมฤทธิบัตร ปี 2563

ใบสมัครถึงฝ่ายทะเบียนรึยังคะ รุ่น 111 รหัส624
เลขประจำตัวประชาชน 1479900449341 <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 24 มิถุนายน>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
12%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
12%
การสำเร็จการศึกษา