เคยลงทะเบียนสัมฤทธิบัตร แต่สอบไม่ผ่าน ถ้าต้องการลง

เคยลงทะเบียนสัมฤทธิบัตร แต่สอบไม่ผ่าน ต้องการลงใหม่ในรุ่นถัดไป ไม่ต้องการซื้อหนังสือใหม่มี..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 03 กรกฎาคม>

 

สอบถาม โครงการโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกา

ด้วยตามโครงการดังกล่าว สามารถยื่นใบคำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา (มสธ.30/2) เพื่อยื่นสมัค..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 03 กรกฎาคม>

 

อยากตรวจสอบการสมัครสัมฤทธิบัตร

ได้สมัครสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 127 เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 67 หมายเลขบัตรประชาชน 3349900441721 ไ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 28 มิถุนายน>

 

การสมัครเรียนสัมฤทธิบัตร รุ่น 127

สวัสดีครับ ขอสอบถาม สมัครโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่น 127 วันที่ 14 มิ.ย.67
ไม่สั่งซื้อวัส..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 24 มิถุนายน>

 

มสธ.15 และสมัครเรียนใหม่กับ มสธ.

ตอนนี้ได้รับ มสธ.14 และชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว อยู่ระหว่างรอ มสธ.15
1.สา..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 17 มิถุนายน>

 

สัมฤทธิบัตร

ถามว่า สัมฤทธิบัตรสมัครได้กี่ชุดวิชา แล้วต้องเลือกลงในชุดวิชาที่เรียนของสาขานั้นๆใช่ไหมค่ะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 17 มิถุนายน>

 

สมัครสัมฤทธิบัตร,

การสมัครสัมฤทธิบัตร สามารถจ่ายเงินผ่านแอปได้ไหมครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 17 มิถุนายน>

 

โครงการสัมฤทธิบัตร

ผมพึ่งชำระเงินไปเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 แล้วทางมหาวิทยาลัยจะมีการดำเนินการตรวจสอบหลังจ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 14 มิถุนายน>

 

ลาออกแล้วสมัครใหม่

สวัสดีครับ ตอนนี้ดำเนินการลาออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เลยอยากจะสอบถามว่าถ้ากรณีจะสมัคร..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 10 มิถุนายน>

 

สัมฤทธิบัตร

อยากสอบถามสนานะการลงทะเบียนสฤบ รุ่น 127 รหัส 664 วิชา11301 ภาษาอังกฤษนักธุรกิจ (รหัสนศ.64..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 07 มิถุนายน>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา