สมัครนักศึกษาใหม่

คู่มือสมัครนักศึกษาใหม่ตอนนี้มีขายที่ไหนบ้างครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 15 พฤษภาคม>

 

ป.บัณฑิต

จากทางที่ มหาลัยขยายเวลารับสมัครใหม่ อยากทราบว่า เปลี่ยนเป็นประกาศผลคัดเลือกวันที่เท่าไหร่..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 02 พฤษภาคม>

 

สอบถามเรื่องการลงทะเบียนเรียน

ขออนุญาตสอบถามค่ะอาจารย์ ถ้าอยากลงทะเบียนเรียนมากกว่าปีการศึกษาละ6วิชา สามารถลงทะเบียนได้แ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 28 เมษายน>

 

สัมฤทธิ์บัตร

การวัดผลฯ แตกต่างกับการเรียนในหลักสูตรหรือไม่ มีการสอบซ่อมหรือไม่ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 18 เมษายน>

 

สมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 1/2566

ขอสอบถามค่ะ กรณีที่เรียนครบตามหลักสูตรแล้วในปี 1/2565 อยู่ระหว่างรอทางสภาอนุมัติจบ สามารถ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 07 เมษายน>

 

ไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผิด

เหมือนว่าไปรษณีย์จะลงทะเบียนให้ผิด
คือว่าเราจะลงทะเบียนสัมฤทธิบัตรแต่เหมือนว่าไปรษณี..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 05 เมษายน>

 

ลาออกไปแล้วจะสามารถสมัครเป็นนักศึกษาปี2566ได้ไหมคร

ลาออกเมื่อปีที่แล้วยังสามารถสมัครเป็นนักศึกษาในปี2566ได้ไหมครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 04 เมษายน>

 

การสมัครเป็นนักศึกษา

อาจารย์ครับสอบถามครับว่าจบนิติศาสตร์ลงสมัครเรียนสาขาการจัดการ เอกการจัดการภาครัฐและเอกชนได..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 04 เมษายน>

 

การสมัครเรียนใหม่/การเทียบโอนชุดวิชา

สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามค่ะ
พอดีว่าลงเรียนนิติศาสตร์ไว้เมื่อปี58 สอบผ่านไปประมาณ 5ชุดวิ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 03 เมษายน>

 

เปิดรับสมัครเมื่อไหร่ค่ะ

พอดีมีเพื่อนจะสมัครด้วยค่า <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 28 มีนาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา