สัมฤทธิบัตร

สัมฤทธิบัตรมีสอนเสริมหรือกิจกรรมเก็บคะแนนไมคะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 08 กุมภาพันธ์>

 

สมัครเป็นนักศึกษาใหม่

สอบถามค่ะ สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ทางออนไลน์ สาขาวิทยาการข้อมูลไว้ ไม่ทราบว่าจะได้รับการตอบรั..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 08 กุมภาพันธ์>

 

การสมัครเรียนใหม่ และลาออก

ได้สมครเป็นนักศึกษาใหม่ online 2/65 โดยได้ลาออกจากการเป็นนักศึกษาเดิม ได้แนบเอกสารลาออกไป..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 06 กุมภาพันธ์>

 

สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2565

สอบถามค่ะ ได้สมัครเป็นนศ.ใหม่ ประจำภาค 2/2565 ทางระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2566 แต่ย..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 01 กุมภาพันธ์>

 

การสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2565

สวัสดีครับ
กระผมอยากสอบถามเรื่องการสมัครเป็น นศ. ใหม่ครับ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ผมได้ส่..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 30 มกราคม>

 

ลงทะเบียนเรียนซ้ำในโครงการสัมฤทธิบัตร

หากลงทะเบียนรายวิชาในโครงการสัมฤทธิบัตรที่สอบผ่านเเล้วซ้ำ
1. สามารถเปลี่ยนแปลงรายวิช..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 27 มกราคม>

 

สมัตรสฤบ121 ยังไม่พบรหัส นศ และวืขาทีลงไว้ ในระบบ

สมัคร สฤบ121 ยังไม่พบรหัสและวิช่าที่ลงทะ้บียนในระบบ

รบกวนตรวจสอบค่ัะ
<..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 26 มกราคม>

 

กานลงทะเบียนสัมฤทธิบัตร

ทำการสมัครโครงการสัมฤทธิ์บัตรจำนวน 2 วิชา รุ่น 121/652 ดังนี้คือ 1.การตรวจประเมิน การบำบัด..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 19 มกราคม>

 

การลงทะเบียนเรียน

อาจารย์ครับสมมติผมจบนืติแล้ว อยากเรียนต่อ ป ตรี การจัดการ วิชาเอกการจัดการภาครัฐและเอกชน ส..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 18 มกราคม>

 

สอบถามเรื่องการสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรค่ะ

ดิฉัน น.ส.ธนภรณ์ นาสมยนต์ ได้สมัครโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น121 652 ไปค่ะ ไม่ทราบว่าทางมหาลัย..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 11 มกราคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา