บัตรนักศึกษา

สวัสดีค่ะ ปัจจุบันยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษาเลยค่ะ แต่สื่อการเรียนมาครบเรียบร้อยหมดแล้ว <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 22 ตุลาคม>

 

ป.บัณฑิต

อยากทราบว่า หลักสูตรป.บัณฑิต(หลักสูตรและการสอน) เทอมที่ 2/2562 เปิดรับสมัครไหมครับ ?

 

ลงสัมฤทธิ์บัตรครับ

สวัสดีครับ
ผมลงสัมฤทธิ์รุ่น108วิชา อาญา3(ชำระเงินแล้วครับ) แล้วไม่สามารถลงได้ครับเนื..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 17 ตุลาคม>

 

เปลี่ยนแผนการศึกษา

พอดีว่า ทางมหาลัยได้โทรมาแจ้งว่า ได้เปลี่ยนแผนการศึกษาจากภาค ก2 มาเป็นภาค ก1 ให้หนูไปตอบรั..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 15 ตุลาคม>

 

ลงทะเบียนเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร

ถ้าเราลงทะเบียนเรียนครบ 3 วิชาแล้ว เราสามารถลงทะเบียนเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ เพิ่มอีกหร..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 15 ตุลาคม>

 

ตรวจสอบการสมัครโครงการสัมฤทธิ์ได้ที่ไหนค่ะ

ตรวจสอบการสมัครโครงการสัมฤทธิ์ได้ที่ไหน <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 11 ตุลาคม>

 

ต้องการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ (ในอีกหลักสูตรหนึ่ง)

ข้าพเจ้าเป็นนักศึกษา รหัส 5610024506 เรียนครบและสอบผ่านทุกรายวิชาแล้ว ส่งเอกสาร มสธ 10 แล้..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 10 ตุลาคม>

 

สถานะการลงทะเบียนสัมฤทธิ์บัตรรุ่น108

กระผมนายปกาสิต ประสังสิต/ใน5340097152ได้ลงทะเบียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่น108//ลงทะเบียนเรียน..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 09 ตุลาคม>

 

สถานะการลงทะเบียนสัมฤทธิ์บัตรรุ่น108

กระผมนายปกสิต.ประสังสิต//นศ.มสธ5349097152//ลงทะเบียนชุดวิชาสัมฤทธิ์บัตรรุ่น108//41431การบร..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 09 ตุลาคม>

 

สอบถามบัตรนักศึกษา

สอบถามคะ บัตรนักศึกษาที่แจ้งทางมหาลัยให้ส่งกลับมาอีกครั้ง ปัจจุบันดำเนินการถึงขั้นตอนไหนคะ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 08 ตุลาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

38%
การลงทะเบียนเรียน
12%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
12%
การสำเร็จการศึกษา