การลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา

ถ้าทำการลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาใหม่แล้วโดยการลงทะเบียนเรียนแบบpay at postแล้ว เราจะเลือกแผนก.....

 

การลงทเบียนเรียนสัมฤทธิบัตรและลงภาคปกติ 1/66

ดิฉันได้ลงทะเบียนเรียนสัมฤทธิบัตร วิชา 54129 รุ่น 123 กำหนดสอบ 4-5 พ.ย. 66
ต่อมา.....

 

ลงทะเบียน 3วิชา แต่ระบบขึ้นแค่ 2 วิชา

ลงทะเบียนเรียน 1/2566 จำนวน 3 วิชา และชำระเงินแล้วทั้ง 3 วิชา ทำไมในระบบถึงขึ้นลงทะเบียนแค.....

 

ต้องการถอนวิชาเรียน

ต้องการถอนวิชาเรียนจำนวน2วิชา คือ1. 54102 การบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2. 54109 กายศ.....

 

รบกวนสอบถามเรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียมที่ 1/2

อยากทราบว่าวันนี้ยังสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา 41214 41216 41218 41311 41403 และ 41463 ได.....

 

ลงทะเบียนเรียน

ลงทะเบียนเรียนจ่ายค่าเทอมไป เมื่อ 22/09/23 แต่ ณ วันนี้ 25/09/23 จะเข้าไปเลือกแผนการเรียนท.....

 

สอบซ่อม ของสอบทดแทน

ถ้าสอบทดแทนไปแล้ว สามารถลงซ่อมได้เลยไหมค่ะ เพราะคิดว่าไม่น่าจะผ่าน

 

สอบซ่อม ของสอบทดแทน

สอบถามค่ะ เพิ่งสอบทดแทนไปวันที่24.09.2023 ถ้าสอบไม่ผ่าน ทางมหาลัยจะเปิดลงทะเบินสอบซ่อมช่วง.....

 

ขอทราบสถานะการโอนชุดวิชาสัมฤบัตร

ขอทราบสถานะการโอนชุดวิชาสัมฤทธิ์บัตรเข้าหลักสูตรปกติครับ

 

2/2566 สามารถลง 41444 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย ได้

เพราะลงทะเบียนจะ เปิดให้ลงช่วง 1 มกราคม 2567 -1 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งจะเหลือ 2 วิชาสุดท้าย .....

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา