การย้ายวิชาเอก

สวัสดีค่ะ พอดีย้ายเอกการเรียนใหม่ แล้ววิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ที่สอบผ่านไปแล้ว แต่ในปร.....

 

ภาคการศึกษาพิเศษ

ภาคการศึกษาพิเศษสอบตรงกับ สอบไล่แต่ละภาคการศึกษาไหมคะ พอดีวิชา ไทยศึกษา และ วิชา การสาธารณ.....

 

สอบ

เข้าสอบ

 

การลงทะเบียน

หากเราลงทะเบียนเรียนวิชาที่เราสอบไม่ผ่าน เราต้องจ่ายค่าวัสดุการศึกษามัยค่ะ

 

เลือกแผนการเรียน

เลือกแผนการศึกษา ก.2 ไปและจ่ายเงินส่งหลักฐานไปเมื่อวันพุทธที่ 10 ก.ค.67 ปัจจุบันขึ้นสถานะว.....

 

บัตรนักศึกษาหมดอายุ

บัตรนักศึกษาหมดอายุ วันที่ 31 พ.ค 67 จะยังสามารถใช้บัตรเข้าสอบไล่วันที่ 20-21 ก.ค 67 ได้ไห.....

 

การจ่ายค่าวัสดุการเรียน

หากมีการลงทะเบียนวิชานั้นๆ เป็นครั้งแรก และไม่รับวัสดุการเรียน ทางแผนกลงทะเบียนจะสามารถรับ.....

 

อยากลงสมัครเรียนต่อ แต่ไม่ได้ลงทะเบียนต่อเนื่องต้อ

ถ้าเราสมัครเรียนใหม่ ชุดวิชาที่เคยผ่าน โอนชุดวิชาได้ไหม

 

ยกเลิกการลงทะเบียนเรียน

ต้องการยกเลิกวิชาที่ลงทะเบียนค่ะ

 

ลงทะเบียนเรียน

เทอม 1/67 ลงทะเบียนเรียนไป 3 วิชา มีวิชาเสรีเลือกเป็นวรรณคดีไทย เคยลงทะเบียนโครงการสัมฤทธิ.....

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา