จะขอย้ายวัน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์

ขอโทษครับพอดีผมสอบถามผมดูข้อมูลการอบรมประสบการณ์วิชาชีพยุทธศาสตร์ของผมจะได้ไปเดือนวันที่ 1.....

 

คำร้อง

เอกสารำร้องขอย้ายสาขาวิชาส่งถึมหาวิทยาลัยในวันที่16/9/66อยากทราบว่าใช้เวลาประมาณกี่วันครับ.....

 

ย้ายสาขาเรียน

เนื่องจากต้องการเปลี่ยนหลักสูตรที่เรียน จากเดิม ศิลปศาสตร์ เอกสารสนเทศทั่วไป โดยใช้วุฒิม.3..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 21 กันยายน>

 

การย้ายสาขาวิชา

เรียนจบปีการศึกษา 2/2565 ไปแล้ว และลงทะเบียนเรียนเทอมปีการศึกษา 1/2566 สามารถย้ายสาขาเรีย..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 20 กันยายน>

 

ลงทะเบียนรักษาสถานภาพ

มสธ. ได้แจ้งหนังสือ ของ สำนักทะเบียนและวัดผล ที่ อว 0602.02(02)/ว1641 วันที่ 4 ก.ย. 66 ผมไ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 19 กันยายน>

 

เอกสารการเรียน

ส่งเอกสารขอเปลี่ยนหลักสูตรไปแล้ว ทางม.แจ้งมาว่าต้องเรียนให้ครบเทอมก่อนจึงสามารถเปลี่ยนได้ ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 19 กันยายน>

 

ขอเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ทำยังไงค่ะ

ขอเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ จาก 0961647826 เป็น 0832245739 <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 19 กันยายน>

 

บัตรนักศึกษาหาย

บัตรนักหายต้องทำยังไงบ้างคะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 19 กันยายน>

 

ย้ายสาขา

ถ้าต้องการย้ายสาขาจากรัฐศาสตร์เป็นบัญชีได้มั้ยคะ เพิ่งลงเรียนปีแรกไปสอบวิชาคือไทยศึกษาหับว..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 15 กันยายน>

 

ลาออกจากการเป็นนักศึกษา

เรียน เจ้าหน้าที่ รบกวนสอบถามการลากออกจากการเป็นนักศึกษา ดิฉันได้กรอกข้อมูลฟรอม มสธ.20 เรี..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 15 กันยายน>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา