เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะ

ขอเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์มือถือ เดิม064-1601439 เป็น 093-6586947 ค่ะ

 

ขอเปลี่ยนชื่อ

ขอเปลี่ยนชื่อจากอรุณรัศมีเป็น ' ขวัญจิรา ' ค่ะ

 

การโอนชุดวิชา

เราสามารถโอนชุดวิชาในเทอม 1 ของหลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์มาเป็นหลัก..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 18 เมษายน>

 

การร้องขอลาออก

ผมส่งใบร้องขอลาออกไปแล้ว ส่งบัตรนักศึกษา กับ มสธ.20 แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับใดๆเลย ช่วยตรว..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 18 เมษายน>

 

ขอเปลี่ยนที่อยู่

ขอเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร แบบออนไลน์ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 17 เมษายน>

 

บัตรนักศึกษาหมดอายุ

รหัสนักศึกษา 6190000072 บัตรนักศึกษาหมดอายุแล้ว แต่ตอนนี้รอรับปริญญาอยู่ค่ะ ต้องต่อบัตรนัก..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 17 เมษายน>

 

บัตรประจำตัวต่ออายุ

ส่งคำร้องขอบัตรประจำตัวใหม่แทนอันเดิมที่หมดอายุ ส่งไปตั้งแต่ตุลาคม 66 จนถึงปัจจุบัน 10 เมษ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 11 เมษายน>

 

สอบถามสถานะการลาออกจากการเป็นนักศึกษา

เนื่องจากผมได้ยื่นเอกสารการลาออกจากการเป็นนักศึกษาและทางมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารแล้วในวันที..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 09 เมษายน>

 

เปลี่ยนที่อยู่จัดส่งเอกสาร

ต้องการเปลี่ยนที่อยู่เวลาทางมหาลัยจัดส่งเอกสารมาให้ ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 09 เมษายน>

 

การลงทะเบียน

พอดีว่าคำถามก่อนหน้าได้ข้อมูลไม่ครบเลยอยากสอบถามเพิ่มเติมเรื่อง
1. การเทียบวิชาครับ ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 05 เมษายน>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา