แจ้งเปลี่ยนเบอร์

พิเศษสุทธิ์ โพนเมืองหล้า
ขอเปลี่ยนเบอร์จาก 0956763822 ไปเป็น 0956821903

 

การขอเทียบโอนหน่วยกิต

ผมจบ ป.ตรีมาแล้ว จะทำเรื่องขอเทียบโอนหน่วยกิตจะต้องยื่นเอกสารทางช่องทางไหนได้บ้าง และจะต้อ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 29 กันยายน>

 

ลาออกแล้วสมัครใหม่

สวัสดีค่ะ พอดีว่ายื่นเอกสารลาออกไปทางไปรษณีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมาไม่ทราบว่าการลาอ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 29 กันยายน>

 

สอบถามการเปลี่ยนสาขาการเรียน

มีการยื่นขอเปลี่ยนสาขาการเรียนไปแล้ว ไม่แน่ใจว่าสามารถเปลี่ยนได้หรือไม่คะ

 

ขออนญาตแจ้งเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อค่ะ

รายชื่อนักศึกษาในกลุ่มเรียน ใช้คำนำหน้าว่า "นางสาว"
ขอเปลี่ยนเป็น คำว่า &q.....

 

ผลสอบซ่อมภาคปฏิบัติวิชา99422

ขอสอบถามว่ามีกำหนดการจะแจ้งผลสอบซ่อมภาคปฏิบัติวิชา 99422 ที่ลงทะเบียนสอบซ่อม1/2564 ที่มาฝึ.....

 

สอบถามรหัสนักศึกษาใหม่

พอดีได้ยื่นเอกสารขอเปลี่ยนสังกัดสาขาวิชาไปค่ะ เเละได้ทำการย้ายที่อยู่ แต่ไม่ได้เเจ้งเปลี่ย..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 06 ตุลาคม>

 

การเปลี่ยนสาขาวิชาเอก

จากการที่เปลี่ยนสาขาวิชาเอกจากเกษตรศาสตร์เป็นสาขาวิชาปฐมวัย ไม่ทราบว่าอนุมัติการเปลี่ยนแปล..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 06 ตุลาคม>

 

บัตรนักศึกษาทางมหาวิทยาลัยพิมพ์ผิด ต้องทำยังไงค่ะ

บัตรนักศึกษา เขียน นามสกุล ผิดค่ะ ต้องเปลี่ยนเป็นLiu <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 20 กันยายน>

 

ตรวจสอบสถานะเทียบโอน

ดิฉันได้ลงเรียนสัมฤทธิบัตร ชุดวิชา 99202 การวิเคราะห์ข้อมูล ได้ผลการสอบเป็น S ได้ทำเรื่องก..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 04 ตุลาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ