ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ในกาจัดส่งเอกสารค่ะ

เปลี่ยนที่อยู่เป็น 27 หมู่ 8 ถ.ธรรมบูชา ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ค่ะ

 

ย้ายสาขาวิชา

สวัสดีค่ะ. ดิฉัน นศ.รหัส 6290007647 ขณะนี้ศึกษาอยู่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ต้องการย้า.....

 

แจ้งเปลี่ยนที่อยู่

อยากให้ทางมหาลัยส่งเอกสารมาที่ที่อยู่ปัจจุบัน ซึ่งไม่ใช่ที่อยู่ตามบัตรประชาชน ต้องทำอย่าง.....

 

ติดตามการยื่นขอลาออก

ขอติดตามการยื่นขอลาออก (ครั้งที่ 2)
ยื่นเอกสารขอลาออกและขอหลักฐานสำคัญทางการศึกษา เม..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 03 เมษายน>

 

ติดตามการยื่นขอลาออก

ขอติดตามการยื่นขอลาออก (ครั้งที่ 2)
ยื่นเอกสารขอลาออกและขอหลักฐานสำคัญทางการศึกษา เม..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 03 เมษายน>

 

เปลี่ยนชื่อ-สกุล และย้ายทะเบียนบ้าน แต่ให้จัดส่งที

เรียนผู้เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้ามีการเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ และนามสกุล รวมถึง &q.....

 

แก้ไขที่อยู่

คือเนื่องจากออกจากงานอะครับเลยอยากจะแก้ไขที่อยู่ครับ <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 02 เมษายน>

 

ลงทะเบียนเรียน

ถ้าย้ายสาขาได้ๆๆลงทะเบียนเทอม 1/63 วิชาใหม่หลักสูตรใหม่ได้หรือเปล่าครับ รออนุมัติก่อน <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 02 เมษายน>

 

เปลียนที่อยู่ในการจัดส่งเอกสสร

ขอเปลียนที่จัดส่งเอกสารครับที่อยู่ใหม่
ศรชัย มณีโชติ
88/84
ม.7
ต...... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 01 เมษายน>

 

สอบถามรหัสสาขาวิชาค่ะ

รหัสของสาขาวิชา ศิลปศาสตร์บัณฑิต แขนงวิชาไทยคดีศึกษา รหัสสาขาวิชานี้ คืออะไรคะ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 01 เมษายน>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

38%
การลงทะเบียนเรียน
12%
การสำเร็จการศึกษา
12%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ