การสอบซ่อม 1/2562

จากสถานการณ์ปัจจุบันทาง มหาลัยจะเลื่อนการสอบซ่อมหรือป่าวครับ

 

เรื่องการสอบซ่อม

ขอสอบถามค่ะ การสอบซ่อมมีการในวันที่ 2-3 พ.ค 63 นี้ได้มีการเลื่อนการสอบซ่อมออกไป หรือเปล่า .....

 

การสอบซ่อมภาค1/2562

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 การสอบซ่อมภาค1/2562 ในวันที่2-3พค.63 จะมีการเลื่อนวันสอบไหมครับ <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 04 เมษายน>

 

งดสอบ STOU-EPT (E-Testing) จะให้ส่งงานแทนการสอบจริ

ตามที่ทางมหาวิทยาลัยแจ้งงดสอบ STOU-EPT (E-Testing) ทุกช่วงเวลา และส่งผลกระทบต่อการทำเรื่อง.....

 

ย้ายสนามสอบ ครับ

พอดีผม ส่งเอกสารย้ายสนามสอบ ของ จ.อ.สุทธิพงษ์ อุดมพงษ์ ไปทาง
เมล re.reoffice@stou......

 

ย้ายสนามสอบ

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19ต้องย้ายกลับบ้านต่างจังหวัดตอนนี้ อยากทราบว่าจะย้ายสนามสอบซ่อมทั..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 02 เมษายน>

 

การย้ายสนามสอบ

ดิฉันนางสาว​ ธัญ​ชนก​ วุฒิ​พันธุ์
มีความประสงค์​ขอย้ายสนามสอบถาวร​ ทั้งการสอบซ่อม​ ส..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 02 เมษายน>

 

ขอย้ายสนามสอบชั่วคราว

ดิฉัน นางสาว ชวัลรัตน์ ไชยบุริทร์รหัสนักศึกษา 9624003381
ผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรร..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 31 มีนาคม>

 

ขอย้ายสนามสอบชั่วคราว

ดิฉันนางสาว ชวัลรัตน์ ไชยบุรินทร์ ผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่109(622) ขอย้ายสนามสอบ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 31 มีนาคม>

 

เปลี่ยนสนามสอบเนื่องจากการเลื่อนจากโรคโควิด

ผมได้ลงทะเบียนเรียนสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 109 และลงทะเบียนสอบซ่อม ภาค 1/2562 ที่จะสอบวันที่ 2.....

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

38%
การลงทะเบียนเรียน
12%
การสำเร็จการศึกษา
12%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ