ขอแจ้งความประสงค์สอบออนไลน์

เดิมสอบภาคพิเศษปีการศึกษา64
แต่มีความประสงค์ขอเปลี่ยนเป็นสอบออนไลน์ได้ไหมคะ

 

ลักษณะข้อสอบ ดูตรงไหนคะ

ลักษณะข้อสอบ โครงการสัมฤทธิบัตร 119 ดูตรงไหนคะ

 

ไม่มีรายชื่อสอบซ่อม 2/2564

เรียน จนท.สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ด้วยกระผม นายนราธิป รักษาใจ รหัสนักศึกษา 5940044.....

 

ทดสอบภาษาอังกฤษ

ลงทะเบียนสอบe-Testing ตอนสมัครสมาชิกใหม่ ช่องที่กรอกวุฒิการศึกษาสูงสุด ต้องใส่วุฒิก่อนเรีย.....

 

ทดสอบภาษาอังกฤษ

ลงทะเบียนสอบe-Testing ตอนกรอกสมัครสมาชิกใหม่ ตรงช่องวุฒิการศึกษาสูงสุดต้องกรอกวุฒิที่จบก่อ.....

 

ไม่ได้สอบปลายภาค 2/2564 เนื่องจากไม่ทราบวันที่สอบป

ดิฉันได้ทำการสอบออนไลน์ กลางภาค 2/2564 แล้ว วิชา ทักษะชีวิต (10103) และวิชา ความรู้เบื้องต.....

 

เปลี่ยนรูปแบบการสอบปลายภาค จากสนามสอบเป็นสอบออนไลน

ถ้าขอยื่นคำร้อง มสธ27 เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการสอบปลายภาค จากสนามสอบเป็นสอบออนไลน์ของภาคเรียนท.....

 

ขอสอบออนไลน์ภาคเรียนพิเศษ/64

ขอเปลี่ยนแปลงการสอบภาค 3/64 เป็นการสอบออนไลน์ค่ะ เนื่องจากไม่ได้รับแจ้งทาง sms ถึงกำหนดวัน.....

 

การสอบซ่อม 2/2564

ได้ตรวจสอบวันเวลากำหนดสอบซ่อม 2/2564 แล้วค่ะ มี 2 รายวิชาที่วันและเวลาสอบตรงกัน จะต้องทำย.....

 

การสอบภาคพิเศษ3/64

ขอสอบถามคะพอดีว่า เลือกรูปแบบการสอบออนไลน์ไม่ทัน
พอจะเปลี่ยนเเปลงได้ไหมคะ
—ด.....

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ