ผลสอบได้ i

รหัส 6530017174
ผลสอบขึ้น i ครับ

เข้าสอบปกติ
ต้องทำยังไงต่อครับ

 

คำถาม

ลงทะเบียนภาคพิเศษ3/65แต่ไม่ได้ไปสอบด้วยเหตุผลจำเป็นจะมีผลเป็นอย่างไรครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 18 กันยายน>

 

ผลสอบหายไป 1 ชุดวิชาคะ

ผลสอบหายไป 1 ชุดวิชา คือชุดวิชา 51108 มโนมติทฤษฎีการพยาบาลและกระบวนการพยาบาลคะ สอบผ่านแล้ว..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 18 กันยายน>

 

ผลสอบ

สอบภาคเรียนที่ 2/65 ไปทั้งหมด 3 วิชา แต่ผลสอบออกแค่ 2 วิชา เหลืออีก1 วิชายังไม่ออกเลยค่ะ ไ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 14 กันยายน>

 

ผลสอบ 2/65

รบกวนช่วยตรวจสอบผลการสอบ 2/65 รายวิชา 33442 และ 33208 (ก2) ไม่พบผลการสอบค่ะ โดยได้เข้าสอบไ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 11 กันยายน>

 

เกรดบางวิชาไม่ขึ้นใน Stou และ Sisa

อยากสอบถามเกรดได้ออกครบหมดทุกตัวแล้ว แต่ทำไมใน Stou กับ Sisa เกรดขึ้นไม่ครบ ขึ้นแต่วิชาประ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 11 กันยายน>

 

ผลสอบดูไมได้

ผลสอบดูไม่ได้ค่ะไม่ขึ้น เกิดจากสาเหตุอะไรค่ะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 11 กันยายน>

 

ผลสอบ

มีผลการสอบ 1 วิชาที่มีขีด(-) ไม่ทราบว่าผลสอบยังไม่ออกหรือสอบไม่ผ่านครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 11 กันยายน>

 

การสอบ

แต่ตอนนี้สอบไม่ผ่านอยากรู้คะแนกิจกรรมที่ส่งไปและผลสอบไล่รวมแล้วได้เท่าไร <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 11 กันยายน>

 

ผลการสอบไล่ 2/2565

ตอนนี้ ทราบ รหัสชุดวิชา 41213 กับ รหัสชุดวิชา 41324 ได้ *s ทั้ง 2 ชุดวิชา แต่รหัสวิชา 4145..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 11 กันยายน>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา