รอผลสอบ 1/2566

ผลสอบ1/2566 ยังไม่ออกเป็นเพราะอะไร ลงทะเบียน 2/2566 ไปแล้ว
จะต้องดำเนินการอย่างไรต..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 03 เมษายน>

 

ตรวจสอบผลการสอบ

สวัสดีค่ะ ได้ตรวจสอบผลการสอบโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 124 รหัส 9661000951 แต่ตรวจสอบไม่พบข้อ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 18 มีนาคม>

 

จากคำถามข้อที่แล้ว

หากสอบแล้วไม่ผ่านติด I เพราะกิจกรรมทางการเรียนให้ลงสอบซ่อมหากลงสอบซ้อมสอบผ่านไม่ผ่านอีกเรื..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 15 มีนาคม>

 

ย้ายสาขาวิชาเเล้วแต่ยังติด I/U ในรายวิชาหลักของสาข

เดิม 1/2566 เรียนบัญชี
30206 = I
32206 = I
32209 = I
2/2566 ย้ายสา..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 13 มีนาคม>

 

เกรด

ดูเกรดเฉลี่ยสะสมได้ที่ไหนคะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 11 มีนาคม>

 

ผลการสอบซ่อม

สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามว่าในกรณีไม่ได้เข้าสอบ หลังผลสอบเป็น I ถ้าเราลงทะเบียนสอบซ่อมแล้วสอยผ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 11 มีนาคม>

 

ขอดูคะแนนสอบทั้งหมด

เราสามารถขอดูคะแนนสอบทั้งหมดได้ไหมครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 07 มีนาคม>

 

ผลสอบออกไม่ครบทุกวิชา

ทำไมผลสอบของผมภาค 1/66 ออกไม่ครบครับ ทั้งๆที่คนอื่นออกครบหมดทุกวิชาทั้งปรนัยและอัตนัย รหัส..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 07 มีนาคม>

 

ผลสอบวิชาที่มีชุดปฏิบัติ

วิชาที่มีการฝึกปฏิบัติออนไลน์ (บังคับ) เช่น การออกเสียงภาษาอังกฤษ เมื่อประกาศผลสอบ เป็นคะแ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 06 มีนาคม>

 

ผลสอบ 1/2566 ประกาศหรือยังครับ

รอผลสอบ 1/2566 ครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 06 มีนาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา