ผลสอบรหัสวิชา 32342

รหัสวิชา 32342 ภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การ ผลสอบออกเมื่อไหร่คะ <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 04 เมษายน>

 

โครงการสัมฤทธิบัตร กับการทำกิจกรรมประจำชุดวิชา

ได้ลงทะเบียนโครงการสัมฤทธิบัตรในชุดวิชาภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารไว้ค่ะ โดยได้รับเอกสารการเรี.....

 

รอผลสอบ 30209

ผลสอบ วิชา 30209 ออกตอนไหนครับ <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 02 เมษายน>

 

ผลสอบ

อยากทราบคะแนนสอบค่ะ ต้องทำอย่างไรค่ะ <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 30 มีนาคม>

 

รายวิชา 11311

สวัสดีค่ะคือดิฉันลงทะเบียนวิชา 11311ภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษา เป็นวิชาเลือกเสรี ปกติในคู.....

 

รอผลสอบวิชา 30209

สวัสดีค่ะ พอดีรอผลสอบวิชา การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30209 ค่ะ ไม่ทราบจะออกเมื่อไร เนื่อ..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 31 มีนาคม>

 

สอบถามวันประกาศผลสอบอัตนัย​

ผลสอบออกวันไหนคะ? <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 28 มีนาคม>

 

ขอตรวจสอบคะแนนวิชา 13312 และ วิชา 13411

เรียน ท่านอาจารย์สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
กระผม ร้อยเอก กิติศักดิ์ ชูเชิด เป็นผู้เร..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 22 มีนาคม>

 

ผลสอบ 1/2562

อยากทราบว่าผลสอบของภาคเรียน 1/2562 ออกครบหมดรึยังค่ะ เพราะสอบแผน ก2 ยังไม่ทราบผลสอบเลยค่ะ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 17 มีนาคม>

 

ผลสอบ 1/2562

สอบถามหน่อย ผลสอบ 32342 ภาวะผู้นำ ฯ จะออกเมื่อไหร่ค่ะ <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 21 มีนาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

38%
การลงทะเบียนเรียน
12%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
12%
การสำเร็จการศึกษา