สอบถามเรื่องวิชา เอกเสรี

ดิฉันได้สอบผ่านวิชา พื้นฐานศึกษาศาสตร์ (20304 )
ไม่ทราบว่า วิชานี้ ใช่เป็นวิชาเลือก.....

 

การส่งผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ผลทดสอบคามรู้ภาษาอังกฤษ ถ้าได้ผลสอบแล้วมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไรและจัดส่งทางไหนครับ

 

ติด I แต่ต้องการให้เป็น U ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

ติด I ในเทอม 2/2562 แต่ต้องการให้เป็น U เนื่องจากวิชาเลือกเสรีครบแล้ว ต้องดำเนินการอย่างไร.....

 

ผลสอบซ่อม 1/2564

ดูผลสอบไม่ได้ค่ะ ใส่รหัสนักศึกษาแล้วผลไม่ขึ้นให้ค่ะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 01 กรกฎาคม>

 

ติดตามผลการโอนชุดวิชา

นายอุดมศักดิ์ เผือกเนียม รหัสนักศักษา 6440011473 อนุญาตติดตามผลการโอนชุดวิชา เนื่องจากได้ส.....

 

ผลสอบซ่อม 1/2564ไม่ขึ้น

ตรวจสอบผลสอบซ่อม 1/2564 ข้อมูลการสอบไม่ขึ้นครับ ทำอย่างไรได้บ้าง <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 30 มิถุนายน>

 

ผลสอบซ่อม 1/2564ไม่ขึ้น

ตรวจผลสอบซ่อมภาค 1/2564 แล้วข้อมูลไม่ขึ้น <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 30 มิถุนายน>

 

ผลสอบซ่อมอัตนัย 1/2564 เลย 50วันแล้ว เมื่อไหร่จะทร

ทำไมผลการสอบซ่อมรอบนี้ช้ามากๆเลยค่ะ สอบซ่อมอัตนัย 1/12564 เกิน 50วันแล้วค่ะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 30 มิถุนายน>

 

ผลการสอบซ่อมได้ NA

ผลการสอบซ่อม 16445 ค่ะ สอบซ่อมวิชานี้ ได้ผลออกมาเป็น NA ค่ะ ต้องทำยังไงต่อค่ะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 29 มิถุนายน>

 

ผลสอบซ่อม1/64

ผลสอบซ่อม1/2564ออกยังครับ
<ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 27 มิถุนายน>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
10%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ