จะได้รับใบปริญญาตอนไหนค่ะ

จะไดรับใบปริญญาตอนไหนค่ะ

 

ผมเรียนครบทุกชุดวิชาแล้ว

ตอนนี้ผมลงเรียน และผ่านทุกวิชาตามหลักสูตรแล้ว ขั้นตอนต่อไปต้องทำไงบ้าง ต้องยื่นเอกสารอะไรบ.....

 

อนุมัติสำเร็จจการศึกษา

อยากทราบว่าทางมหาลัยอนุมัติสำเร็จจการศึกษาหรือยังค่ะ จะได้นัดรับมสธ14-15 ค่ะ ขอบคุณค่ะ

 

สำเร็จการศึกษา

อาจารย์ครับผมจบ1/65 ไม่ทราบว่าจบรุ่นอะไรครับ และขอรับปริญญาบัตรจัดส่งทางไปรษรณีย์ครับ

 

อยากทราบว่าหากเราส่งผลสอบภาษาอังกฤษไปทางอีเมลล์แลล

ได้มีการส่งผลสอบภาษาอังกฤษไปทางอีเมลล์ และได้มีอีเมลล์ตอบกลับมาว่าจะดำเนินการส่งไปยังหน่วย.....

 

จะขอยื่นจบ ภาคการศึกษา 1/2566

สอบถามครับ ขั้นตอนการขอจบการศึกษาต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ
เนื่องจาก สอบครบทุกวิช.....

 

ชื่อสำเร็จการศึกษา

นางนุชจรินทร์ ราชสูงเนิน รหัส 2642300848 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาบิหารการศึกษา ได.....

 

ตรวจสอบผลการเรียน ครบหลักสูตร และยื่นขอสำเร็จการศึ

ผลสอบวิชาสุดท้ายผ่านเรียบร้อย อยากขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบผลการเรียน และสามารถยื่นขอสำเร็จก.....

 

จบหลักสูตรประกาศนียบัตรแล้ว จำเป็นต้องสอบ STOU-EPT

ถ้าเรียนจบหลักสูตรประกาศนียบัตรแล้ว จำเป็นต้องสอบ STOU-EPT แล้วส่งไปพร้อมใบแจ้งขอสำเร็จการ.....

 

มสธ 10

สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามค่ะ ส่ง มสธ. ไปเมื่อวันที่ 6/9/66 ต้องดำเนินการอย่างไรต่อคะ ที่จะตรวจ.....

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา