ด่วน!!เร่งโอนชุดวิชาเพื่อลงประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย

ดิฉัน ได้ดำเนินการโอนชุดวิชาจากโครงการสฤบ.รุ่น113 รหัสนักศึกษา 9634015953 จำนวน 3 วิชา ได้.....

 

การขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ดิฉันได้จ่ายเงินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตมสธ 16 แล้วค่ะ ไม่ทราบว่าทางมหาลัยได้รับยังค่ะ

 

รับปริญญา

สอบถามคะถ้าเราไม่ต้องการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแล้วต้องทำอย่างไรบ้างคะ
และจ่ายเงิ.....

 

สอบถามเรื่องจบการศึกษา

อยากทราบว่า ยื่นเอกสารขอจบการศึกษา ไป
ได้รับเอกสารหรือยังคะ
แล้วจะทราบถึงการรั.....

 

มสธ.10

ปีการศึกษา 1/2563 เพิ่งทำการสอบแบบ take home exam ไปรอเกรดออก ส่วนปีการศึกษา 2/2563 ได้ลงท.....

 

สอบถามการอนุมัติจบ

นางสาวกัณฐรัตน์ จุตินิมิตรชัย รหัส 6130016535 อยากทราบว่าสภาอนุมัติจบหรือยังคะ จะได้ขึ้นทะ.....

 

ตรวจสอบเอกสาร

ภาณุพงศ์ ชุมอภัย 6180012053 ได้ส่งเอกสาร มสธ 10 เมื่อวัน 1 พ.ย.64 ไม่ทราบว่าจะได้รับเอกสาร.....

 

ขอใบทรานสคริปต์ทำยังไงคะ

ขอใบทรานสคริปต์เพราะจบมาหลายปีเเล้วยังไม่ได้ และเข้าระบบไม่ได้เพราะให้กรอกพัสเวิดร์ พอเอา.....

 

สอบถามเรื่องผลการเรียน

กระผมสอบผ่านทุกวิชาตามหลักสูตรแล้ว
แต่ในระบบยังไม่มีข้อมูลผลการศึกษาของกระผม
ข.....

 

การกรอก มสธ.10

พอดีเขียนใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา มสธ.10 ไม่รู้รหัสวิชาเอกบัญชีบัณฑิต ที่จบ ปวส.บัญชี โดยต.....

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
11%
การสำเร็จการศึกษา