มสธ.14

อยากทราบว่าตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาให้ผมหรือยังครับ แล้วจะได้ มสธ.14 เดือ.....

 

มสธ 14

รหัสนักศึกษา 5610009499
อยากสอบถามว่าจะได้ มสธ.14 ประมาณเมื่อไหร่ค่ะ

 

การขอรับ มสธ 15

ผมได้จ่ายค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 800 บาท ไปแล้ว ไม่ทราบว่าเข้าระบบแล้วหรือยังครับ แล้ว มสธ.15.....

 

สอบถามการจบการศึกษา

สอบผ่านวิชาสุดท้าย 2/2564 อยากทราบว่าสามารถขอเอกสารจบการศึกษาฉบับจริงได้หรือยังครับ เพราะน.....

 

การอนุมัติสำเร๊จการศึกษา

ไม่ทราบว่ากระผมได้รับอนุมัติสำเร๊จการศึกษาแล้วยังครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 08 ธันวาคม>

 

รหัสวิชาเอกการตลาดรหัสอะไรคะ

สอบถามค่ะ
ดิฉัน คณัสนันท์ ทองใบ
รหัสนักศึกษา 5730097986
สาขาวิชา วิทย..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 08 ธันวาคม>

 

รหัสวิชาเอกการตลาดรหัสอะไรคะ

สอบถามค่ะ
ดิฉัน คณัสนันท์ ทองใบ
รหัสนักศึกษา 5730097986
สาขาวิชา วิทย..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 08 ธันวาคม>

 

มสธ.10

อยากทราบว่าสอบผ่านครบทุกวิชาแล้วดำเนินการส่ง มสธ.10 ไปเรียบร้อย ขอ มสธ.13 จะได้ประมาณวันไห..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 08 ธันวาคม>

 

รหัสนักศึกษา 6090016152

รหัสนักศึกษา 6090016152สำเร็จการศึกษาปี2564 อยากทราบกำหนดการรับปริญาบัตร ครับ
<ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 08 ธันวาคม>

 

การอนุมัติปริญญา

สภามหาลัยอนุมัติปริญญาให้ผมหรือยังครับ
ผมส่งมสธ 10 ต้องแต่ 10 กันยายน และมีการติดตาม..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 08 ธันวาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ