การโอนหน่วยกิต

สวัสดีค่ะพอดีอยากจะส่งใบทรานสคลิปไปให้ทางมหาลัยเพื่อเช็คและโอนหน่วยกิตต้องติดต่อทางไหนคะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 22 มีนาคม>

 

สอบถามคำร้องขอเอกสารรับรองการเป็นนักศึกษา

เนื่องจากกระผมได้จัดส่งคำร้องขอใบรับรองการเป็นนักศึกษาไปเมื่อวันที่ 6 มี.ค.67 ขณะนี้เอกสาร..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 21 มีนาคม>

 

ส่งเอกสาร มสธ.10 และ มสธ.30/1 ไปเพื่อขอเอกสาร มสธ.

ขออนุญาตสอบถามค่ะ
เนื่องจากด้ทำการส่ง มสธ.10 และ มสธ30/1 ไปเมื่อวันที่ 7 มี.ค.67 แล..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 19 มีนาคม>

 

สอบถามคำร้องขอเอกสารรับรองการเป็นนักศึกษา

อยากทราบว่าคำร้องขอเอกสารรับรองการเป็นนักศึกษา(30/2)ของกระผมอยู่ในการดำเนินการขั้นตอนไหนแล..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 14 มีนาคม>

 

สอบถามข้อมูลครับ

ผมส่งเอกสารใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา มสธ 10 ไม่ทราบว่าทาง มสธ ได้รับเอกสารหรือไม่ครับ รหัส ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 14 มีนาคม>

 

รบกวนสอบถามครับผม

ผมอยากทราบว่าทาง มสธ ได้รับใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา มสธ 10 หรือยังครับ รหัสนักศึกษา 63400..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 14 มีนาคม>

 

ยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองครบโครงสร้างหลักสูตร ( มส

ผมส่งแบบฟอร์ม มสธ. 31/1ไปแล้ว แต่ดันแนบรูปไปแค่ 1 รูป แก้ไขอย่างไรได้บ้างครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 14 มีนาคม>

 

ขอใบ ทรานสคลิป

อยากจะขอใบทรานสคิปผลการเรียนของสัมฤทธิบัตร เพื่อโอนเข้านักศึกษาปัจจุบันต้องทำอย่างไรครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 07 มีนาคม>

 

กำลังจะยื่นใบมสธ.30/1 แต่อยากได้ใบทรานสคริปต์ด้วย

เพิ่งจะเรียนจบกำลังยื่นมสธ.10และมสธ.30/1ครับ แต่ตอนยื่นเกี่ยวกับงานจำเป็นต้องใช้ทรานสคริปต..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 05 มีนาคม>

 

สมัครเรียน

สมัครเรียนตามเงื่อนไขไปแล้วครับ แต่ยังไม่ยื่นใบรับรองของที่ปรึกษาต้องดำเนินการยังไงครับ บ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 05 มีนาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา