สอบถามเรื่องขอเอกสาร มสธ 13 ครับ

คือว่าพอดียื่นจบไปแล้วแนบใบคำขอไปด้วย แต่ลืมนึกเรื่องจ่ายเงินไป สามารถดำเนินการยังไงได้บ้า.....

 

การขอมสธ.13

สวัสดีค่ะต้องการทราบการขอมสธ.13ทางมหาลัย.ได้ไรับเรื่องหรือยัง เชคจากการส่งเอกสารปลายทางลงร.....

 

แจ้งเปลี่ยนที่อยู่

ดิฉัน อริสา ไตรเกษม จบการศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการสึกษา 2560 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อ.....

 

ขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา

ได้ส่งใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษามสธ10ไปพร้อมกับรูปถ่ายแลัวนะครับพร้อมกับคำคำร้องขอหนังสือรับ.....

 

นัดรับมสธ.13 ที่ มสธ..

ถ้านัดรับมสธ.13 ที่มสธ.เอง จะไดไหมคะ เพราะส่งมาทางไปรษณีย์กลัวไม่ทันยื่นสอบค่ะ

 

ใบคำร้อง มสธ.30/2

ต้องการขอ transcript มสธ.15 และขอใบแปลปริญญาบัตรเป็นภาษาอังกฤษ มีขั้นตอนอย่างไรบ้างและต้อง.....

 

มสธ.15

สวัสดีครับ 😇
อยากทราบว่า
จัดทำ มสธ.15 เสร็จหรือยังครับ
ถ้าจัดทำเสร็จแล..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 02 เมษายน>

 

ขอมสธ.13

ดิฉันนางสาววันเสาร์ ประดับผล รหัส 5830125141 ได้ส่ง มสธ.10 ไปพร้อมกับคำขอเอกสาร มสธ.13 ไป.....

 

การขอเอกสารรับรองการสำเร็จการศึกษา

ผมได้ขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต เทอม 3/61 ไปพร้อมกับขอเอกสารสำเร็จการศึกษาประกอบด้วย มสธ. บ15 มส.....

 

มสธ15 ได้รับตอนไหนครับ

ผมได้ชำระเงิน800บาทเพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตไปหลายเดือนแล้ว ไม่ทราบว่าจะได้รับเอกสาร มสธ15 ตอ..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 31 มีนาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

38%
การลงทะเบียนเรียน
12%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
12%
การสำเร็จการศึกษา