หากต้องย้ายสาขาวิชาต้องทำอย่างไร

หากต้องการย้ายสาขาวิชา ต้องดำเนินการอย่างไร เตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะะ

 

ขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้วจะได้รับ มสธ.15 ตอนไหนครับ

พอดีขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้วอยากจะได้ มสธ.15 เพื่อใช้ในการสอบครับ

 

บัตรนักศึกษาหาย

บัตรนักศึกษาสูญหาย เนื่องจากกระเป๋าสตางค์หาย ต้องใช้เอกสารใดบ้างในการทำบัตรนักศึกษาครับ ผม.....

 

สถานะการจัดส่ง มสธ.15

ผมจบภาคการศึกษา 2/2561 เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2562 และได้ขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว แต่จนบัดนี้ยัง..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 09 กรกฎาคม>

 

ต้องการเปลี่ยนที่อยู่ใหม่

ได้ทำการเปลี่ยนไปใหนระบบสนเทศนักศึกษาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ต้องทำอย่างไรครับ

 

ต้องการลาพักการศึกษาค่ะ

ต้องการลาพักการศึกษา1ภาคเนียนค่ะ ต้องทำยังไงบ้างไป ต้องดาวนโหลดหัวข้อไหนค่ะ

 

มสธ15

อยากทราบว่า มหาลัย จัดทำมสธ.15 และส่งให้ทางไปรษณีย์หรือยังค่ะ 5430060045 <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 10 กรกฎาคม>

 

มสธ.15

อยากสอบถามความคืบหน้าของ มสธ.15 ค่ะ ตอนนี้ดำเนินการถึงไหนแล้วคะ. ขอบคุณค่ะ <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 09 กรกฎาคม>

 

หนังสือรับรองการศึกษา

ส่ง มสธ 10 ไปแล้ว แล้วก็จ่ายเงิน มสธ 30 ที่ใช้รับรอง ไม่ทราบว่าอีกนานไหมคะ กว่าจะได้รับแล้.....

 

เอกสาร มสธ. 15

สอบถามเรื่องเอกสารใบรายงานผลการศึกษา (มสธ.15) ค่ะ

ได้ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบ..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 10 กรกฎาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
12%
การสำเร็จการศึกษา
12%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ