สอบถามการขอเอกสารมสธ.15 ใหม่

หลังจากที่สอบถามทางไปรษณีย์ ตามเลขไปรษณีย์รับรอง CB 5848 6344 3 TH ของทางมสธ.จัดส่งมาให้ <.....

 

มสธ.13

มสธ.13ถ้าไม่เอาได้ไหมคะ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 22 ตุลาคม>

 

ขอรบกวน ทราบสถานะการขอเอกสารการศึกษา (มสธ.30)

ดิฉัน ได้ดำเนินการชำระค่าคำขอเอกสารทางการศึกษา (มสธ.30) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 และจัดส..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 21 ตุลาคม>

 

ไม่ประสงค์ขอวุฒิอนุปริญญานิติศาสตร์

กระผมไม่ประสงค์ขอวุฒิอนุปริญา/.นิติศาสตร์/ครับ/เนื่องจากกด้สอบถามสภาทนายความไม่รับสมัครสอบ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 18 ตุลาคม>

 

ไม่ประสงค์ขอวุฒิอนุปริญญานิติศาสตร์

กระผมไม่ประสงค์ขอวุฒิอนุปริญา/.นิติศาสตร์/ครับ/เนื่องจากกด้สอบถามสภาทนายความไม่รับสมัครสอบ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 18 ตุลาคม>

 

ไม่ประสงค์ขอวุฒิอนุปริญญานิติศาสตร์

กระผมไม่ประสงค์ขอวุฒิอนุปริญา/.นิติศาสตร์/ครับ/เนื่องจากกด้สอบถามสภาทนายความไม่รับสมัครสอบ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 18 ตุลาคม>

 

ยกเลิกกการขออนุปริญญาครับ

สอบถามทางสาทนายความเเล้วครับวุฒิอนุปริญญาเมสธ.ไม่สามารถสมัครสอบสภาทนายครับ..กระผมจึงไม่ประ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 18 ตุลาคม>

 

มสธ. 13 ใชได้กี่วัน ยื่นขอกี่วันถึงจะได้รับครับ

คือผมเรียนครบหลักสูตรแล้ว เลยกะว่าจะขอ มสธ 13 ไว้สอบ กพ ปี 63 ประมาณ (เดือนเมษา 63 ) เกรงว..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 21 ตุลาคม>

 

สอบถาม มสธ.10 และ มสธ.13 ค่ะ

ดิฉันได้ส่งใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา(มสธ.10) และขอหนังสือรับรองครบโครงสร้างหลักสูตร(มสธ.13)..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 16 ตุลาคม>

 

ขอสอบเรื่องจบการศึกษา และเรื่อง มสธ.13, มสธ.14, มส

ไม่ทราบว่าเอกสาร มสธ.13, มสธ.14 และมสธ.15 ผมจะได้รับวันไหนครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 18 ตุลาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

38%
การลงทะเบียนเรียน
12%
การสำเร็จการศึกษา
12%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ