ทำไมยังเลือกแผนการเรียนไม่ได้ และจะไปรับหนังสือเอง

ลงทะเบียนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังเลือกแผนการศึกษาไม่ได้ และจะไปรับหนังสือเองได้เมื่อไห.....

 

ขอ มสธ.14 และ มสธ.15 ให้เร็วที่สุด

ดิฉันได้รับ มสธ.13 มาแล้ว และต้องการใช้ มสธ.14 และ มสธ.15 ให้ได้เร็วยิ่งขึ้น สามารถไปขอรับ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 28 พฤศจิกายน>

 

มสธ30

อยากทราบว่าชำระเงินจากไหนคะ
ละแนบหลักฐานการโอนเงิน ได้ทางไหนคะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 21 พฤศจิกายน>

 

เรื่องผลการเรียนนักศึกษาเก่า

ดิฉันยื่นเกสารขอรายงานผบการสอบเมื่อปี2544 เพือนำวิชามาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปัจจุบัน...ต้องร..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 10 พฤศจิกายน>

 

Etesting

ถ้าสอบผ่านetestingภาษาอังกฤษผ่านแล้วทำเอกสารหายขอเอกสารใบใหม่ได้ไหมค่ะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 10 พฤศจิกายน>

 

เรื่องการจัดส่งปริญญาบัตร รุ่นที่ 37

เรียนทางมหาลัย แจ้งเรื่องการจัดส่งปริญญาที่สูญหาย และได้ทำเรื่องขอใบแทนคะ ตอนนี้ทางไปรณีย์..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 27 ตุลาคม>

 

ทรานสคริปภาษาอังกฤษ

อยากได้ทรานสคริปภาษาอังกฤษต้องทำอย่างไรคะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 19 ตุลาคม>

 

ขอนัดรับใบแสดงผลการเรียน มสธ15

โทรแจ้งความจำนงขอนัดรับเอกสารเอง วันที่26กันยายน 2565

เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทรา..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 11 ตุลาคม>

 

ขอเอกสาร มสธ 13

ดิฉันได้ทำการส่ง มสธ 10 และยื่นเรื่องขอ มสธ 13 ไม่ทราบว่า มหาลัยได้รับเอกสารของดิฉันหรือไม..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 30 กันยายน>

 

การขอเอกสารสำคัญการจบการศึกษา

สอบไล่ 2/2564 เกรดออกจบเรียบร้อย แต่ขอ มสธ 14 , 15 ไปก่อนสอบเรียบร้อยแล้ว ต้องส่ง ใบคำร้อ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 28 กันยายน>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ