เรื่องการจัดส่งมสธ30/1 และ มสธ.14

นักศึกษาได้จัดส่ง มสธ.10 พร้อมรูปถ่าย และ มสธ.30/1 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 อยากสอบถามว่..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 28 กันยายน>

 

บัตรประจำตัวนักศึกษา

สอบถามเกี่ยวกับการจัดส่งบัตรประจำตัวนักศึกษาครับว่าใช้ระยะเวลาประมาณกี่วันถึงครับ ตอนนี้ก็..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 28 กันยายน>

 

กิจกรรมประจำชุวิชา

ส่งกิจกรรมประจำชุดวิชา1/2566 ได้ถึงวันไหนคะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 28 กันยายน>

 

สอบถามเรื่องบัตร นักศึกษา กับหนังสือเรียน 1/66

จะได้รับหนังสือเรียนกับ บัตร นักศึกษาตอนไหนหรือครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 27 กันยายน>

 

สอบถามเรื่องบัตร นักศึกษา กับหนังสือเรียน 1/67

อยากทราบว่าจะได้ของประมาณช่วงวันไหนครับ พอดีรอเป็นสัปดาห์แล้วยังไม่ได้หนังสือเรียนเลยครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 27 กันยายน>

 

สอบถามเรื่องเอกสารค่ะ

1. โดยปกติแล้วจัดส่งเอกสารกี่วันหลังจากได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาคะ
2. ถ้าหากท..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 27 กันยายน>

 

ส่งกิจกรรม

ทำไมยังส่งกิจกรรมออนไลน์ไม่ได้ค่ะ**ไม่พบข้อมูลชุดวิชาที่ต้องส่งกิจกรรม** <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 27 กันยายน>

 

ใบปริญญา

ยังไม่ได้รับใบปริญญาเลยค่ะ (บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ มสธ รุ่น 40) <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 27 กันยายน>

 

เอกสารสำคัญ.13

ดิฉันได้ส่งคำร้องขอเอกสารมสธ.13ไปแล้วหลังประกาศผลสอบผ่านหลักสูตร ทางมสธ.ใช้เวลาจัดส่งกี่วั..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 27 กันยายน>

 

ใบปริญญา​บัตร

ขอสอบถามเรื่องใบปริญญา​บัตรว่าจะได้เมื่อไหร่ค่ะ​รบกวนตรวจสอบให้หน่อยนะคะ
นางสาวธิดาร..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 27 กันยายน>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา