แจ้งเปลี่ยนที่จัดส่งเอกสารการเรียน

แจ้งเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งเอกสาร
รบกวนทางมหาวิทยาลัยช่วยจัดส่งมาที่ นายทยากร ชินโชติ <.....

 

การส่งบัตรประจำตัวนักศึกษา

อยากทราบการส่งประจำตัวนักศึกษา และเอกสารการเรียนครับ

 

การส่งวัสดุการศึกษา

มสธ.จะเริ่มส่งวัสดุการศึกษาสำหรับ นศ.ป.ตรี ภาคการศึกษา 1/2563 เมื่อไหร่ครับ <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 10 กรกฎาคม>

 

ยังไม่ได้รับคู่มือลงทะเบียนเรียนปี2563

ดิฉัน พิมภา สิงห์จังหรีด 6140037307
สวัสดีคะ ดิฉัน อยากทราบว่า ทางมหาวิทยาลัยได้จัดส.....

 

สอบถามเรื่องจากจัดส่งหนังสือ

มี SMS เข้าทางโทรศัพท์มือถือในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ว่าจะจัดส่งเอกสารให้ครบถ้วนภายในเดือน.....

 

ยังไม่ได้รับหนังสือค่ะ

สวัสดีค่ะ พอดีใกล้สอบแล้ว แต่ทางดิฉันยังไม่ได้รับหนังสือ รหัสวิฃา 32490 การวิเคราะห์ตราสา.....

 

สอบถามการจัดส่งหนังสือ

สอบการจัดส่งหนังสือทั้ง 3 ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ไม่ทราบว่าจะได้ตอนไหนค่ะ <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 10 กรกฎาคม>

 

สอบถามการจัดส่งบัตรนักศึกษาใหม่

รหัสนักศึกษา 9622020874 โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 110/623 ได้รับ sms แจ้งว่าบัตรนักศึกษาตีกล.....

 

ตำราเรียน

ยังไม่ได้รับตำราเรียนหรือต้องสั่งซื้อต่างหาก หลังจากการลงทะเบียนชุดวิชาครับ <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 08 กรกฎาคม>

 

ตรวจสอบการแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่การส่งเอกสาร

ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่อยู่การส่งเอกสาร

5530080687
นายมุฮัยมิน เซะบิง

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
12%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
12%
การสำเร็จการศึกษา