มสธ.13 สามารถนำไปสมัครสอบได้หรือป่าวคะ

ถ้าได้หนังสือรับรอง มสธ.13 สามารถนำไปสมัครสอบหน่วยราชการที่เปิดสอบได้หรือป่าวคะ

เรียน   คุณณัฐริกา

           มสธ.13  คือหนังสือรับรองเรียนครบโครงสร้างหลักสูตร มิใช่หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา (มสธ.14) การที่ท่านได้รับ มสธ.13  แสดงว่าท่านได้ศึกษาครบชุดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร และรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษา การนำ มสธ.13 ไปสมัครสอบ ณ หน่วยงานราชการ ท่านต้องสอบถามเจ้าหน้าหน่วยงานว่า ใช้ได้หรือไม่ หรือยื่นเอกสารดังกล่าวก่อน เนื่องจาก ต้องรออนุมัติการสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา