ใบประกอบวิชาชีพ

สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ขอใบประกอบวิชาชีพครูได้ไหมค่ะ

เรียน   คุณเรวดี

          หากท่านต้องการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาเพื่อใช้ในการเทียบโอนมาตราฐานวิชาชีพครู จากคุรุสภา ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดไปยังสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ได้โดยตรง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 8502 - 4  ในวัน เวลาราชการ เพื่อที่สาขาวิชาจะได้แจ้งข้อมูลให้ท่านทราบต่อไปครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา