ลงทะเบียนเรียน2/59

1.ลงทะเบียนลาพักการศึกษา1/2559 เรียบร้อยแล้ว และลงทะเบียนเรียน2/59ไม่ทราบว่าเรียบร้อยมั้ยคะ

 เรียน   คุณวาสนา

จากการตรวจสอบพบว่าได้รับลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2559 และได้รับลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 41231 ในภาคการศึกษาที่ /2/2559 ให้คุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ซึ่งกองคลังของมหาวิทยาลัยจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้คุณต่อไปนะคะ

นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา