มสธ15.

อยากทราบว่าได้จัดส่ง มสธ15 มาให้แล้วหรือยังครับ

เรียน   คุณดนัย

สำนักทะเบียนและวัดผลอยู่ระหว่างเตรียมการจัดส่งใบรายงานผลการศึกษา (มสธ 15) ให้คุณทางไปรษณีย์นะคะ ซึ่งขอให้คุณรอซักระยะค่ะ

นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา