สอบถามสถานภาพนักศึกษา

ขอสอบถามถานภาพนักศึกษาค่ะ รหัส 5840052616 คณะนิติศาสตร์ ถ้าต้องการกลับเข้าเรียน เพื่อลงทะเบียนเรียนต่อในสาขาเดิมต้องทำอย่างไรคะ

เรียน คุณเพียงรวี

    จากการตรวจสอบพบว่าคุณไม่ได้ลงทะเบียนเรียน และลาพักการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  2/2559 , 1/2560  รวมเป็น 2 ภาคการศึกษา กรณีของคุณหากประสงค์จะศึกษาต่อในสถานภาพนักศึกษาเดิม ขอให้คุณยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาดังกล่าว พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาละ 500 บาท เพื่อเสนอพิจารณารักษาสถานภาพนักศึกษาด้วยนะคะ และเมื่อดำเนินการลาพักการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2560 ได้ภายในวันที่  1 กุมภาพันธุ์  2561 (สามารถลาพักการศึกษาพร้อมกับลงทะเบียนเรียนได้เลยนะคะ) ทั้งนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินค่าลาพักการศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียนผ่านทางไปรษณีย์ ระบบ Pay at Post หรือผ่านเคานเตอร์ธนาคาร ได้ ที่นี่ 

ธัญรัตน์ ศรีชนะ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ