รักษาสภาพนักศึกษาได้ไหม

ผมลงสอบซ่อมเทอม1ปี60
แล้วจะรักษาสภาพนักศึกษาเทอม2ปี60ได้ไหมคับ

เรียน  คุณนฤเด่น

หากคุณต้องการลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาที่  2/2560 ขอให้คุณยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาดังกล่าว พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษา 500 บาท เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาค่ะ โดยคุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินค่าลาพักการศึกษาผ่านทางไปรษณีย์ ระบบ Pay at Post หรือผ่านเคานเตอร์ธนาคาร ได้ ที่นี่ ค่ะ

ศิรินันท์ ร้อยผึ้ง::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา