พอดีลงทะเบียนเรียนแล้วแต่มันไม่ขึ้น จ่ายตังค่าลงทะ

ปริ๊นใบลงทะเบียนจากในเน็ตแล้วไปจ่ายตังที่ธนาคารค่ะ แต่พอมาตรวจการลงทะเบียนไม่มีวิชานั้นค่ะ

เรียน  นางสาวรุจาภา  แจ่มใส  6120006074

        ได้รับข้อมูลการลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา 10141-10111  ในภาคการศึกษาที่ 1/2561  ชำระเงิน 600.-  ผ่านธนาคารกรุงไทย  เมื่อวันที่  27/9/2561 ของท่านแล้ว  แต่ยังไม่สามารถรับลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาให้ท่านได้  เนื่องจากท่านไม่ได้สั่งซื้อวัสดุการศึกษา (ชุดวิชาใดๆ ที่ลงทะเบียนเรียนเป็นครั้งแรกในสถานภาพนักศึกษาปัจจุบัน  ท่านจะต้องสั่งซื้อวัสดุการศึกษาไปพร้อมกับการลงทะเบียนเรียนด้วย)  ดังนั้นขอให้ท่านรีบชำระเงินค่าวัสดุการศึกษาจำนวน 1500.- เพิ่มเติมโดยด่วนนะคะศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ https://goo.gl/gng2TL

ธัญลักษณ์ อิทธิพิบูล::ตอบ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
12%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
12%
การสำเร็จการศึกษา