การลงทะเบียนเพิ่ม

ผม นายธราเทพ สักลอ รหัส 6030067455
ได้ลงทะเบียน เพิ่ม ภาค 1/2561 รายวิชา 33449 การบริหารการบริการสาธารณะ
เมื่อวันที่ 28/9/61 ที่ผ่านมา อยากทราบตอนนี้ ผลการลงทะเบียน อยู่ในระบบหรือยังครับ

เรียน      คุณธราเทพ

จากการตรวจสอบพบว่าได้รับลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา 33449  ในภาคการศึกษาที่ 1/2561  ให้คุณแล้วนะคะ และสำนักบริการการศึกษาจะจัดส่งวัสดุการศึกษาให้ต่อไปค่ะศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ https://goo.gl/gng2TL

สุจิตรา แสงโต::ตอบ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
12%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
12%
การสำเร็จการศึกษา