การขอมสธ13

รหัส5520041335 จตุพล. บุญนวน
ได้ส่งเรื่องไปขอมสธ13 ไว้ตั้งแต่ต้นเดือนที่แล้วเมื่อไหร่จะได้รับครับ

เรียน   คุณเสาวลักษณ์

         ได้รับคำร้องขอ มสธ.13 ของคุณจตุพล บุญนวน รหัสประจำตัวนักศึกษา 5520041335 แล้ว  ขณะนี้สำนักทะเบียนและวัดผลอยู่ระหว่างตรวจสอบตามขั้นตอน หากถูกต้องจะจัดทำและจัดส่งทางไปรษณีย์ต่อไป ซึ่งจะใช้ระยะเวลาพอสมควรครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา